Szukaj:
Strona główna
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

ARCHIWUM 2007

Spis treści:

1. Inteligentne narzedzia w zarzadzaniu regionem.
2. Warsztaty dla wlókienników i odziezowców.
3. CSR - Spoleczna Odpowiedzialnosc Biznesu.
4. Informacja o konkursie.
5. Jaka jest przyszlosc lódzkiego przemyslu? - seminarium.
6. Seminarium foresightowe.
7. Polskie projekty foresigtowe.
8. Miedzynarodowa konferencja naukowa.
9. Budowa konsensusu spolecznego - cykl spotkan.
10. Bulgarski ekspert w EEDRI.
11. Oferta pracy.
12. Posiedzenie Podkomitetu Sterujacego LORIS PLUS.
13. Przyszlosc sektora IT w lódzkim.
14. Newsletter Loris Wizja - 5/07.
15. Budowa konsensusu spolecznego.
16. Prezentacja wyników projektu CSR.
17. Metodologia w praktyce. Warsztaty IASMINE.
18. Spotkanie audytowe.
19. Zakonczenie LORIS TEX.
20. Lódzka "Dolina Krzemowa"?.
21. Projektowanie klastrów w regionie lódzkim.

1. Inteligentne narzędzia w zarządzaniu regionem.

Konferencja Foresight i benchmarking w zarządzaniu innowacyjnym regionem zakończyła działania w ramach pakietu „benchmarking regionalny” w projekcie LORIS WIZJA. Regionalny foresight technologiczny.

Uczestnicy tego spotkania, które odbyło się 24 września 2007 r. w Warszawie mieli okazję do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk europejskich w zakresie posługiwania się inteligentnymi narzędziami kształtowania regionalnych polityk innowacyjnych, takimi jak: benchmarking, foresight, audyt innowacyjny i technologiczny oraz pomiar technologii oraz przykładami ich zastosowań w Polsce i Europie. Zaprezentowali je: dr Günter Clar (zobacz prezentację)z Steinbeis-Europa-Zentrum (Niemcy) i Matthew Staton (zobacz prezentację), przedstawiciel A Bigger Splash Ltd (Hiszpania). Polski przykład wykorzystania benchmarkingu w zarządzaniu regionem na przykładzie Dolnego Śląska zaprezentował dr Jan Skonieczny z Politechniki Wrocławskiej (zobacz prezentację).

Organizatorem konferencji, realizowanej w ramach projektu LORIS WIZJA był Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

2. Warsztaty dla włókienników i odzieżowców.

Dwudniowe warsztaty Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach tekstylno - odzieżowych, adresowane do właścicieli oraz kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu tekstylno–odzieżowego w regionie łódzkim, zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych technologii odbyły się 25 i 26 września 2007 r. w Piotrunowie k. Łodzi.

Uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się i omówienia możliwości utworzenia klastra włókienniczego w województwie łódzkim, uruchomienia branżowego portalu i baz danych wspomagających transfer innowacji do przemysłu tekstylno-odzieżowego. Zapoznano się także z możliwościami finansowania projektów innowacyjnych, ofertą oraz zasadami działania Centrum Transferu Innowacji, a także z podstawowymi metodami poszukiwania i transferu technologii. Ponadto przedstawione zostały zagadnienia dotyczące wprowadzania na rynek wyrobów tekstylno-włókienniczych, wymagających oznaczania znakiem „CE” (zobacz program).

Organizatorem warsztatów, realizowanych w ramach projektu Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny LORIS TEX był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Łodzi.

3. CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonych badań w projekcie CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MSP, które zostały zaprezentowane podczas posiedzenia zespołu międzyresortowego. Spotkanie odbyło się 24 września 2007 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, a wyniki badań przedstawił Maciej Bieńkiewicz z Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI - polski koordynator projektu.Streszczenie wystąpienia.

4. Informacja o konkursie.

Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy KNOWBASE przy Uniwersytecie Łódzkim ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty do rozliczania projektów strukturalnych w ramach projektu LORIS WIZJA. Regionalny Foresight Technologiczny.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia przy rozliczaniu projektów finansowanych z Unii Europejskiej
 • wyższego wykształcenia
 • bardzo dobrej znajomości MS Office
 • dobrej organizacji pracy

Osoby zainteresowane ofertą, proszone są o kontakt z Edytą Guderską, tel. 42 635 63 42 lub przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: loriswizja@uni.lodz.pl

5. Jaka jest przyszłość łódzkiego przemysłu? - seminarium

Zapraszamy naukowców, przedsiębiorców oraz osoby zajmujące się kształtowaniem polityk regionalnych do udziału w seminarium "Dokąd zmierza łódzki przemysł? Foresight technologiczny" z udziałem Carstena Drehera z Niemiec. Spotkanie odbędzie się 12 listopada 2007r w Instytucie Europejskim w Łodzi (ul Piotrkowska 262/264).

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 07.11.2007r. na adres loriswizja@imp.lodz.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć lub telefonicznie do p. Katarzyny Bechtold, tel. 42 631 49 09. Seminarium jest organizowane w ramach projektu LORIS WIZJA. Regionalny Foresight Technologiczny. Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem oraz programem spotkania

6. Seminarium foresightowe.

Jak skutecznie zidentyfikować technologie, które przyczynią się do rozwoju regionu oraz jak prowadzić politykę regionalną, aby podnieść konkurencyjność regionu – tematy te zdominowały seminarium Dokąd zmierza łódzki przemysł? Foresight technologiczny, które odbyło się 12 listopada 2007 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi.

Głównym mówcą spotkania był ekspert ds. polityki regionalnej prof.dr Carsten Dreher z Uniwersytetu we Flensburgu, który przedstawił europejskie praktyki foresightowe, założenia i etapy realizacji projektu Manufacturing Visions oraz wnioski i rekomendacje jakie z niego płyną (zobacz prezentację). Zwrócił uwagę, że nowe technologie zdobywają szerokie zastosowanie w produkcji, bo zwiększają konkurencyjność danego sektora gospodarki i regionu, choć jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia zatrudnienia. Eksperci z Komisji Europejskiej wielokrotnie zastanawiali się nad tendencjami w rozwoju technologii i stwierdzili, że Europa powinna skoncentrować wysiłki na produkcji ekologicznej oraz rozwiązaniach technologicznych w biznesie w taki sposób, aby nie powodować redukcji miejsc pracy. Zdaniem C. Dehera najbardziej innowacyjne gałęzie przemysłu w Europie to sektor energii odnawialnych oraz infrastruktury transportowej. Przyszłość mają innowacyjne rozwiązania wdrażane we współpracy z ich potencjalnymi użytkownikami i klientami.

Profesor porównał także poziom konkurencyjności przemysłu w wybranych krajach świata. Powołując się na przeprowadzone badania stwierdził, że nastąpi odpływ produkcji przemysłowej z Europy do Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych, które już skupiają się na zastosowaniu nowoczesnych technologii. Z jednej strony tania siła robocza, a z drugiej postępująca automatyzacja powodują obniżenie kosztów produkcji, a co za tym idzie, wzrost konkurencyjności.
Aby nie pozostać w tyle, Europa będzie musiała stawić czoła temu wyzwaniu. Najlepszym sposobem podniesienia konkurencyjności na Starym Kontynencie jest zatem intensywna współpraca nauki i biznesu, co przełoży się na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. Prof. Deher zauważył, iż instytucje badawczo-rozwojowe oraz przedsiębiorcy powinni organizować się w taki sposób, aby tworzyć platformę transferu wiedzy i informacji. Ważnym jest również, aby produkcję przemysłową oprzeć na nowoczesnych technologiach oraz utrzymać procesy integracji ekonomicznej w Europie.

Wnioski, jakie płyną z projektu ManVis dla rozwoju regionalnego pozwalają na rozpoznanie regionalnych kompetencji technologicznych, ocenę własnej strategii innowacji oraz analizę silnych stron własnego regionu w kontekście konkurencji z innymi. Mówiąc o szansach rozwoju regionu łódzkiego, stwierdził, że warto szukać możliwości łączenia tradycyjnych branż z nowymi technologiami. Stwierdził także, że duże możliwości rozwoju dają połączenia różnych sektorów, np. biotechnologii z przemysłem spożywczym lub przetwarzaniem odpadów, medycznego z nowoczesnymi technologiami. Szans rozwoju upatrywał również w wykorzystaniu zalet rynku regionalnego i jego położeniu.
Spotkanie zakończyła dyskusja nad rezultatami prac dotyczących rozwoju technologicznego województwa łódzkiego.
Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi w ramach projektu LORIS WIZJA. Regionalny Foresight Technologiczny.

[zobacz galerie]

7. Polskie projekty foresigtowe

Profesor Bogdan Piasecki i prof. Anna Rogut wzięli udział w Konferencji Spójności, która odbyła się 13 listopada 2007 r. w Warszawie. Podczas spotkania, zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały zaprezentowane założenia Narodowego Programu Foresigt, a jednocześnie przedstawiono i omówiono prowadzone równolegle foresigty regionalne i sektorowe.

Porównany został stan zaawansowania projektów oraz zależności, jakie występują między nimi.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji.

8. Międzynarodowa konferencja naukowa.

Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki oraz pracowników administracji centralnej i samorządowców do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Ruch graniczny w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej. Spotkanie ma przyczynić się do określenia kierunków rozwoju regionów przygranicznych i wypracowania doskonalszych metod zarządzania.

Tematem konferencji będą zagadnienia związane z funkcjonowaniem granic gospodarczych zintegrowanej Europy w kontekście wejścia do strefy Schengen, a także z rolą i znaczeniem przedsiębiorstw w strefach przygranicznych. Konferencja odbędzie się w dniu 28 marca 2008 r. w Białej Podlaskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 stycznia 2008 r. na adres konferencjaeuroregion@pwsz.bialapodlaska.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć

Organizatorami przedsięwzięcia są Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI w Łodzi. Więcej informacji na temat konferencji jest dostępnych tutaj

9. Budowa konsensusu społecznego - cykl spotkań.

W najbliższym czasie odbędzie się seria spotkań związanych z budowaniem konsensusu społecznego z udziałem przedstawicieli nauki, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i władz regionalnych.

Oto kalendarz spotkań

 • 30.11.2007 r.– tematyka będzie dotyczyła wzrostu atrakcyjności lokalizacyjnej województwa łódzkiego,
 • 14.12.2007 r – tematyka będzie się koncentrowała wokół zagadnień związanych z audytem innowacyjnym i technologicznym i jego znaczenia w rozwoju przedsiębiorstw,
 • 21.12.2007 r – spotkanie na temat budowy, warunków utworzenia i funkcjonowania klasterów w regionie łódzkim,
 • 17.01.2008r. – omówiony zostanie system ewaluacji i monitoringu dla Regionalnej Strategii Innowacji.

Spotkania odbędą się w siedzibie Instytutu EEDRI przy ul. Gdańskiej 121 w Łodzi. Wyjątek stanowi ostatnie, które będzie miało miejsce na Wydziale Zarządzania UŁ przy ul. Matejki 22/26. Organizatorem jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego - partner w projekcie LORIS PLUS oraz Instytut EEDRI. Zainteresowanych udziałem w dyskusjach, prosimy o kontakt z Bogdanem Mazurkiem z ŁARR, tel. +42 664 37 74, mail: bogdanm@larr.lodz.pl

10 .Bułgarski ekspert w EEDRI.

Profesor Bistra Konstantinova Vassileva z Uniwersytetu Ekonomicznego w Varnie w Bułgarii zajmie się opracowaniem strategii promocji, wspierającej rozwój klastrów w regionie łódzkim. Podczas pobytu w łódzkim Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI ( w dniach 20.11 - 15.12.2007 r.) spotka się między innymi z przedstawicielami środowisk zainteresowanych budową klastra owocowo-warzywnego. Prof.Vassileva jest ekspertem w dziedzinie marketingu, badań i komunikacji marketingowej. Jej przyjazd jest wynikiem realizacji projektu Partnerstwo dla przyśpieszenia rozwoju przedsiębiorczości i MSP – EEDRIPART

11. Oferta pracy.

Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi, partner w projekcie Regionalny Foresight Technologiczny LORIS WIZJA poszukuje eksperta do spraw zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Zadaniem eksperta będzie:

 • analiza priorytetowych technologii dla zrównoważonego rozwoju polskich regionów, przygotowanych przez zespoły realizujące projekty foresightowe w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”,
 • analiza priorytetowych technologii dla zrównoważonego rozwoju regionów Unii Europejskiej, m.in. dokumentów przygotowanych w ramach Europejskiej Platformy Technologicznej ManuFuture oraz dokumentów przygotowanych przez inne zespoły realizujące badania foresightowe w Unii Europejskiej oraz na świecie,
 • analiza badań przeprowadzonych w ramach projektu Regionalny Foresight Technologiczny LORIS WIZJA,
 • opracowanie raportu: Ocena szans i zagrożeń dla rozwoju priorytetowych technologii dla województwa łódzkiego w polu Zrównoważony rozwój

Osoby zainteresowane ofertą, prosimy o kontakt z Moniką Fabińską, tel. +42 664 22 41 lub mfabinska@swspiz.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć

12. Posiedzenie Podkomitetu Sterującego LORIS PLUS.

Posiedzenie Podkomitetu Sterującego, które miało miejsce 23 listopada 2007 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi poświęcone było monitoringowi i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji. Zaprezentowane i omówione zostały także plany na ostatnie miesiące realizacji projektu: spotkania w zakresie budowania konsensusu społecznego, VI Regionalne Forum Innowacyjne, plany publikacji zawierających wyniki projektu i wytyczne dla regionu łódzkiego. Kolejne posiedzenia Podkomitetu Społecznego odbędą się 17 i 24 stycznia 2008 r. [zobacz galerie]

13. Przyszłość sektora IT w łódzkim.

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w seminarium na temat przyszłości firm z tego sektora. Celem spotkania jest prezentacja czynników sprzyjających rozwojowi sektora IT oraz działań, jakie należy podjąć aby region łódzki stał się atrakcyjniejszy dla inwestorów.

Seminarium odbędzie się 19 grudnia 2007 r. w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo- Technologicznym przy ul Dubois 114/116, w godzinach 13.00 -16.00. Jednym z punktów tego dnia jest wystąpienie prof. Grzegorza Gorzelaka z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) przy Uniwersytecie Warszawskim na temat szans i zagrożeń technologicznych regionu łódzkiego w kontekście m.in. powstałych opracowań dotyczących tych zagadnień. Druga prezentacja, dr. Mirosława Sopka (prezes MakoLab, lidera w dziedzinie tworzenia aplikacji webowych) będzie dotyczyła czynników stymulujących i hamujących rozwój sektora IT w regionie łódzkim. Moderatorem seminarium, realizowanego w ramach Regionalnego Foresightu Technologicznego LORIS WIZJA będzie red. Przemysław Naze z Polskiego Radia Łódź.
Bliższych informacji udziela p.Monika Fabińska, tel. +42/ 664 22 41.
[zobacz program]
[zobacz zaproszenie]

14. Newsletter Loris Wizja - 5/07

Najnowszy newsletter dostępny jest tutaj

15. Budowa konsensusu społecznego.

Pierwsze z cyklu czterech spotkań w zakresie budowy regionalnego konsensusu społecznego poświęcone atrakcyjności lokalizacyjnej regionu łódzkiego odbyło się 30 listopada 2007 r w Instytucie EEDRI. Moderatorem była prof. Anna Rogut, która mówiła o roli infrastruktury wsparcia we wzroście atrakcyjności lokalizacyjnej województwa łódzkiego.

Z raportu przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową raport „Sukces Rozwojowy Polskich Województw” wynika, że województwo łódzkie jest województwem słabym, ale bardzo dynamicznym. Zajmuje ono 155 miejsce w rankingu europejskiego regionalnego syntetycznego wskaźnika innowacyjności (ex quo z woj. śląskim). Samoocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw regionu łódzkiego wygląda bardzo dobrze. Niestety, nie jest ona zgodna z ich realną, bardzo słabą oceną naukową. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku instytucji wsparcia biznesu. Niedostatecznie rozwinięte są zarówno infrastruktura wsparcia, jak i usługi (ich jakość i warunki). Badania przeprowadzone wśród przedsiębiorców pokazują dysproporcję miedzy usługami faktycznie świadczonymi a oczekiwanymi. Stwierdzono wysoki popyt na usługi konsultingowe i szkolenia związane z tematyką unijną. Spada jednak jakość świadczonych usług szkoleniowych. Badania pokazują, że szkolnictwo w regionie jest na wysokim poziomie. Wyjątek stanowi edukacja zawodowa, bo nie spełnia wymagań aktualnego, dynamicznego rynku pracy.
Badania pokazują także wyraźny brak wzajemnego zaufania wśród pracowników otoczenia biznesu i przedsiębiorców. Organizatorem spotkania była Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Udział wzieli przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu EEDRI, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Łódzkiej Soecjalnej Strefy Ekonomicznej, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Urzędu Miasta Łodzi

16. Prezentacja wyników projektu CSR.

Pracownik badawczy Instytutu EEDRI, Maciej Bieńkiewicz weźmie udział w konferencji i forum dyskusyjnym Strategie CSR z perspektywy różnych grup społecznych na połączonym rynku polsko-niemieckim. Zaprezentuje wyniki badań projektu Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność przedsiębiorstw Spotkanie z udziałem ekspertów z obu krajów odbędzie się 15 stycznia 2008 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

17. Metodologia w praktyce. Warsztaty IASMINE.

Praktyczne zastosowanie metodologii oceny oddziaływania benchmarkingu regionalnych systemów innowacji, zwanej w skrócie IABM (Impact Assessment and Benchmarking Methodolgy) było głównym tematem spotkania warsztatowego, które odbyło się 4 grudnia 2007 r. w Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI.

Model IABM może być wykorzystywany do przeglądu regionalnych polityk innowacyjnych w celu sformułowania rekomendacji, zmierzających do lepszej koncentracji wysiłków i zasobów na rozwoju regionalnego systemu innowacji. Poprzez analizę wskaźników rezultatu i oddziaływania pozwala przeprowadzić ocenę wpływu regionalnych polityk na poziom innowacyjności regionów, na różnych etapach ich realizacji. IABM może również służyć prowadzeniu regionalnych analiz porównawczych (benchmarking regionalny).
W warsztacie, prowadzonym przez pracowników badawczych EEDRI uczestniczyli eksperci reprezentujący administrację samorządową, organizacje techniczne oraz środowisko przedsiębiorców. Zgłoszone zostały istotne uwagi merytoryczne, które zostaną wykorzystane w dalszych pracach metodycznych i warsztatowych.

18. Spotkanie audytowe.

Cele i metodologia audytu technologicznego w projekcie LORIS PLUS były głównym tematem spotkania realizatorów projektu z łódzkimi przedsiębiorcami, które odbyło się 7 grudnia 2007 r. w Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI w Łodzi.

Uczestnicy skoncentrowali się przede wszystkim na omówieniu wyników badań dotyczących określenia poziomu technologicznego i innowacyjnego wybranej grupy przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego i owocowo-warzywnego z województwa łódzkiego oraz na zakresie oczekiwań przedsiębiorców od raportu z audytu technologicznego. Ponadto omówiono możliwości wykorzystania wyników audytu technologicznego w pracach nad opracowaniem foresightu technologicznego regionu łódzkiego.

Uczestnicy spotkania jednomyślnie uzna#322;li audyt technologiczny za podstawowe narzędzie do budowy strategii rozwoju firmy oraz za główne źródło informacji w procesie tworzenia studium wykonalności projektu inwestycyjnego. Konieczne jest zatem promowanie wśród przedsiębiorców tego narzędzia działań proinnowacyjnych oraz rozwoju opartego na wiedzy. Ponadto należy podjąć działania organizacyjne i szkoleniowe związane ze stworzeniem w ramach Krajowego Systemu Innowacji (przy współpracy ze sfera B+R) zespołu audytorów współfinansowanych ze środków tego systemu oraz RPO 2007-2013. Jednocześnie zgodzono się, że w ramach Priorytetu V Regionalnej Strategii Innowacji - Rozbudowa usług społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, oraz Priorytetu VI - Promocja innowacji i przedsiębiorczości należy podkreślić znaczenie wśród przedsiębiorców, wzrostu :

 • świadomości podejmowania działań prorozwojowych opartych na wiedzy
 • umiejętności zarządzania innowacjami poprzez wdrożenie działań naprawczych w firmie

Równocześnie należy podkreślić, iż na zarządzanie innowacjami należy spojrzeć całościowo. Oznacza to, iż firma aby była innowacyjna musi rozwijać się we wszystkich płaszczyznach.

19. Zakończenie LORIS TEX.

18 grudnia 2007 r.odbyło się ostatnie, już nieoficjalne, spotkanie zespołu zarządzającego projektu Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny LORIS TEX. Członkowie byłego zespołu podzielili się spostrzeżeniami i wnioskami, wynikajacymi z realizacji projektu oraz wymienili się planami na przyszłość.
[zobacz galerię]

20. Łódzka "Dolina Krzemowa"?

Dysponujemy w regionie potencjałem, który daje przesłanki, aby sądzić, że w łódzkim może dynamicznie rozwijać się przemysł IT. Dlatego wizja Łódzkiej Doliny Krzemowej nie jest całkiem utopijna. Jednakże realizacja tego zamierzenia to wieloletni proces, który wymaga zaangażowania wszystkich aktorów sceny regionalnej. Warunkiem koniecznym do jego rozpoczęcia jest podjęcie dialogu między przedsiębiorcami, władzami lokalnymi i nauką. Obecnie każdy z tych aktorów sceny regionalnej artykułuje przede wszystkim swoje postulaty. Najwyższy czas, aby pojawiające się sugestie i propozycje były wspólne.

To generalne wnioski z seminarium Przyszłość sektora IT w województwie łódzkim, które odbyło się 19 grudnia 2007 r. w Łódzkim Technoparku w związku z realizacją Regionalnego Foresightu Technologicznego LORIS WIZJA. W opinii przedsiębiorców, nadrzędną kwestię nadal stanowi uproszczenie procedur związanych zarówno z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i aplikowaniem o środki unijne. Małe firmy nie mają możliwości tworzenia odrębnych działów ds. funduszy wspólnotowych. Często brakuje im też pieniędzy w budżecie, aby skorzystać z usług firm consultingowych. Dlatego też łatwiejszym wsparciem okazują się ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw.

Podczas spotkania pojawiły się również głosy, że wsparcie finansowe nie jest najistotniejszym czy jedynym elementem pomocy. Ważny jest także dostęp do informacji np. na temat kierunków rozwoju - produktów, procesów i usług w poszczególnych sektorach. Firmy potrzebują rzetelnych analiz dotyczących przyszłych trendów rynkowych, aby móc odpowiednio szybko reagować i dostosowywać się do potrzeb konsumentów oraz identyfikować nisze. Po raz kolejny podkreślono nieudolność funkcjonowania platform wymiany informacji na temat technologii. Przedsiębiorcy potrzebują jednego sprawdzonego źródła. Nie mają czasu przeszukiwać różnych zasobów. Konieczne jest także jasne zdefiniowanie kierunków rozwoju regionu i zakomunikowanie ich przedsiębiorcom. Nie chodzi jednak o produkcję dokumentów strategicznych, ale o rzeczywistą realizację postulatów w nich zawartych. Dodatkowo aktywne poszukiwanie i pozyskiwania przez władze regionu nowych inwestorów jest szansą dla firm lokalnych na wymianę doświadczeń, transfer wiedzy i technologii. Może ułatwić im współpracę i pozwolić na szybszy rozwój. Zdaniem przedsiębiorców władza lokalna powinna raczej nie przeszkadzać w prowadzeniu biznesu i zadbać o rozwój infrastruktury w regionie. Z kolei postulat firm z branży IT do środowiska naukowego dotyczył systemu kształcenia bardziej adekwatnego do potrzeb rynku pracy. Produkcja kolejnych prac magisterskich gromadzonych w archiwach uczelnianych bynajmniej nie wpłynie na innowacyjny rozwój ich przedsiębiorstw. Pojawiły się także głosy realizacji wspólnych programów kształcenia i pisania prac magisterskich na potrzeby konkretnych firm.

Środowisko akademickie podkreśla z kolei, że ze strony przedsiębiorców brak jest chęci do realizacji wspólnych projektów badawczych, a ich udział w finansowaniu badań jest znikomy. Ponadto brakuje jasnej informacji i gotowości współpracy ze strony firm przy projektowaniu programów kształcenia. Wiadomo, że czas to pieniądz, ale może warto poświecić jedno spotkanie na wspólne ustalenie planu działań, aby przez następnych kilka lat czerpać korzyści – przekonywali przedstawiciele świata nauki.

Przedstawiciele administracji stwierdzili natomiast, że zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i środowiska naukowego brakuje zrozumienia co do nadrzędnych procedur, jakim trzeba się podporządkować. Oczywiście biurokracja jest wrogiem rozwoju firm innowacyjnych, ale wymogi administracyjne nie zależą wyłącznie od jednego urzędnika.

Prezentacje do pobrania:

1. Łódź jako miejsce lokalizacji inwestycji w usługach informacyjnych i biznesowych - Prof. Barbara Liberska.

2.Dlaczego w Łodzi ? - MakoLab S.A.

3.Profil regionu łódzkiego - perspektywy i zagrożenia - Grzegorz Gorzelak.

[zobacz galerię]

21. Projektowanie klastrów w regionie łódzkim.

Problematyka znaczenia branżowych inicjatyw klastrowych dla gospodarki regionu była tematem przewodnim seminarium, które odbyło się 14 grudnia 2007 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Pierwsza część poświęcona została ogólnej problematyce klastra: miejscu takich sieci współpracy w koncepcji Regionalnej Strategii Innowacji LORIS, formom powiązań pomiędzy poszczególnymi organizacjami, metodologii tworzenia i funkcjonowania klastra „produktowego”. Zaprezentowano także rodzaje klastrów możliwych do stworzenia w regionie łódzkim ze względu na strukturę branżową i formę powiązań między instytucjonalnych oraz omówiono znaczenie dla regionu klastra tekstylnego.

Przedmiotem dalszej części dyskusji było znaczenie dla funkcjonowania klastra działań kooperacyjnych i koordynacyjnych oraz czy można mówić o klastrze „dystrybucyjnym”, który był przedmiotem referatu wygłoszonego przez dr Bogdana Mazurka. Zabierający w tych kwestiach głos wiceprezes PSB oddział Wieluń, stwierdził, iż przysłuchując się dyskusji i wygłoszonym referatom uważa, iż sieć PSB spełnia wszystkie podstawowe kryteria klastra. W jego odczuciu można, w ujęciu praktycznym, mówić o tworzeniu w regionie klastrów „dystrybucyjnych. Ponadto, jego zdaniem, warunkiem stworzenia i funkcjonowania klastra jest powołanie silnej instytucji koordynującej działania w ramach klastra. Tą opinię potwierdził wiceprezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, współzałożyciel klastra medialnego. Istniejące problemy z funkcjonowaniem są przede wszystkim wynikiem braku w jego strukturach silnej instytucji, odpowiedzialnej za działania w ramach klastra i koordynację działań pomiędzy jego uczestnikami. Z kolei Marcin Nowacki, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego uważa, iż dla rozwoju gospodarki regionu istotne znaczenie ma rozwój powiązań kooperacyjnych. Ten punkt widzenia ma mieć swoje odzwierciedlenie w kryteriach oceny merytorycznej projektów aplikujących o wsparcie z III osi priorytetowej RPO 2007-2013.

Z przebiegu dyskusji wynikało (Wł. Węglarczyk, Bogdan Mazurek, Aleksander Kartagiński, Kazimierz Brzeszczyński, Kazimierz Kubiak), iż dla regionu i przemysłu tekstylnego duże znaczenie będzie miało stworzenie klastra tekstylnego oraz warzywno-owocowego (Cezary Kołota). Uczestniczy spotkania po żywej dyskusji przekraczającej ramy czasowe seminarium, umówili się na kolejne spotkanie w drugiej dekadzie stycznie 2008. Seminarium zostało zorganizowane przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach realizacji Regionalnej Strategii Innowacji LORIS PLUS.

Opracował

Dr Bogdan Mazurek /ŁARR S.A/

NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.