Szukaj:
Strona główna
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

W dniu 17 marca w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się spotkanie inaugurujące utworzenie „Polskiej Platformy Technologicznej dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym”. W skład Platformy wchodzą 74 podmioty gospodarcze i organizacje ogrodnicze.

Prof. dr hab. Anna Rogut z Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym 17 grudnia 2014 r. została wybrana nową przewodniczącą Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

Zapraszamy do składania ofert na oryginalne tonery do drukarki Kyocera.

Zaproszamy do składania ofert na materiały biurowe.

W dniach 12-14 listopada 2014 r. reprezentacja Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI gościła w regionie Kyritz (Niemcy), w związku z realizacją projektu polegającego na wymianie doświadczeń w zakresie źródeł energii odnawialnych.

Inteligentna specjalizacja regionu a zmiana pozycji konkurencyjnej województwa łódzkiego  - pod takim tytułem zorganizowano warsztaty, które miały na celu wyselekcjonowanie najważniejszych problemów i priorytetów dla inteligentnego rozwoju naszego regionu z punktu widzenia potrzeb różnych sektorów

Profesor Bogdan Piasecki, szef Instytutu EEDRI, wziął udział w inauguracyjnym spotkaniu Ponadregionalnego Centrum Naukowo-Przemysłowego (BIO) Polimery-Materiał-Technologie dla gospodarki POLINTEGRA, które miało miejsce 27. 10. 2014 r. w siedzibie PwC w International Business Center.

 

We wtorek, 28 października 2014 r. w siedzibie Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli sektora MŚP oraz pracowników naukowych w ramach projektu "Łódzki Explorer. B+R". 

26 września 2014 r. odbyła się konferencja "Potencjalne zmianamy w obrębie regionalnych obszarów inteligentnej specjalizacji województwa łódzkiego", która została zorganizowana przy współudziale Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w ramach Narodowego Programu Foresight - wdrożenie

Porozumienie z BPPWŁ [2014-09-17]

Instytut Badań nad Przedsiębiorczością podpisał porozumienie o stałej współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łodzkiego. Współpraca koncentruje się na wymianie danych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz przewiduje organizowanie wspólnych seminariów, konferencji i spotkań.

 

WAŻNE DLA GOSPODARKI
GALERIA
NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.