Szukaj:
Strona główna
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

ARCHIWUM 2007

Spis treści

LORIS WIZJA na BUDMIE
Rozwijanie zarządzania innowacjami
Spotkanie środowiskowe w Poznaniu
Spotkanie Komitetu Społecznego Loris Wizji
Spotkanie dotyczące współpracy przygranicznej w regionie
Szkolenie dla konstruktorów odzieży
Międzynarodowe spotkanie ekspertów w projekcie CBCED
Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność
Spotkanie środowiskowe dla branży medycznej i farmaceutycznej
Spotkanie ekspertów w Zgorzelcu
Rozwój sektora medycznego i farmaceutycznego
Posiedzenie Regionalnego Podkomitetu Sterującego
Spotkanie ekspertów w Zgorzelcu
Newsletter 2/07
Biotechnologie dla rozwoju województwa łódzkiego – spotkanie środowiskowe
Ostatnie wolne miejsca w szkoleniach w ramach projektu Tex Plus
Jakie klastery powstaną w regionie łódzkim?
Spotkanie środowiskowe biotechnologów
Seminaria metodologiczne
Newsletter 3/07
Występ chóru SWSPiZ
Seminarium metodologiczne w projekcie Loris Wizja
Wizyta studyjna w Austrii
Patronujemy konferencji „Młodych Europejczyków”
Integracja europejska a ruch graniczny – konferencja w Białej Podlaskiej
Spotkanie poświęcone metodologii projektu Loris Wizja
Jak budować porozumienie i współpracę? Seminarium
Newsletter 4/07
„Łódzkie – przyjazne dla inwestycji?”
Posiedzenie Podkomitetu Sterującego LORIS PLUS i IASMINE
Newsletter CBCED
Klaster owocowo-warzywny
Spotkanie ekspertów
Łódzki klaster owocowo-warzywny
Co przyniosło spotkanie ekspertów?
Kolejny projekt Instytutu EEDRI w sieci ENSR
Barwy włókiennictwa
Newsletter Loris Wizja 4/07
Szkolenie dla przedsiębiorców z sektora T/O
Wizyty studyjne w ramach projektu LORIS TEX
Szkolenie dla przedsiębiorców
Innowacyjne zarządzanie regionem – konferencja
Jak zyskać środki na rozwój klastera – warsztaty
Warto być innowacyjnym – wizyta studyjna w Niemczech i Czechach
Oferta pracy
Wizyta studyjna we Francji
Jasne barwy włókiennictwa
Jakość i innowacyjność – szansą przemysłu włókienniczego?
Zaproszenie do współpracy – nabór do Zespołu Ekspertów
Otwarci na innowacje
Innowacyjne kadry dla włókiennictwa
Ostatnia wizyta studyjna w Austrii
Inteligentne narzedzia w zarzadzaniu regionem.
Warsztaty dla wlókienników i odziezowców.
CSR - Spoleczna Odpowiedzialnosc Biznesu.
Informacja o konkursie.
Jaka jest przyszlosc lódzkiego przemyslu? - seminarium.
Seminarium foresightowe.
Polskie projekty foresigtowe.
Miedzynarodowa konferencja naukowa.
Budowa konsensusu spolecznego - cykl spotkan.
Bulgarski ekspert w EEDRI.
Oferta pracy.
Posiedzenie Podkomitetu Sterujacego LORIS PLUS.
Przyszlosc sektora IT w lódzkim.
Newsletter Loris Wizja - 5/07.
Budowa konsensusu spolecznego.
Prezentacja wyników projektu CSR.
Metodologia w praktyce. Warsztaty IASMINE.
Spotkanie audytowe.
Zakonczenie LORIS TEX.
Łódzka "Dolina Krzemowa"?.
Projektowanie klastrów w regionie lódzkim.

 

 

 

LORIS WIZJA na BUDMIE [Spis treści]
Dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć? Innowacyjna gospodarka polska. Mechanizmy rozwoju i wsparcia – to tytuł konferencji naukowej, która będzie miała miejsce 23 stycznia w Poznaniu, w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa – BUDMA.
Konferencja ma na celu prezentację europejskich i polskich programów prowadzących do powstania nowoczesnych technologii i produktów w budownictwie i innych sektorach gospodarki oraz stymulowanie przedsięwzięć innowacyjnych. Jej organizatorem jest partner w projekcie Loris Wizja - ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku w Kutnie. [Zobacz program]

Rozwijanie zarządzania innowacjami [Spis treści]
Realizatorzy projektu IMP3rove - Zarządzanie innowacjami zapraszają do współpracy firmy i instytucje doradcze zainteresowane poznaniem nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania innowacjami. Szczególnie zachęcamy instytucje otoczenia biznesu, świadczące usługi w zakresie zarządzania innowacjami.(zobacz prezentację)
Korzyści z udziału w projekcie:

 • bezpłatne szkolenie z zakresu technik zarządzania innowacjami ze szczególnym uwzględnieniem internetowego narzędzia do prowadzenia samooceny firmy
 • nabycie umiejętności lub rozszerzenie świadczenia usług doradczych dla MSP o zarządzanie innowacjami
 • prestiż wynikający z udziału w przedsięwzięciu na skalę europejską (projekt Europe INNOVA)

Najlepsi znajdą się na platformie internetowej instytucji specjalizujących się w świadczeniu usług doradczych zarządzania innowacjami MSP, nad którą sprawuje nadzór Komisja Europejska. Projekt IMP3rove jest częścią programu Komisji Europejskiej Europe INNOVA (zobacz prezentację) i dotyczy zarządzania innowacjami w MSP. Skierowany jest on zarówno do przedsiębiorstw, jak i instytucji otoczenia biznesu. IMP3rove polega na stworzeniu internetowej platformy z narzędziem do prowadzenia samooceny, oceny porównawczej firmy w obszarze sektora, studiów przypadku, opisu możliwości stosowania różnych narzędzi zarządzania innowacjami, a także listy instytucji doradczych specjalizujących się w świadczeniu usług w zakresie zarządzania innowacjami. Osoba do kontaktu: Sylwia Kosińska, sylwiakosinska@uni.lodz.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć , tel. 042 664 22 31

Spotkanie środowiskowe w Poznaniu [Spis treści]
Pierwsze spotkanie środowiskowe projektu „LORIS Wizja. Regionalny Foresight Technologiczny” przeszło do historii. Przedstawiciele MSP z branży budowlanej i tekstylnej, naukowcy oraz reprezentanci władz regionalnych i samorządowych mieli okazję do zapoznania się z głównymi założeniami LORIS WIZJI oraz doświadczeniami firm europejskich w zakresie realizacji podobnych projektów. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na nowe kierunki współpracy między nauką a gospodarką, a także na potrzebę aktywizacji społeczeństwa. Dalsza dyskusja na temat założeń LORIS WIZJI i indywidualne rozmowy z osobami zainteresowanymi współpracą w charakterze ekspertów z zakresu foresight’u miały miejsce w kuluarach.
Spotkanie odbyło się w ramach konferencji „Dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć? Innowacyjna gospodarka polska i europejska. Mechanizmy rozwoju i wsparcia”, której celem było zaprezentowanie zagadnień związanych z szeroko pojętą gospodarką innowacyjną na poziomie regionalnym, narodowym i europejskim. Wydarzenie miało miejsce 23 stycznia 2007r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2007. Jej organizatorami byli Instytut ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Polska Platforma Technologiczna Budownictwa.

Spotkanie Komitetu Społecznego Loris Wizji [Spis treści]
W pierwszym spotkaniu Komitetu Społecznego wzięli udział partnerzy projektu LORIS WIZJA - Regionalny Foresight Technologiczny oraz reprezentanci środowiska naukowego, biznesowego oraz władz lokalnych.
Paweł Żuromski, prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego zauważył, że Komitet powinien pełnić funkcję ciała doradczego, będącego platformą dialogu, konsultacji oraz przepływu idei między wszystkimi uczestnikami projektu. Zwrócono uwagę na rolę jaką Komitet powinien odgrywać w rozpoznawaniu potrzeb regionu, a także w konsultacji zaproponowanej metodologii. Uczestnicy spotkania położyli nacisk na konieczność weryfikacji poszczególnych etapów projektu przez partnerów w środowiskach lokalnych będących polem ich działania w taki sposób, aby ocena rezultatów projektu miała zastosowanie w praktyce. Prof. Anna Rogut z Centrum Knowbase UŁ stwierdziła, iż istnieje potrzeba rzeczywistej współpracy środowiska zaangażowanego w projekt, a samo przedsięwzięcie jest jednym z kilku prowadzonych na terenie Polski równolegle z Narodowym Programem Foresight „Polska 2020”. Należy zatem dopilnować, aby wymienione działania były ze sobą spójne, a ich rezultat nie miał charakteru jedynie naukowego.
Członkowie Komitetu zapoznali się z założeniami projektu, jego priorytetami i planowanymi etapami realizacji. Prezentacja miała na celu pokazanie istoty wzrostu w poszczególnych obszarach gospodarki i jego przełożenia na pozycję województwa w kraju i w Europie. Podczas dyskusji zgromadzeni wymienili poglądy, w jaki sposób należy dokonać wyboru profilów technologicznych oraz w jakim kierunku i w jakich dziedzinach przemysłu powinny być rozwijane nowoczesne technologie. W dalszej części spotkania prof. Lech Michalczuk z Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, w swojej prezentacji „Inwentaryzacja istniejących zasobów wiedzy o województwie łódzkim i technologii istotnych z punktu widzenia regionu” przedstawił potencjał regionu z punktu widzenia zasobów naturalnych, infrastruktury naukowej i transportowej oraz demografii i wskaźników gospodarczych. Ponadto uczestnicy zastanawiali się jakie gałęzie przemysłu wymagają szczególnego wsparcia, i które z nich powinny być traktowane priorytetowo w rozwoju regionu łódzkiego.
Spotkanie Komitetu Społecznego (13 lutego 2007) było pierwszym z cyklu czterech zaplanowanych. Każde kolejne będzie rozpoczynać następny etap realizacji projektu LORIS WIZJA - Regionalny Foresight Technologiczny.
W skład Komitetu Społecznego weszli następujący przedstawiciele partnerów regionalnych:

 • Teresa Białecka-Krawczyk – Dyrektor Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi.
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki – Prorektor Politechniki Łódzkiej d/s. Nauki i Rozwoju Uczelni.
 • prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski – Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego
 • Bogdan Lewiński – Dyrektor Loży Łódzkiej Business Centre Club
 • Marek Cieślak – Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE)
 • prof. dr hab. Stanisław Mitura – Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej
 • Włodzimierz Mielczarek – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • Edward Papuga - Prezes Zarządu LG Philips Display Poland sp z o.o
 • Jarosław Palenik – Prezes Zarządu Łódzkiej Rady FSNT-NCT
 • Paweł Żuromski – Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 • prof. dr hab. Anna Rogut – Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Bogdan Piasecki – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
 • prof. dr hab. Danuta Goszczyńska - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 • prof. dr hab. Lech Michalczuk – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

Spotkanie dotyczące współpracy przygranicznej w regionie [Spis treści]
Pierwsze spotkanie ekspertów w ramach projektu CBCED odbędzie się 27 lutego w Białej Podlaskiej. Wezmą w nim udział przedstawiciele najważniejszych instytucji lokalnych i regionalnych, oraz firm zaangażowanych we współpracę przygraniczną.
Spotkanie ma na celu rozpoznanie potencjału współpracy przygranicznej z uwzględnieniem już istniejących klasterów i sieci współpracy, oraz zachęcenie władz lokalnych i przedsiębiorców do aktywnego udziału w przedsięwzięciu. Zostaną również przedstawione założenia projektu, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści płynących z działań badawczych dla kluczowych podmiotów w regionie. Po zakończeniu prezentacji poszczególnych zagadnień związanych z projektem, będzie miała miejsce dyskusja na temat ram współpracy oraz wpływu integracji z Unią Europejską na potencjał rozwojowy powiatu i rozwój przedsiębiorczości w regionie. Następne spotkanie ekspertów planowane jest na początku marca w Zgorzelcu.

Szkolenie dla konstruktorów odzieży [Spis treści]
W związku z realizacją projektu pilotażowego pt. „Zbadanie potrzeb przemysłu odzieżowego w zakresie szkolenia konstruktorów – opracowanie koncepcji i przetestowanie szkolenia dla trenerów konstrukcji odzieży”, w ramach projektu LORIS TEX „Transformacja przemysłu tekstylno – odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny”, zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu konstrukcji odzieży, organizowanym przez Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm odzieżowych i jednostek badawczo-rozwojowych działających na potrzeby sektora odzieżowego. Ma na celu przygotowanie trenerów konstrukcji odzieży, poprzez poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie metodyki konstrukcji i modelowania odzieży. Rozpoczęcie szkolenia planowane jest na 5 marca 2007r. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w godzinach 14:00 ÷18:00 w siedzibie Instytutu, ul. Piotrkowska 270 w Łodzi.
Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, bufet kawowy, poczęstunek oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o potwierdzenie udziału na załączonym formularzu do dnia 28.02.2007 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się oraz podpisanie umowy. Dojazd uczestników na koszt własny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program szkolenia zostanie przesłany do uczestników.
Dodatkowych informacji udziela Zakład Badawczy Odzieżownictwa, Instytutu Technik i Technologii Dziewiarskich „TRICOTEXTIL”
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
fax: 042 683 58 91
telefon: 042 683 58 50
e-mail: odziezownictwo@tricotextil.lodz.pl

Międzynarodowe spotkanie ekspertów w projekcie CBCED [Spis treści]
Omówienie zadan realizowanych w ramach Perspektywy przygranicznej kooperacji MSP w kontekscie integracji z Unia Europejska - CBCED i korzysci wynikajacych z udzialu w projekcie bylo glównym celem pierwszego, miedzynarodowego spotkania ekspertów, które odbylo sie 27 lutego 2007 r. w Bialej Podlaskiej. Dyskusja toczyla sie wokól czterech glównych bloków tematycznych: wspólpracy przygranicznej, budowy klasterów, rozwoju przedsiebiorczosci i polityki samorzadowej w kontekscie rozszerzenia Unii Europejskiej. Brali w niej udzial przedstawiciele podmiotów kluczowych dla regionu: wladze miasta i powiatu, gmin, prezesi i wiceprezesi Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej, Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego oraz dziewiecioosobowa delegacja bialoruskich przedsiebiorców, zainteresowanych wspólpraca.
Zdaniem starosty bialskiego, Tadeusza Lazowskiego, wspólpraca przygraniczna ma znaczenie strategiczne dla calego powiatu i, co wazniejsze, solidne fundamenty w postaci zwiazków kulturowo-historycznych i braku bariery jezykowej. Kontakty Polaków i Bialorusinów sa cieple, a Biala Podlaska ma rozwiniete kontakty z obwodem brzeskim w zakresie wymiany kulturalnej, turystyki, edukacji, nauki, etc. Odmienna sytuacja dotyczy wymiany handlowej, bo regulacje prawne – jak mówil Jan Sikora, wójt gminy Zalesie – skutecznie hamuja te wspólprace. Restrykcje unijne wstrzymaly obrót niektórych towarów takich jak meble, sprzet AGD, hydraulika. Odkad zostaly wprowadzone wizy, handel sie znacznie zmniejszyl i rozwija sie na przede wszystkim na bazie kontaktów nieformalnych. Takze starosta podkreslil, ze wstapienie Polski w Unii Europejskiej powaznie zmienilo sytuacje powiatu, który tym samym stal sie wschodnia granica Zjednoczonej Europy. To z jednej strony otworzylo wieksze mozliwosci rozwoju rejonu, ale z drugiej strony, z powodu polityki prowadzonej przez wladze Bialorusi, ograniczylo transgraniczne kontakty handlowe. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreslali, ze polityka obu panstw ma znaczacy wplyw na te wspólprace. Powiat bialski ma ogromny potencjal dla budowy klastera logistyki i transportu. Obecnie potentatem na rynku jest PKP CARGO S.A. Zaklad Przewozów Towarowych i Przeladunku w Malaszewiczach. Powaznym potencjalem regionu jest równiez lotnisko w Swidniku.

Naczelnik Wydzialu Strategii Urzedu Miasta Biala Podlaska, Maciej Buczynski zwrócil uwage, iz brakuje w powiecie instytucji otoczenia biznesu na szczeblu regionalnym. W poczatkowych zalozeniach taka role mial spelniac Euroregion Bug, ale w praktyce zajmuje sie on dzialaniami administracyjnymi. Kolejnymi czynnikami utrudniajacymi rozwój jest brak potencjalu kadrowego oraz trwalego partnerstwa. Obok mozliwosci budowy klastera transportowo – logistycznego, powiat bialski ma duzy potencjal dla stworzenia klastera turystycznego. Jednak na tamtym terenie przedsiebiorcy nie wykazuja checi zrzeszania sie i nie ma tradycji budowania grup producenckich, a przeciez jednym z najwazniejszych czynników rozwoju sieci wspólpracy jest chec wspólnego dzialania, wiarygodnosc i wzajemne zaufanie. Obecni na spotkaniu przedsiebiorcy bialoruscy wyrazili chec uczestnictwa we wspólnych projektach. Podkreslali potrzebe stworzenia centrum wspierajacego prace ich firm pod wzgledem informacyjno-administracyjnym. Mówili takze o koniecznosci doksztalcania zawodowego wlascicieli firm, którzy wywodza sie z róznych grup zawodowych i czesto nie radza sobie z problemami przedsiebiorczosci. Moderatorem dyskusji byli: prof. Bogdan Piasecki z Uniwersytetu Lódzkiego i Krzysztof Hetman z Urzedu Marszalkowskiego w Lublinie

Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność [Spis treści]
Instytut EEDRI bierze udział w kolejnym, ważnym europejskim przedsięwzięciu „CSR i konkurencyjność – najlepsze praktyki europejskich MSP”. Projekt jest poświecony głównym zależnościom występującym pomiędzy konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw, a ich działalnością w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Celem projektu jest analiza powiązań między konkurencyjnością a CSR, zwiększenie świadomości w tym obszarze, promocja przykładów dobrych praktyk, ilustrujących w jaki sposób działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą podnieść konkurencyjność MSP i zwiększyć liczbę podejmowanych inicjatyw CSR.

Cele szczegółowe:

 • Analiza, identyfikacja widocznych powiązań pomiędzy konkurencyjnością a CSR w firmach, biorąc pod uwagę różne sektory, typy aktywności, regiony
 • Identyfikacja i wskazanie przykładów najlepszych praktyk, ilustrujących wkład CSR w podniesienie konkurencyjności MSP
 • Skuteczne rozprzestrzenienie informacji wśród przedsiębiorców w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia CSR dla konkurencyjności oraz dostarczenie praktycznych informacji i wskazówek dotyczących wdrażania praktyk CSR w firmach.
 • Wzrost zainteresowania skutecznym wprowadzaniem praktyk CSR i systematyczne docieranie do kolejnych MSP.

Projekt ma dwie fazy. Pierwsza obejmuje badania dotyczące regulacji prawnych, polityk rządów oraz działalności instytucji zajmujących się społeczną odpowiedzialnością biznesu. W tej fazie w każdym z 7-miu krajów biorących udział w projekcie (również z Polski) zostało wyłonionych 5 podmiotów stosujących dobre praktyki. Realizatorzy projektu brali pod uwagę politykę jakości, kontakty z klientami, działania na rzecz ochrony środowiska i na rzecz społeczności lokalnych. Druga faza rusza w marcu 2007 r. Jej zadania będą skoncentrowane przede wszystkim na promocji społecznej odpowiedzialności biznesu.
Koordynatorem projektu jest
Austrian Institute for SME Research (KMU Forschung).

Spotkanie środowiskowe dla branży medycznej i farmaceutycznej [Spis treści]
Zapraszamy przedstawicieli MSP, wyższych uczelni i jednostek naukowo-badawczych z sektora medycznego i farmaceutycznego do udziału w drugim spotkaniu środowiskowym w ramach projektu Loris Wizja. Spotkanie będzie okazją do omówienia problemów, które ujawnia analiza zatrudnienia w ochronie zdrowia dla województwa łódzkiego, a także do przedyskutowania tendencji zmian w zasobach kadry medycznej oraz migracji i emigracji zarobkowej pracowników ochrony zdrowia. Kolejnym zagadnieniem będzie wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacji na rzecz poprawy systemów zdrowia (ICT for Health) oraz innowacyjne technologie w medycynie i farmacji.
Spotkanie odbędzie się 6 marca 2007 r. na Wydziale Zarządzania UŁ, Matejki 22/26 w sali 101. Początek o godz. 10.00. Udział jest bezpłatny. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa droga telefoniczną: (0-24) 355 – 77 – 65; (0-24) 355 – 77 – 47, faksem: (024) 355 - 77 - 01 lub mailem: a.lewandowska@asm-poland.com.pl. Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć , d.lutomska@asm-poland.com.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć . Organizatorem spotkania jest ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku w Kutnie.

Program spotkania
:

10.00 – 10.15 - rozpoczęcie spotkania, rejestracja uczestników; poczęstunek;
10.15.10.30 – prezentacja założeń koncepcji projektu „LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny”;
MODUŁ I Zasoby ludzkie
10.30 – 11.00 - „Łódź jako ponadregionalne centrum usług medycznych warunkujące rozwój zasobów ludzkich oraz wdrażanie innowacyjnych technologii w medycynie” - Prof. Piotr Kuna, Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Łodzi. Prezentacja opracowana przez IMP oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi;
11.00 – 11.30 - Centrum Doskonałości Technik Laserowych i Biomateriałów w Medycynie Politechnika Łódzka;
11. 30 – 11.45 - Analiza zatrudnienia w ochronie zdrowia w województwie łódzkim – Anna Lewandowska – ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku;
11.45 – 12.15 – DYSKUSJA
12.15 – 12.30 Lunch
MODUŁ II - Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacji na rzecz poprawy systemów zdrowia (ICT for Health);
12.30 – 13.00 - "eZdrowie jako szansa specjalizacji województwa łódzkiego w dziedzinie IST". – Departament Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski w Łodzi – Pan Marcin Zawisza;
13.00 – 13.30 - Pan Jakub Musiałek – Pixel Techology;
13.30 – 14.00 – DYSKUSJA
MODUŁ III - Innowacyjne technologie w medycynie, farmacji

14.00 - 14.30 – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego
14.30 – 15.00 – DYSKUSJA
15.00 Zakończenie spotkania, wnioski końcowe.

Spotkanie ekspertów w Zgorzelcu [Spis treści]
Kolejne spotkanie ekspertów w ramach projektu Perspektywy przygranicznej kooperacji MSP w kontekście integracji z Unią Europejską - CBCED odbędzie się 7 marca w Zgorzelcu. Jego celem jest rozpoznanie potencjału współpracy przygranicznej między środowiskiem naukowym, władzami lokalnymi i przedsiębiorcami przy uwzględnieniu już istniejących klasterów i sieci powiązań. Podczas spotkania zostaną także zaprezentowane założenia projektu oraz korzystny wynikające z działań badawczych dla kluczowych podmiotów w regionie. Po zakończeniu prezentacji poszczególnych zagadnień związanych z CBCED, będzie miała miejsce dyskusja dotycząca ram współpracy oraz wpływu integracji z Unią Europejską na rozwój powiatu i regionu.

Marzec-kwiecień

Rozwój sektora medycznego i farmaceutycznego [Spis treści]
Wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacji na rzecz poprawy systemów zdrowia (ICT for Health), innowacyjnym technologiom w medycynie i farmacji oraz kwestie związane z rozwojem zasobów ludzkich były głównymi tematami spotkania środowiskowego, które odbyło się 6 marca 2007 r. na UŁ.
Spotkanie to wykazało, że jest duża szansa powstania klastera medycznego w województwie łódzkim, ale z drugiej strony wciąż istnieje potrzeba rozwoju relacji pomiędzy administracją a jednostkami publicznej służby zdrowia. Przedstawiciele branży medycznej widzą spore szanse dla swojego sektora w województwie łódzkim. Wielu z nich wyraziło duże zainteresowanie wymianą doświadczeń podczas podobnych spotkań, które jednocześnie są znakomitą okazją nawiązywania kontaktów biznesowych.
[zobacz galerię] [zobacz prezentacje]

Posiedzenie Regionalnego Podkomitetu Sterującego [Spis treści]
Najbliższe posiedzenie Podkomitetu Sterującego LORIS PLUS - Regionalnej Strategii Innowacji odbędzie się 23 marca 2007 r. w Buczku. Program spotkania dostępny jest tutaj.

Spotkanie ekspertów w Zgorzelcu [Spis treści]
Prezentacja projektu Perspektywy przygranicznej kooperacji MSP w kontekście integracji z Unią Europejską CBCED, wstępne rozeznanie potencjału współpracy przygranicznej w powiecie zgorzeleckim oraz zainicjowanie kontaktów z tamtejszym środowiskiem biznesowym było celem spotkania ekspertów, które odbyło się 7 marca w Zgorzelcu.
Po prezentacji zadań projektu odbyła się dyskusja, podczas której Rafał Gronicz, burmistrz miasta wyraził konieczność przeanalizowania potrzeb przedsiębiorców pod kątem takiego rozwoju współpracy przygranicznej, aby byli oni zainteresowaniem lokowaniem głównych siedzib firm na terenie Polski, a oddziały przenosili do Niemiec. Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego, Mieczysław Ciurla za priorytetowe uznał przebadanie kierunków współpracy euroregionu tekstylnego, który powstał na terenie województwa Dolnośląskiego i działa w kooperacji z Saksonią. Wyniki takich badań miałyby służyć przede wszystkim efektywniejszemu sterowaniu unijnymi dotacjami.
Zainteresowanie udziałem w projekcie, chęć udzielania wywiadów i przekazywania informacji niezbędnych dla rozwoju badań wyraził też Ryszard Biały, dyrektor generalny Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Podkreślił też chęć monitorowania przebiegu projektu w powiecie bialskim i chęć zdobywania wiedzy odnośnie rozwoju współpracy przygranicznej tamtejszego regionu z firmami białoruskimi.
Podczas spotkania poruszone zostały także kwestie obowiązkowej przynależności przedsiębiorców do izb (od czego Niemcy powoli odchodzą) oraz problematyka tożsamości narodowej w kontekście tamtejszej rzeczywistości społecznej i faktu, że miasto jest – jak się wyrażono – przecięte na pół. Jerzy Zieliński z Południowo - Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego wyraził z kolei obawy o zaangażowanie przedsiębiorców w badania, bo – jego zdaniem – są oni zbyt zajęci bieżącymi problemami. Mówił też o różnych inicjatywach podejmowanych w regionie, które miały na celu konkurencyjność przedsiębiorstw. Doświadczenie pokazuje, że przystępują do nich zazwyczaj ci, którzy już współpracują z partnerami z Niemiec lub Czech.

Newsletter 2/07 [Spis treści]
Newsletter dostępny jest pod tym adresem NEWS 2/07  

Biotechnologie dla rozwoju województwa łódzkiego – spotkanie środowiskowe [Spis treści]
Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych biotechnologiami na spotkanie środowiskowe poświęcone wykorzystaniem biotechnologii w przemyśle spożywczym, medycznym i technicznym. Spotkanie, zorganizowane w ramach realizacji Regionalnego Foresightu Technologicznego LORIS WIZJA odbędzie się we wtorek 20 marca 2007 r. na Wydziale Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26, s. 101. Początek spotkania godz. 10.00 Program spotkania jest dostępny tutaj.

Ostatnie wolne miejsca w szkoleniach w ramach projektu Tex Plus [Spis treści]
Pozostały jeszcze wolne miejsca w szkoleniach realizowanych przez Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania (SWSPiZ) w ramach projektu Tex Plus.
Mają one na celu podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez doskonalenie kompetencji pracowników z sektora tekstylno-odzieżowego. Najbliższe szkolenia będą dotyczyły następujących tematów:
1. Rozwiązywanie problemów organizacyjnych innowacyjnych przedsiębiorstw

2. Budowanie strategii rozwoju firmy w warunkach gospodarki rynkowej
3. Funkcjonowanie zawodowe i osobiste w zmieniającej się organizacji
4. Budowanie skutecznego zespołu zadaniowego
5. Skuteczna obsługa klienta
6. Negocjacje handlowe
7. Podniesienie kompetencji kadr w zarządzaniu i kierowaniu
8. Budowanie wizerunku firmy
9. Marketing branży tekstylnej, pozycjonowanie firm
Zgłoszenia na poszczególne sesje szkoleniowe są przyjmowane pod adresem texplus@swspiz.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć do piętnastego dnia każdego miesiąca. Opłata za udział w szkoleniu wynosi 210zł dla osób z sektora MSP oraz 410zł dla pracowników dużego przedsiębiorstwa, co stanowi 20% ceny szkolenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowy oferta szkoleniowa jest dostępna tutaj. Więcej informacji na temat projektu oraz prowadzonych szkoleń jest można znaleźć pod adresem www.texplus.pl

Jakie klastery powstaną w regionie łódzkim? [Spis treści]
Posiedzenie Podkomitetu Sterującego LORIS PLUS
Meblarski, tekstylny, przetwórstwa owoców i warzyw, zdrowotny, medialny i AGD – zaczątki takich klasterów są już obecne w województwie łódzkim. Na rynku jest miejsce dla wszystkich wymienionych, ale o tym który z nich rzeczywiście się rozwinie, zdecydują sami przedsiębiorcy, bo to od ich aktywności i organizacji zależy sukces sieci współpracy.
Zagadnienia dotyczące klasterów zdominowały posiedzenie Podkomitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji LORIS PLUS, które odbyło się w piątek 23 marca 2007 r. w Buczku k. Brzezin. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz regionu, łódzkich uczelni, otoczenia biznesu i przedsiębiorcy.
Prowadzone w województwie łódzkim badania wykazują, że nasz region posiada niemały potencjał do rozwoju przemysłu meblarskiego, spożywczego i włókienniczego. Jest też spora szansa dalszego rozwoju produkcji płytek ceramicznych oraz turystki i rekreacji. Badania pokazały (zobacz prezentację), że mimo silnej konkurencji przedsiębiorstwa współpracują i są współpracą zainteresowane. Na razie dotyczy ona głównie dystrybucji i marketingu, ale jest intencja rozszerzania jej o wymianę informacji. Z drugiej strony wiele firm sygnalizuje obawy związane z nielegalnym kopiowaniem pomysłów i rozwiązań. Zdaniem Kristofera Erlandssona, europejskiego eksperta ds. analizy klasterowej istnieje potrzeba stworzenia pilotażowego programu rozwoju klasterów i powołania w związku z tym grupy zadaniowej, składającej się z przedstawicieli różnych grup społecznych i biznesowych. Potrzebna jest także efektywna promocja przedsiębiorczości, między innymi z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzie takich jak strona internetowa, która, może być też używana w celu budowanie dalszych relacji miedzy biznesem a nauką.
Profesor Izabella Krucińska zaprezentowała działania, jakie prowadzi od 2004 roku kierowane przez nią Centrum PRO HUMANO TEX przy Politechnice Łódzkiej (zobacz prezentacje). Mówiła o wynikach badań dotyczących sektora i kierunkach rozwoju innowacyjnych tekstyliów. Badania pokazują jednoznacznie, że na świecie następuje odwrót od produkcji masowej na rzecz produktów zindywidualizowanych i wysokospecjalistycznych. Region łódzki – jej zdaniem – spełnia wszelkie przesłanki, aby powstał tu silny klaster tekstylny. Mamy zaplecze naukowe, potencjał innowacyjny, ogromne tradycje i wciąż wysoki wskaźnik zatrudnienia w sektorze.
Klaster AGD w województwie łódzkim jest już faktem, a usytuowane w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej firmy-giganty z tej branży przyciągnęły wiele mniejszych – mówił podczas swojej prezentacji Marek Cieślak, prezes ŁSSE. Przedstawił nowe możliwości inwestowania, które pojawiły się z początkiem obecnego roku (zobacz prezentację). - Trzeba pamiętać, że klastery – przekonywał prof. Bogdan Piasecki, koordynator projektu LORIS PLUS – zaczynają mieć decydujące znaczenie w Europie (zobacz prezentację). Powstaną one także w naszym regionie. Jednym z nich może być Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny. Województwo łódzkie, podobnie jak w przypadku tekstyliów, ma bogate tradycje przetwórstwa owoców i warzyw, zaplecze naukowe i infrastrukturę techniczną, tereny wystawowe, firmy doradcze oraz dwie giełdy spożywcze: Warszawa-Bronisze i Łódź Zjazdowa etc. O projekcie takiej sieci współpracy i działaniach już przeprowadzonych mówił również Wiesław Słomka ze Skierniewickiej Izby Gospodarczej (zobacz prezentację). Jego zdaniem nasze przedsiębiorstwa są w stanie zaspokoić potrzeby zdrowego żywienia Europejczyków i wypromować swoją markę na rynkach zagranicznych.
Kolejną grupą przedsiębiorców, którzy mają realne szanse rozwoju współpracy są meblarze z rejonu Radomska, w którym zlokalizowanych jest wiele znanych firm tej branży. Mówił o tym wiceprezydent miasta, Dariusz Janosik (zobacz prezentację). Przedsiębiorcy już prowadzą działania mające na celu uruchomienia klastera. Wybrali nazwę i logo sieci, budują własną stronę internetową. Są przekonani, że jest duża szansa na sukces, ponieważ jakość i innowacyjność ich produktów już jest doceniana w Polsce i innych krajach Europy. Ponadto nieźle rozwija się współpraca z jednostkami naukowymi, głównie w zakresie technologii. Meblarze wiedzą też, że klaster przyciągnie najwartościowszych pracowników, bo stworzy im najlepsze perspektywy rozwoju zawodowego.
Jest także pomysł utworzenia klastera zdrowotnego (zobacz prezentację). Marcin Zawisza z Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego przekonywał, że starzejące się społeczeństwo będzie wymagało coraz wyższych nakładów na ochronę zdrowia, a tymczasem pieniędzy z całą pewnością nie będzie przybywać. Dlatego już teraz konieczne jest wdrażanie pomysłów, które wspomogą ochronę zdrowia w przyszłości. Do głównych zadań tego klastera należałby między innymi rozwój współpracy między różnorodnymi jednostkami zdrowotnymi w województwie łódzkim, a także transfer technologii ICT dla sektora ochrony zdrowia.
W Łodzi trwają też prace nad uruchomieniem klastera medialnego, który skupiałby między innymi producentów filmowych, firmy obsługujące telewizje cyfrowe, internetowe i mobilne oraz innych przedsiębiorców, których praca wiąże się z produkcją filmową i telewizyjną. Prezentujący ideę klastera, Tadeusz Porada zapowiadał, że ta grupa przedsiębiorców jest w przededniu podpisania listu intencyjnego w sprawie współpracy.
Podczas posiedzenia Podkomitetu Sterującego LORIS PLUS, Edyta Pierzchała z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła też wstępną koncepcję ewaluacji okresowej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” (zobacz prezentację).
(zobacz galerię)

Spotkanie środowiskowe biotechnologów [Spis treści]
Prezentacja założeń Regionalnego foresightu technologicznego LORIS WIZJA oraz zainteresowanie przedsiębiorców tematyką wykorzystania biotechnologii w przemyśle spożywczym i medycznym było celem trzeciego spotkania środowiskowego, które miało miejsce 20 marca na Uniwersytecie Łódzkim.
W swoich wystąpieniach oraz podczas dyskusji, uczestnicy nawiązali do wykorzystania biotechnologii w procesach produkcji, co przyczyni się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw oraz do wzmocnienia ich konkurencyjności na rynku europejskim.
W pierwszej części spotkania zostały przedstawione prezentacje dotyczące biotechnologii żywności i roślin. Prof. Zdzisława Libudzisz z Politechniki Łódzkiej skupiła uwagę uczestników na znaczeniu żywności funkcjonalnej w życiu człowieka oraz jej wykorzystaniu w przemyśle spożywczym (zobacz prezentację). Prof. Libudzisz wiele miejsca poświęciła przyczynom ekspansji tego rodzaju żywności, wymieniając wśród nich zjawisko starzenia się społeczeństw, wzrost liczby schorzeń związanych z żywieniem, a także rozwój techniki i technologii przetwórstwa spożywczego oraz wzrost siły nabywczej konsumentów. Wskazała też zalety żywności funkcjonalnej, do których należy zaliczyć korzystny wpływ żywności na funkcje organizmu człowieka oraz obniżenie ryzyka zachorowalności na nowotwory, choroby serca czy choroby układu pokarmowego. W swojej prezentacji prof. Libudzisz odniosła się również do pilotażowego projektu „Exploitation of functional Food Science by creating a European network of ford industries” (Functional Food Net) zakładającego stworzenie sieci powiązań biznesowych i transferu technologii do sektora MSP na obszarze 25 krajów Unii Europejskiej.
Prof. Teresa Orlikowska z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa przedstawiła założenia teoretyczne oraz możliwości wykorzystania biotechnologii roślin w przemyśle i w życiu codziennym (zobacz prezentację). Zwróciła szczególną uwagę na zastosowanie biotechnologii w uprawie nowych odmian, roślin transgenicznych oraz na walkę z chorobami i szkodnikami. Mają one szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, w rolnictwie oraz w ogrodnictwie, sprzyjając podnoszeniu innowacyjności produkcji oraz poprawie jakości produktów.
Podczas drugiej części spotkania poświęconej zastosowaniu biotechnologii w przemyśle spożywczym oraz w ochronie zdrowia i środowiska, prof. Jerzy Długoński przedstawił wzajemne relacje między biotechnologią, a innymi dziedzinami nauki (zobacz prezentację). Profesor odniósł się do konieczności wykorzystania rezultatów badań w różnych gałęziach przemysłu, przede wszystkim przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Biotechnologia przyczynia się również do poprawy warunków życia ludzi na całym świecie, mając praktyczne zastosowanie w rolnictwie oraz w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Spotkanie zakończyło się dyskusją poświęconą zagadnieniom poruszonym w prezentacjach oraz bieżącym problemom we współpracy naukowców i przedsiębiorców. Przedstawiciele przedsiębiorców i środowiska naukowego zwrócili uwagę na konieczność wykorzystania nowych technologii oraz rezultatów projektów badawczych w różnych gałęziach przemysłu. Dyskutowano również nad kwestią poprawy współpracy i komunikacji między obydwoma środowiskami. Przedstawiciele instytucji naukowych zaakcentowali również problem emigracji kadry naukowej do krajów Europy Zachodniej, co skutkuje niedoborem specjalistów poszczególnych dziedzinach nauki w Polsce.
Zobacz pozostałe prezentacje:
1. prof. Koziołkwiecz
2 . prof. Jan Stawczyk
3. prof. Wojciech Ambroziak , prof. Anna Diowksz

Seminaria metodologiczne [Spis treści]
Przygotowanie metodologii badań i organizacji przebiegu Regionalnego Foresightu Technologicznego LORIS WIZJA było głównym zadaniem pierwszego seminarium metodologicznego, które odbyło się 4 kwietnia 2007 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu partnerów, wzięła udział dyrektor Innovation Management Institute w Helsinkach, Marja Toivonen, która zaprezentowała fińskie doświadczenia w tym zakresie.
Rozpoczęła od prezentacji różnic w pojmowaniu foresightu oraz etapów przeprowadzania go. Mówiła też o obszarach zainteresowań foresightu i dużym znaczeniu publikowania wyników cząstkowych raportów z prowadzonych projektów dla budowania konsensusu społecznego. Najważniejsza część jej wystąpienia dotyczyła metodologii badań (zobacz prezentację).
Kolejne seminarium metodologiczne w projekcie LORIS WIZJA zaplanowane jest na 24 kwietnia 2007 r. Jego celem będzie dyskusja na temat metodologicznych problemów foresightu regionalnego i technologicznego oraz wymiana doświadczeń w realizacji tego typu projektów w Polsce. Dyskusję otworzy wystąpienie eksperta Komisji Europejskiej ds. foresightu, dr Karela Klusačka z Centrum Technologicznego Czeskiej Akademii Nauk, który podzieli się swoimi doświadczeniami w realizacji foresightów.
[zobacz galerie]

Newsletter 3/07 [Spis treści]
Newsletter dostępny jest pod tym adresem NEWS 3/07 

Występ chóru SWSPiZ [Spis treści]
Chór SWSPiZ, w którym śpiewają także pracownicy Instytutu EEDRI został bardzo ciepło przyjęty przez uczestników festiwalu muzyki chrześcijańskiej "Hosanna 2007", który odbył się w łódzkim Teatrze Muzycznym 7 kwietnia 2007 r. Ponad tysiąc słuchaczy z całej Polski usłyszało trzy tradycyjne pieśni gospel „The Lord Bless You and Keep You” i „Deep River” i „Amazing Grace” w wykonaniu naszego chóru.
Na scenie operetki wystąpiło łącznie niemal 30 wykonawców: solistów, zespołów i chórów ze wszystkich zakątków kraju i zagranicy, prezentujących różne gatunki chrześcijańskich pieśni: od lirycznej pieśni po woroship i gospel. Gwiazdą festiwalu był znakomity zespół gospelowy z Anglii w składzie: Marsha Vivien Brooks, Trevor Valentine Johnson, Marc Anthony Morison.
Przy tej okazji przypominamy, że chór SWSPiZ wciąż się rozwija i poszukuje chętnych: studentów i pracowników, którzy chcieliby śpiewać w profesjonalnie prowadzonym zespole. Zapraszamy na próby, które odbywają się w każdy poniedziałek o 17.15 w sali Clark University przy Gdańskiej 121. Można się też kontaktować w tej sprawie z Renatą Karolewską, tel. +42 664 22 42.
ImageImage

Seminarium metodologiczne w projekcie Loris Wizja [Spis treści]
Najbliższe seminarium metodologiczne w projekcie LORIS WIZJA odbędzie się 24 kwietnia 2007 r. Podczas spotkania będzie miała miejsce dyskusja na temat metodologicznych problemów foresightu regionalnego i technologicznego oraz wymiana doświadczeń w realizacji tego typu projektów w Polsce. Dyskusję otworzy wystąpienie eksperta Komisji Europejskiej ds. foresightu, dr Karela Klusačka z Centrum Technologicznego Czeskiej Akademii Nauk, który podzieli się swoimi doświadczeniami w realizacji foresightów.

Wizyta studyjna w Austrii [Spis treści]
Rozpoczyna się wizyta studyjna w Dolnej Austrii poświęcona instytucjonalnym mechanizmom wdrażania regionalnych strategii innowacji. Potrwa ona od 25 do 28 kwietnia 2007 r. Wyjazd będzie doskonałą okazją porównania doświadczeń województwa łódzkiego i regionu Dolna Austria.
Realizatorzy Regionalnej Strategii Innowacji LORIS PLUS i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu odwiedzą firmy, organizacje oraz instytucje związane z budowaniem polityk proinnowacyjnych i konkretnych działań wspierających innowacje. Planowany jest też udział w panelach dyskusyjnych i prezentacjach dotyczących: wzmacniania kluczowych technologii w Dolnej Austrii, wspólnych badań dla biznesu i instytucji publicznych, współpracy między firmami (klastery); inkubatorów przedsiębiorczości. Lokalizacja Dolnej Austrii tutaj
[zobacz galerie]

 

Maj-czerwiec

Patronujemy konferencji „Młodych Europejczyków” [Spis treści]
Instytut EEDRI objął patronat nad międzynarodową konferencją „The energy security of Europe and the European Union”, organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe "Młodzi Europejczycy". Ma ona na celu pogłębienie dyskusji na temat bezpieczeństwa energetycznego Starego Kontynentu w kontekście uwarunkowań ekonomicznych, politycznych i społecznych. Zostaną również poruszone kwestie dotyczące źródeł pozyskiwania energii i ich wpływu na rozwój gospodarczy Polski i Wspólnoty Europejskiej. W konferencji wezmą udział przedstawiciele ośrodków akademickich z Polski, Ukrainy oraz Niemiec, a także eksperci z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Instytutu Europejskiego i Urzędu Regulacji Energetyki.

Integracja europejska a ruch graniczny – konferencja w Białej Podlaskiej [Spis treści]
Realizatorzy projektu CBCED wzięli udział w konferencji

NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.