Szukaj:
Strona główna
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

ARCHIWUM 2008

Spis treści:

1. Spotkanie scenariuszowe
2. Ekspert ds.foresightu w Lodzi
3. VI Regionalne Forum Innowacyjne
4. Technologie przyszlosci 3
5. Mozliwosci wykorzystania CSR w firmach
6. Innowacyjnosc firm tekstylno-odziezowych
7. Spotkanie scenariuszowe
8. Spotkanie partnerów CBCED
9. Spotkanie w Zgierzu
10. Prezentacja RIS na sesji Rady Miejskiej w Lodzi
11. Przyszlosc przemyslu wlókienniczo-odziezowego w regionie lódzkim
12. Spotkanie klastrowe
13. Komitet Spoleczny
14. Newsletter - LORIS WIZJA
15. Zaproszenie - Wspólpraca przygraniczna MSP

 

1. Spotkanie scenariuszowe

Dwa scenariusze przekształcenia województwa łódzkiego w region oparty na wiedzy oraz centrum innowacji były przedmiotem warsztatów eksperckich, które odbyły się 19 grudnia 2007 r. w Instytucie EEDRI.

W spotkaniu zorganizowanym w ramach Regionalnej Strategii Innowacji LORIS PLUS wzięło udział 11 osób (zobacz listę ekspertów). Podczas warsztatów udało się wskazać i zdefiniować podstawowe założenia, bez których osiągniecie celu, jakim jest lokalna gospodarka oparta na wiedzy (GOW), nie będzie możliwe. Podczas debaty ustalono, że trzeba:

 1. Zachęcić łodzian do powrotu z Irlandii. Wszyscy eksperci zgodzili się, że uciekanie wykwalifikowanych kadr z Łodzi do Wielkiej Brytanii to porażka naszych czasów. Należy też zachęcić obcokrajowców do podejmowania decyzji o pracy w Łodzi - atrakcyjny i innowacyjny region ma być zachętą do tego. Skala powrotów może być jednym z mierników powodzenia wprowadzania scenariuszy.
 2. Dokonywać selekcji inwestycji. Dobrym znakiem jest fakt, że do Łodzi zgłasza się coraz więcej znanych i szanowanych w świecie firm, ale niezbędna jest selekcja, stawianie na jakość inwestorów, na firmy, których funkcjonowanie jest oparte na wiedzy. Doświadczenia z wyprowadzką firm-gigantów z Łodzi powinny być tego dowodem.
 3. Przekonać właścicieli przedsiębiorstw, zwłaszcza małych, że w innowacyjność trzeba inwestować. Poza tym należy krzewić świadomość innowacyjności wśród przedsiębiorców.
 4. Trzeba uelastycznić horyzont czasu: założyć, że Łódź ma być regionem opartym na wiedzy w 2013 r., jednak o pewnych perspektywach dyskutować w okresie nawet do 2020 roku. Dłuższy horyzont w naszym kraju może nie wygrać z transformacjami i warunkami politycznymi, jakie u nas panują.
 5. Należy zadbać i promować odnawialne źródła energii. Łódzki Park Naukowo-Techniczny już podejmuje starania, aby stworzyć w Łodzi elektrociepłownię wodorową. Trzeba wykorzystać myśl technologiczną zaaplikowaną w Bełchatowie.
 6. Dostęp mieszkańców województwa do sieci internetowej jest bardzo niski, dlatego powinniśmy brać przykład z regionu partnerskiego (Piemontu), gdzie informatyzacja społeczeństwa jest bliska 100 %. Przyjęto założenie, że łódzkie zbliży się do osiągnięć włoskich w ciągu trzech lat.
 7. Przeorganizować system oceniania uczelni. Dotychczasowy (oparty na liczbie profesorów) powinien być, wzorem uczelni w Andaluzji, zmieniony na taki, gdzie wymiernikiem jest liczba patentów.
 8. Skonsolidować łódzkie środowisko naukowe, a także stworzenie dla naukowców systemu bodźców w postaci np. atrakcyjnych nagród za dążenie do innowacyjności i sukcesy na tym polu. Należy też doprowadzić do synergii łódzkich naukowców. Wszystkie łódzkie uczelnie wraz z Polską Akademią Nauk powinny skoncentrować wysiłki na działaniach innowacyjnych.
 9. Przeorganizować uczelnie tak, aby mogły one tworzyć spółki. To będzie punktem wyjścia dla powstawania i prawidłowego funkcjonowania spin off- ów. Wzorem brytyjskich spin off- ów, które są potężnymi firmami z ogromnym zasięgiem oddziaływania. Reforma uczelniania powinna sięgać tak dalece jak zlikwidowanie karty nauczyciela. Należy doprowadzić do tego, aby nauka szkolna zaczynała się w wieku 6 lat, postawić na intensywna naukę języków obcych oraz wydłużenie czasu spędzanego w szkole.
 10. Doprowadzić do wzrostu liczby inkubatorów przedsiębiorczości. Także system wymiany doświadczeń między ich twórcami musi być udoskonalony. W tej chwili nie ma należytego przepływu informacji miedzy środowiskiem związanym z inkubatorami. Samorząd powinien nadzorować współpracę między inkubatorami.
 11. Skomunikowanie Łodzi z krajem, Europą i całym światem- jest to podstawa dynamicznego rozwoju łódzkiego.
 12. Wyniki osiągane w regionalnych uczelniach powinny być implementowane w regionalnych firmach. Upatrywanie naszej szansy w pomocy ze strony światowych uczelni to droga donikąd. Regionalne uczelnie muszą współpracować z regionalnymi przedsiębiorcami i znajdywać u siebie wzajemne zrozumienie i wsparcie.
 13. Należy także zdefiniować łódzkie atuty, dzięki którym łatwiej będzie realizować scenariusze.
 14. Urząd Marszałkowski powinien stworzyć zaplecze konferencyjne dla spotkań, które oprócz monitorowania realizacji scenariuszy będą promowały innowacyjność.
 15. Klastry łódzkie nie działają należycie - bezsprzecznie wymagają wspomagania.
 16. Są potrzebne sukcesy. Dobrym przykładem są opatrunki opracowane przez Uniwersytet Medyczny, a kupione przez amerykańskie firmy.
 17. Jeśli łódzkie ma być regionem opartym na wiedzy, należy określić wizje rozwoju Łodzi na najbliższe 20 lat. Trzeba pamiętać o selektywnym akceptowaniu inwestorów i pracować nad prestiżem.
 18. Należy stworzyć system „wyławiania diamentów”, czyli pozyskiwania wybitnych osób, które będą czynnie działać na rzecz tej strategii.

[zobacz galerie]

2. Ekspert ds.foresightu w Łodzi

Szóstym zagranicznym naukowcem, który przyjechał do Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym w ramach realizacji projektu EEDRIPART jest dr Marja Toivonen (od 7.01.2008 r.). Jej zadania koncentrują się na doradztwie i podnoszeniu kwalifikacji pracowników Instytutu w zakresie budowy scenariuszy rozwoju regionalnego. Dr Toivenen jest Dyrektorem d.s. Badań w Instytucie Zarządzania Innowacjami w Helsinki University of Technology i jest ekspertem w zakresie m.in. foresightu regionalnego oraz rozwoju naukochłonnych usług biznesowych.

3. VI Regionalne Forum Innowacyjne

Wciąż daleko nam do najbardziej innowacyjnych regionów Europy mimo, że sytuacja społeczno-ekonomiczna województwa łódzkiego w latach 2001-2006 uległa znacznej poprawie i wzmocnił się potencjał innowacyjny. To najbardziej ogólna konkluzja z badań przeprowadzonych w ramach Regionalnej Strategii Innowacji LORIS PLUS. Wyniki tych prac oraz Plan Akcji zaprezentowano podczas VI Regionalnego Forum Innowacyjnego, które odbyło się 17 stycznia 2008 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (zobacz program).

Badania pokazują, że wiele mamy do zrobienia, i jeśli nie będziemy robić nic, to za kilka lat będą jeszcze gorsze. Są dwie możliwe ścieżki rozwoju regionu: wykorzystanie wysokich technologii w tradycyjnych przemysłach lub zerwanie z przeszłością i nastawienie się na budowanie od nowa. Drugie rozwiązanie – zdaniem realizatora projektu, prof. Anny Rogut z Uniwersytetu Łódzkiego - opóźni modyfikację gospodarki regionu. Dlatego lepiej nasycać istniejące przemysły tradycyjne (włókiennictwo czy przetwórstwo rolno-spożywcze) nowoczesnymi technologiami i w ten sposób tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy oraz wzmacniać konkurencyjność łódzkich firm (zobacz prezentację wyników badań). – Trzeba pamiętać, że innowacje to nie tylko nasycanie technologiami, ale też modyfikacje zasobów ludzkich – przekonywała z kolei wicemarszałek województwa łódzkiego, dr Elżbieta Hibner.

Przedsiębiorcy, których niemała reprezentacja brała udział w Forum dostrzegają zmiany w zakresie dialogu pomiędzy nauką, biznesem a administracją. Widzą też, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Poza ograniczeniem biurokracji, podkreślają potrzebę budowy wspólnego lobby gospodarczego wokół miasta i województwa oraz konieczność budowy marki polskich produktów. Chodzi o to, aby nie dochodziło do sytuacji, w których polskie warzywa i owoce są sprzedawane na zachodzie pod obcym logo.

Przedsiębiorcy podkreślali również potrzebę organizowania takich spotkań, które są coraz mniej teoretyczne, przez co coraz atrakcyjniejsze dla właścicieli firm.

W VI Regionalnym Forum Innowacyjnym poza łódzkimi naukowcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami władz regionalnych, wzięli też udział specjaliści od wdrażania regionalnych strategii innowacji z 5 krajów europejskich. Reprezentująca Dolną Austrię, dr Irma Priedl (zobacz prezentację) mówiła o konieczności wyznaczania klarownych granic odpowiedzialności dla jednostek kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu. Warunki polskie i austriackie są zupełnie inne i ma możliwości implementowania w stu procentach nawet najlepszej strategii na inny grunt. Istnieje jednak możliwość wykorzystywania doświadczeń innych regionów. Budowę strategii trzeba – jej zdaniem - zacząć od postawienia filarów, które będą bazą dla wszystkich zadań. Ważny jest również proces permanentnej poprawy i monitoringu.

Nie da się skopiować także wzorców wdrażanych technologii – mówił Hans Christian Jäger z Niemiec – Planując rozwój technologii, należy wprowadzać swoje pomysły. Dla rozwoju gospodarki, najważniejsze jest umiejętne pobudzanie do działania, a nie kopiowanie gotowych rozwiązań (zobacz prezentację).

Doświadczenia brytyjskie pokazują natomiast, że warto inwestować w poprawę jakości pracy instytucji badawczych – przekonywał dr Steven Johnson (zobacz prezentację). Jego zdaniem w Łodzi warto stworzyć centra doskonałości w zakresie przemysłu tekstylnego, odzieżowego i przetwórstwa żywności. Przy czym przez centrum doskonałości rozumie firmę produkcyjną, będąca wzorem dla innych. Nasz region potrzebuje także badań, które mogą być szybko wykorzystane w praktyce. Należy połączyć mocne strony w zakresie badań i nauki z rzeczywistymi potrzebami miasta i regionu.

Dr Marja Toivonen z Finlandii proponowała skupienie się na kilku najważniejszych rodzajach aktywności, takich, które mają największe szanse na sukces po to, aby służyły one jako podstawa dla budowy pozytywnego klimatu wokół zmian, i żeby stanowiły zachętę dla przedsiębiorców do dalszych wysiłków (zobacz prezentację). Jej zdaniem region łódzki potrzebuje projektów pilotażowych, takich jak szkolenia dla dużych firm w zakresie strategii zarządzania innowacjami, wspieranie start up’ów w inkubatorach, sprzyjanie tworzeniu się sieci między małymi i dużymi przedsiębiorstwami. Istnieje też potrzeba specyficznych szkolenia różnego typów konsultantów w zakresie: IT, finansów, zarządzania, etc. Chodzi o to, aby poprzez trening rozbudowywać i wspierać sektor usług opartych na wiedzy.

Uczestnicy popołudniowej sesji skoncentrowali się przede wszystkim na codziennej praktyce dla podniesienia efektywności polityki innowacyjnej w regionie łódzkim. Przedmiotem dyskusji były możliwości ewaluacji polityk innowacyjnych (zobacz prezentację) i system ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego (zobacz prezentację)

Zobacz też prezentację Korneliusza Pylaka - WYG International

4. Technologie przyszłości 3

Kilkudziesięciu przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli władz samorządowych wzięło udział w seminarium Technologie przyszłości 3, zorganizowanym w ramach projektu Regionalny Foresight Technologiczny LORIS WIZJA. Spotkanie, które odbyło się 18 stycznia 2008 r. na Wydziale Zarządzania UŁ było okazją do przedyskutowania działań niezbędnych dla zwiększenia wykorzystania technologii, które będą decydowały o konkurencyjności regionalnych firm w najbliższej przyszłości.

Pod uwagę wzięto sektory: mechatroniki, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych (zobacz agendę). – Dobrze, że nie brakuje tu przedsiębiorców, praktyków. Ważne jest, aby chcieli się angażować w działania foresightowe, żeby mieli świadomość, że ich udział jest kluczowy – przekonywał dr Günter CLAR ze Steinbeis Europa Centrum (zobacz prezentację). Mówił też o konieczności przekładania wyników badań na szkolenia, które mają służyć nie tylko poszczególnym firmom czy organizacjom, ale także całej gospodarce regionu. Tymczasem w Łódzkiem jest wyraźny deficyt ośrodków doradczych, świadczących wysokospecjalistyczne usługi i szkolenia, a to – zdaniem przedsiębiorców - jedna z przeszkód, obok barier prawnych, hamująca rozwój nowoczesnych technologii w firmach. Kolejną jest status prawny uczelni, które nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. W związku z tym całe ryzyko wdrażania innowacyjnych rozwiązań spada na przedsiębiorcę.

- Istnieje potrzeba modyfikacji modelu edukacji zawodowej. Dziś uczenie machaników jest niewystarczające – mówił prof. Piotr Kula z PŁ, prowadzący panel dyskusyjny z sektora mechatroniki.

Na przeciwległym biegunie znajduje się sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych. Łódź dysponuje tak dużym kapitałem ludzkim, że jesteśmy w stanie wdrażać w skali Polski najnowocześniejsze technologie – przekonywał dr Stanisław Starzak z PŁ (zobacz prezentację). A to daje podstawy dla rozwoju ekonomicznego regionu i firm, a także do tego, aby nasze województwo było postrzegane jako zagłębie potencjału badawczego na najwyższym poziomie. W podobnej sytuacji znajduje się szeroko pojęta ochrona zdrowia. Nasz region ma olbrzymie możliwości w zakresie rozwoju technologii farmacji i produkcji sprzętu rehabilitacyjnego (zobacz prezentację). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby łódzkie firmy zaistniały w świadomości społecznej jako najbardziej innowacyjne.

Prof. Maciej Zalewski, reprezentujący sektor ochrony środowiska dowodził, że warto inwestować w ekobiznes, bo to doskonałe połączenie przemysłu z jednoczesną ochroną środowiska naturalnego(zobacz prezentację), co z kolei daje ogromne możliwości rozwoju firm.

- To seminarium było znakomitą okazją do nie tylko do zapoznania się z kierunkami rozwoju technologii, ale też dało ciekawą perspektywę rozwoju nowego rodzaju biznesu, otwartego na nowoczesne, innowacyjne rozwiązania i w sposób naturalny chłonącego wiedzę – powiedział po spotkaniu jeden z przedsiębiorców, Kazimierz Kubiak.

Zdaniem prof. Adama Mazurkiewicza, reprezentujący Narodowy Program Foresight Polska 2020 (zobacz prezentację) LORIS WIZJA jest najlepiej prowadzonym foresightem regionalnym w Polsce.

[zobacz galerię]

5. Możliwości wykorzystania CSR w firmach

Oczekiwania różnych grup w odniesieniu do aktywności firm, od MSP po koncerny, w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) były głównym tematem polsko-niemieckiego forum dyskusyjnego „Strategie CSR”. Podczas spotkania, które odbyło się 15 stycznia 2008 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, pracownik badawczy Instytutu EEDRI, Maciej Bieńkiewicz zaprezentował możliwości wykorzystania CSR jako narzędzia budowania przewag konkurencyjnych w firmie (zobacz prezentację) w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP (www.csr-in-smes.eu).

Debata poświęcona była także prezentacji wyników badań prowadzonych na terenie Polski i Niemiec, które miały na celu poznanie oczekiwań stowarzyszeń, izb, banków i innych grup interesariuszy od MSP. Sprawdzano różnice w podejściu do społecznej odpowiedzialności biznesu i oczekiwaniach w tym zakresie od MSP i koncernów. Innym podejmowanym wątkiem była rola organizacji rządowych, związków zawodowych i NGOs , a także organizacji biznesowych we wspieraniu CSR.

W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęcane jest dyskusjom na temat potrzeby uwzględniania przez firmy interesu społecznego i kwestii ochrony środowiska naturalnego w swojej działalności biznesowej oraz relacjach z podmiotami funkcjonującymi w ich otoczeniu. Krótkie streszczenie na temat forum oraz prezentacje i wykłady z konferencji zostaną umieszczone wkrótce na stronie internetowej RKW Kompetenzzentrum (www.rkw.de)

Organizatorem Forum było Centrum Produktywności i Innowacyjności Niemieckiej Gospodarki z Eschborn (RKW Kompetenzzentrum) we współpracy z Fundacją Centrum CSR.PL, Akademią Ekonomiczną w Poznaniu oraz Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

6. Innowacyjność firm tekstylno-odzieżowych

Realizatorze projektu "TEX PLUS - innowacyjne przedsiębiorstwa - doskonalenie kadr sektora tekstylno-odzieżowego" zapraszają do udziału w szkoleniach, dofinansowywanych z EFS, których celem jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw z branży tekstylnej i odzieżowej. Chętni są przyjmowani jeszcze tylko do końca lutego 2008 r. Dotychczas przeszkolono około 800 osób z całej Polski: sprzedawców salonów odzieży, kierowników, handlowców, menedżerów, organizatorów produkcji i wiele zespołów pracowniczych. Koszt udziału pracownika w 3-dniowym szkoleniu (w tym całodzinne wyżywienie i zakwaterowanie) wynosi jedynie 205 zł.
Szczegóły szkoleń są dostępne na stronie internetowej www.texplus.pl lub w biurze projektu: +42 664 66 59, mail: texplus@swspiz.pl

7. Spotkanie scenariuszowe

Kolejne spotkanie scenariuszowe poświęcone było omówieniu najważniejszych obszarów działań, którymi ma się zająć ,,Regionalna Strategia Innowacji dla regionu łódzkiego''. Zdaniem ekspertów, którzy zebrali się 7 lutego 2008 r., najważniejsze w tym zakresie jest omówienie strategii regionalnych firm, otoczenia biznesu, infrastruktury badawczo-naukowej i problematyki zasobów ludzkich.

Wnioski uczestników spotkania scenariuszowego:

 1. O zmianach nie powinno dyskutować się sektorowo, tylko produktowo, bo tylko wtedy jest szansa na rozwój. Należy inaczej rozmawiać o przemyśle odzieżowym i włókienniczym. Dla nowych technologii kluczem jest włókienniczy.
 2. Wizja regionu powinna być zgodna z wizją rozwoju Łodzi. Potrzebna jest edukacja w zakresie wprowadzania strategii tak, żeby działania regionu i miasta były spójne.
 3. Potrzebna jest polityka regionalna w zakresie kształcenia.
 4. Uczelnie powinny działać bardziej komercyjnie.
 5. Należy tworzyć i rozwijać instytucje które służą badaniom regionalnym.
 6. Rolę władzy publicznej powinno rozumieć jako pomocniczą. Nie powinno wskazywać się konkretnych katedr do realizacji działań. Powinno się natomiast stawiać zadania, a środki przekazywać tym, którzy są w stanie je najlepiej zrealizować. To może zmienić słabą zdolność instytucjonalna publicznych uczelni.

Gospodarze spotkania zwrócili uwagę na to, że jest to pozytywny scenariusz budowy regionu opartego na wiedzy, tak aby do 2015 roku doprowadzić do całkowitej zmiany przemysłów komplementarnych, które stanowią 80 % wszystkich przemysłów. Przypomnieli, że strategia ma uzupełniać i służyć realizacji Strategii Rozwoju Regionu łódzkiego. Zwrócono także uwagę na różnicę ze strategią McKinsey'a, która wskazała przemysły tradycyjne jako wymierające, w które nie warto inwestować. Tymczasem badania pokazują coś dokładnie przeciwnego.
Przyjęto także uwagi dotyczące metodologii tworzenia scenariuszy i stylistyczne do tekstu przedstawiającego wizję tworzenia regionu opartego na wiedzy.

8. Spotkanie partnerów CBCED

Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym w Łodzi był gospodarzem kolejnego spotkania partnerów w projekcie Perspektywy przygranicznej kooperacji MSP w kontekście integracji z Unią Europejską CBCED. Naukowcy z Polski, Estonii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Niemiec i Finlandii spotkali się w dn.10-12 marca 2008 r., aby przedyskutować wyniki badań i ustalić kierunki dalszej pracy. Wizyta była również okazją do prezentacji europejskich regionów, biorących udział w projekcie, a także do omówienia czerwcowej konferencji w Warnie Współpraca przygraniczna i rozwój przedsiębiorczości w regionach przygranicznych /zobacz galerię/

9. Spotkanie w Zgierzu

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu oraz koncepcja i założenia projektu „CSR a konkurencyjność przedsiębiorstw”, realizowanego przez Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI) były jednym z tematów spotkania, które odbyło się 26 lutego 2008 r. w Zgierzu k.Łodzi. Zagadnienia omówił pracownik badawczy Instytutu, Maciej Bieńkiewicz (zobacz prezentację).

Drugim tematem spotkania był obywatelski projekt ustawy o samorządzie gospodarczym, który przedstawił Kazimierz Kubiak, Prezes ŁIPH i zarazem pracownik badawczy Instytutu.
Organizatorami tego spotkania przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki i otoczenia biznesu były: zgierski oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej i Stowarzyszenie Obywatelskie w Zgierzu i Instytut EEDRI. /zobacz galerię/

10. Prezentacja RIS na sesji Rady Miejskiej w Łodzi

Kilkudziesięciu radnych, przedstawiciele władz miasta i dziennikarze mieli okazję zapoznać się z koncepcją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego. Prezentacja miała miejsce podczas posiedzenia Rady Miasta Łodzi, które odbyło się 26 marca 2008 r. i była pierwszą w cyklu spotkań z przedstawicielami łódzkich środowisk opiniotwórczych, których głównym celem jest osiągnięcie konsensusu społecznego dla przyjęcia tego istotnego dokumentu przez Województwo. Czynniki decydujące o innowacyjnym rozwoju miasta i regionu szczegółowo omówiła prof. Anna Rogut (zobacz prezentację).

Regionalna Strategia Innowacji będzie miała w przyszłości decydujące znaczenie dla rozwoju województwa łódzkiego, bo zawiera istotne wskazówki dla władz samorządowych na temt kierunków rozwoju przedsiębiorczości, co z kolei przekładać się będzie na podział środków z Unii Europejskiej. Badania prowadzone w ramach tego projektu wykazały, że szansą rozwoju regionu łódzkiego jest modernizacja istniejących przemysłów tradycyjnych i wykorzystanie zasobów ludzkich, tradycji i potencjału innowacyjnego. Zapraszamy do udziału w dyskusji. Uwagi dotyczące Strategii można zgłaszać pod adresy mailowe podane w prezentacji. /zobacz galerię/

11. Przyszłość przemysłu włókienniczo-odzieżowego w regionie łódzkim

Przedyskutowanie kierunków działań oraz realizacja wspólnych projektów środowiska naukowo-badawczego i przedsiębiorców, zmierzających do dalszych przeobrażeń i rozwoju innowacyjności przemysłu włókienniczo – odzieżowego były głównymi celami konferencji, która odbyła się 31 marca 2008 r. w Łodzi w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych (program).

Uczestniczący w spotkaniu przedsiębiorcy i naukowcy niemal jednogłośnie poparli założenia Regionalnej Strategii Innowacji, która podkreśla potrzebę doskonalenia kształcenia zawodowego techników i inżynierów oraz konieczność edukacji społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat włókiennictwa. Ubolewali nad znikomym zainteresowaniem lokalnych władz zagadnieniami włókiennictwa zwłaszcza, że inne kraje Unii Europejskiej już jakiś czas temu dostrzegły konieczność szybkiej rekonstrukcji tej gałęzi przemysłu. Włókna mają coraz szersze zastosowanie, jak choćby w: rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie, medycynie, przemyśle samochodowym czy zbrojeniowym. Nie sposób wymienić wszystkich dziedzin. Tymczasem w Łodzi, która ma ogromny potencjał i zaplecze włókiennicze nie dostrzega się, a nawet marginalizuje możliwości jakie niesie rozwój wysokich technologii w tej dziedzinie gospodarki.
Uczestnicy konferencji poparli inicjatywę budowy w Łodzi Centrum Zaawansowanych Technologii Włókienniczych i Odzieżowych w kontekście uchwały Komisji Europejskiej o powołaniu Europejskiego Instytutu Technologii. Łódzcy włókiennicy są zdania, że z obecnie posiadanym potencjałem naukowo-badawczym są w stanie podołać zadaniom stawianym przed takim centrum. Mają także aspiracje stać się centrum kształcenia kadr włókienniczych dla pozostałych krajów europejskich. /zobacz galerię/

Zobacz prezentacje:

12. Spotkanie klastrowe

Przetwórstwo rolno-spożywcze w województwie łódzkim potrzebuje wsparcia i strategii rozwoju. Istnieje także potrzeba budowy i rejestracji marki łódzkich produktów. Wciąż jednak otwartym pozostaje pytanie czy promować konkretne produkty czy całościowo warzywa i owoce pochodzące z regionu łódzkiego.

Zagadnienia te były przedmiotem spotkania przedstawicieli nauki, biznesu, otoczenia biznesu i administracji, zainteresowanych budową klastra owocowo-warzywnego w województwie łódzkim, które miało miejsce 7 kwietnia 2008 r. w Instytucie EEDRI. Uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że chcą w najbliższym czasie zaprezentować koncepcję i potrzeby klastra władzom regionu oraz uświadomić jak najszerszej grupie decydentów znaczenie budowy takiej sieci współpracy, konieczność budowy marki i certyfikacji produktów regionalnych, a także znaczenie opakowań i dostosowania jakości produktów do nowych potrzeb rynków europejskich, jak również ich promocja w Polsce i Europie. Potencjalnym uczestnikom klastra owocowo-warzywnego zależy także na zyskaniu przychylności i aktywnego wsparcia dla prowadzonych działań ze strony władz województwa łódzkiego.

Głównym organizatorem był ŁRH Zjazdowa.

13. Komitet Społeczny

Najbliższe posiedzenie Komitetu Społecznego Regionalnego Foresightu Technologicznego poświęcone będzie prezentacji i omówieniu rezultatów rund delfickich, pozycjonowania technologii oraz modeli prognostyczno-symulacyjnych.
Spotkanie odbędzie się 27 maja 2008 r. o godz. 14.00 w Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy ul. Gdańskiej 121 w Łodzi.

14. Newsletter - LORIS WIZJA

Najnowszy newsletter dostępny jest tutaj

15. Zaproszenie - Współpraca przygraniczna MSP

Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Współpraca i rozwój przedsiębiorczości w regionach przygranicznych, która odbędzie się w dn. 2-4 lipca 2008 r w Warnie (Bułgaria).

Celem konferencji, organizowanej w ramach projektu „Perspektywy przygranicznej współpracy małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście integracji z Unią Europejską CBCED” jest zebranie najważniejszych wyników badań w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego w regionach granicznych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej. Konferencja ma także na celu omówienie wyników badań podobnych projektów, realizowanych przez inne zespoły oraz przedstawienie ich szerszej publiczności. Organizatorzy – bułgarski partner w projekcie CBCED - są zainteresowani wydaniem najciekawszych materiałów konferencyjnych w formie publikacji.

Tematyka, którą są zainteresowani organizatorzy konferencji obejmuje wszelkie aspekty współpracy, przedsiębiorczości i ekonomicznego rozwoju w regionach przygranicznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyć się będą materiały dotyczące:

 • wpływu powiększenia Unii Europejskiej na regiony przygraniczne
 • rozwoju przedsiębiorczości w regionach przygranicznych
 • wpływu tożsamości, tła historycznego i kulturowego w rozwoju współpracy
 • wzajemnego uczenia się i zaufania w kontekście rozwoju współpracy
 • roli instytucji aktywizujących rozwój współpracy firm i przedsiębiorców
 • polityki wsparcia dla współpracujących przedsiębiorstw

Pobierz szczegóły programu konferencji oraz formularz zgłoszenia udziału w konferencji.

 

/p
NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.