Szukaj:
Strona główna
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

ARCHIWUM 2006


Spis treści

lipiec-sierpień

EEDRI członkiem ACTE
Klaster turystyczny?
Stypendium w Wielkiej Brytanii
Oferta pracy
Posiedzenie Podkomitetu Sterującego
OGŁOSZENIE
Konferencja nt. 6. i 7. Programu Ramowego
Czy w Zelowie powstanie klaster ekologiczny?

 

wrzesień-griudzień

Planowanie wsparcie dla biznesu
Open Days
Zakończenie projektu
Brzeziny jak Zakopane
Wizja rozwoju dla regionu
Program pilotażowy klastera
Rozwijanie zarządzania innowacjami
Posiedzenie ACTE
Subregionalne Forum Innowacyjne w Bełchatowie
Co dalej z branżą tekstylną w regionie łódzkim?
Szanse i zagrożenia przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego
Informacja - bezcenna, bezpłatna, konieczna.
Czy inwestujemy w przyszłość?
Regionalny Tydzień Innowacji - Łódź 2006
Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach
Klaster meblowy w Radomsku
Kadry dla innowacyjnego regionu łódzkiego
Technologie przyszłości
Oferta pracy
Apel uczestników V Regionalnego Forum Innowacyjnego
Branżowe Forum Innowacyjne
V Regionalne Forum Innowacyjne
Rozwijanie zarządzania innowacjami

 

Lipiec-sierpień

EEDRI członkiem ACTE
Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI został przyjęty do Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego – ACTE. Podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 8 lipca 2006 r do organizacji włączono także miasto i gminę Rzgów. Dzięki temu polska delegacja liczy pięciu członków. Oprócz nowoprzyjętych do ACTE należą Łódź, Tomaszów Mazowiecki i Tuszyn. ACTE koncentruje swoje działania obszarach z dominującym przemysłem tekstylno-odzieżowym. Mają one służyć poprawie sytuacji producentów tekstyliów w Europie i ochronie rynków zbytu przed napływem towarów azjatyckich. Zadaniem Stowarzyszenia jest także wytworzenie osłon celnych, programowych i standaryzacyjnych dla europejskich regionów włókienniczych. Do ACTE należą jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pracownicze, izby handlowe, centra kształcenia i jednostki naukowo-badawcze z Portugalii, Hiszpanii, Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski. Wiceprzewodniczącym ACTE na Polskę jest prezydent Łodzi, Jerzy Kropiwnicki. 21 maja tego roku w Instytucie EEDRI miało miejsce spotkanie łódzkiego środowiska naukowego z przedstawicielami ACTE i władzami miasta. Podczas tej wizyty rozmawiano o szansach i zagrożeniach, jakie stwarza dla europejskiej gospodarki obecna sytuacja na globalnym rynku tekstyliów. Łódzkie uczelnie i jednostki naukowo-badawcze zaprezentowały projekty dotyczące przemysłu tekstylnego-odzieżowego, realizowane w naszym regionie, w tym projekt Loris Tex.

Klaster turystyczny?
Pierwsze spotkanie w sprawie utworzenia klastera turystycznego na ternie Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódzkich odbędzie się 7 lipca w Brzezinach. Do udziału w rozmowach zostali zaproszeni realizatorzy projektu Loris Plus, przedsiębiorcy z branży turystycznej, a także przedstawiciele Parku Krajobrazowego, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz władze samorządowe i regionalne

Stypendium w Wielkiej Brytanii
Prof. Anna Rogut to pierwszy naukowiec z Polski, który wyjechał na stypendium do Kingston University w ramach projektu EEDRIPART. W wyniku wymiany stypendialnej do Polski przyjedzie 10-ciu zagranicznych pracowników naukowych, natomiast 5 polskich naukowców uczestniczyć będzie w pracach badawczo-rozwojowych w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na stronach projektu EEDRIPART http://www.eedripart.pl/

Oferta pracy
Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. promocji projektów unijnych.
Oczekujemy:

 • umiejętności szybkiego pisania różnego typu tekstów, w tym relacji i artykułów
 • dobrej znajomości języka angielskiego
 • mile widziana znajomość zagadnień przedsiębiorczości

 Zapewniamy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • dobrą atmosferę w pracy
 • samodzielność działania

Osoby zainteresowane ofertą, prosimy o składanie CV (zawierające klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych) pod adres eedri-info@eedri.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć do 10 sierpnia 2006 r. Informujemy jednocześnie, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Posiedzenie Podkomitetu Sterującego
Kolejne spotkanie Podkomitetu Sterujacego Loris Plus odbyło się w piątek, 30 czerwca w Skierniewicach. Głównym tematem posiedzenia były zagadnienia związane z budową klasterów, strategia ich promowania i rozwoju, a także stworzenie klastera przetwórstwa owocowo-warzywnego w północno-wschodnich powiatach województwa łódzkiego.
Zdaniem dr Andrzeja Siemaszko z Krajowego Punktu Kontaktowego stworzenie zagłębia owocowego w regionie łódzkim jest bardzo dobrym pomysłem. Taki klaster – przekonywał – byłby ważnym elementem promocji naszego województwa. Uczestnicy spotkania podkreślali, że najważniejszym czynnikiem w procesie powstawania klasterów są aktywni przedsiębiorcy, którzy jasno widzą korzyści takiej formy współpracy, z których najważniejsze to obniżenie kosztów i zmniejszenie ryzyka inwestycji. Podczas spotkania, w którym wzięli udział naukowcy, przedstawiciele władz regionu i przedsiębiorcy podejmowano także zagadnienia związane z realizacją pozostałych zadań projektu: benchmarkingu regionalnego, audytu technologicznego i foresightu regionalnego. Profesor Bogdan Piasecki przedstawił stan zaawansowania prac LORIS PLUS i ofertę dla biznesu. Spotkanie było także okazją do rozmów w sprawie współpracy w zakresie udostępnienia materiałów pozwalających na pełną realizację zadań, związanych z oceną oddziaływania i benchmarkingu regionalnego w projekcie IASMINE. Następne posiedzenie Podkomitetu Sterującego zaplanowane jest na 29 września w Sieradzu.

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU TRYBU ZAMÓWIENIA - DIALOGU KONKURENCYJNEGO O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO pobierz dokument word 

Konferencja nt. 6. i 7. Programu Ramowego
Zachęcamy do udziału w konferencji poświęconej Szóstemu i Siódmemu Programowi Ramowemu, organizowanej w dn. 26 - 27 czerwca 2006 r. na Wydziale Zarządzania UŁ przy Matejki 22. Celem konferencji jest podsumowanie udziału regionu łódzkiego w 6.Programie Ramowym, a także prezentacja założeń do kolejnej, siódmej edycji programu. Podczas spotkania zostanie zaprezentowana Regionalna Strategia Innowacji Loris Plus, której koordynatorem jest Uniwersytet Łódzki. Rejestracja uczestników odbywa się na stronie http://www.6pr.pl/hr/zapisy/316.html Program konferencji „Podsumowanie 6 Programu Ramowego w Regionie Łódzkim w świetle Regionalnej Strategii Innowacyjnej; przygotowania do 7 Programu Ramowego”
26 czerwca (poniedziałek)
Aula A1

 • 9.00-9.30 – rejestracja uczestników
 • 9.30-10.00 - otwarcie konferencji, prezentacja Konsorcjum
 • 10.00-11.30 – prezentacja projektów 6PR w Regionie Łódzkim (5-7 projektów)
 • 11.30-12.00 – przerwa na kawę
 • 12.00-12.20 – Platformy Technologiczne
 • 12.20-13.30 – Regionalna Strategia Innowacji
 • 13.30-14.15 – lunch
 • 14.15-15.45 – założenia 7 Programu Ramowego (KPK)
 • 15.45-16.15 – Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (Urząd Marszałkowski)

 27 czerwca (wtorek) sala 207 9.30 – 11.30

 • Blok I – Sesja: „Przedsiębiorczość akademicka” – prezentacja i promocja cyklu spotkań
 • Blok II – Konsultacje dla wybranych przedsiębiorstw

Czy w Zelowie powstanie klaster ekologiczny?
Pierwsze, robocze spotkanie zmierzające do utworzenia klastera ekologicznego w północno- wschodniej części województwa łódzkiego odbyło się 22 czerwca 2006 roku w Fundacji Rozwoju Gminy Zelów. Spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego i regionalnego, reprezentantów biznesu i świata nauki zostało zorganizowane w ramach projektu Loris Plus.
Uczestnicy dyskutowali miedzy innymi na temat korzyści z powstania klastera ekologicznego, możliwych form organizacji sieci oraz źródeł finansowania niezbędnych do nawiązania współpracy lokalnych rolników, producentów, odbiorców ekologicznej żywności.
K.Erlandsson, wybitny ekspert w zakresie analizy klasterowej przedstawiając strukturę organizacyjną sieci współpracy, podkreślał najważniejsze korzyści dla przedsiębiorców, takie jak wzrost konkurencyjności i wyższe zyski dla przedsiębiorstw, a także rozwój innych gałęzi wspierających rolnictwo, jak choćby agroturystyka. Mówił też o potrzebie wygospodarowania środków i znalezienia fachowców, którzy pomogliby w promowaniu marki, produktów i samego regionu. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni co do decydującej roli, którą w początkowej fazie uruchamiania klastera, ma do odegrania samorząd lokalny. Za najważniejsze zadanie administracji uznano pomoc przy zorganizowaniu współpracy i znalezieniu pieniędzy na organizację klastera. Mówiono także o znaczeniu nauki w ekologii. - Rolnictwo ekologiczne to high-tech, dlatego ważne jest, by naukowcy bardziej koncentrowali się na edukacji niż samych badaniach – przekonywał Zbigniew T.Bednarek, prezes Stowarzyszenia Eko-Centrum Zelów. Tymczasem na rynku brakuje literatury, fachowców i ekspertów- praktyków, a przedsiębiorcy i rolnicy ekologiczni coraz częściej mówią o potrzebie specjalistycznych szkoleń, których nie oferują ośrodki szkoleniowe. Dlatego tak ważna jest współpraca z nauką. Z.Bednarek dodał, że przedsiębiorcy i rolnicy ekologiczni chcą, aby klient miał absolutną pewność, że kupowana przez niego żywność ekologiczna jest taką w rzeczywistości. W Polsce jest 5 ośrodków certyfikujących żywność ekologiczną, jest wiele rygorystycznych przepisów. Na tym polu także widzi możliwość współpracy biznesu i nauki. Klaster to sieć, której siłą napędową muszą być przedsiębiorcy. Nie jest to twór narzucony odgórnie. Jeśli jakiś region posiada określony potencjał, to o ostatecznym sukcesie klastera decyduje właśnie aktywność przedsiębiorców, a nie działania władz. Dlatego właśnie spotkanie odbyło się w Zelowie. Gmina ta należy do bardzo aktywnych. Działająca na jej terenie Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, skupia różne formy działalności, wspierające regionalną przedsiębiorczość, takie jak inkubator i fundusz przedsiębiorczości, ośrodek doradczo-szkoleniowy. Z tego powodu powstanie klastera w tamtym regionie jest bardzo prawdopodobne. W spotkaniu wzięli udział między innymi: Sławomir Malinowski (burmistrz Zelowa), Marek Górecki (prezes Fundacji Rozwoju Gminy Zelów), Kristofer Erlandsson (ekspert ds. analizy klasterowej), prof. Aleksandra Jewtuchowicz, prof. Bogdan Piasecki z Uniwersytetu Łódzkiego, Zbigniew T.Bednarek (prezes Stowarzyszenia EKO-Centrum Zelów), Wiesław Słomka (Izba Gospodarcza w Skierniewicach), oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Wrzesień-grudzień


Planowanie wsparcie dla biznesu
29 sierpnia 2006 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i przedstawienia go Radzie Ministrów.
Najważniejszy ze względu na stymulowanie działań proinnowacyjnych, priorytet IV tego projektu zakłada:

 • zwiększenie znaczenia działalności kooperacyjnej,
 • wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 • ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do źródeł finansowania,
 • wspieranie działalności B+R oraz działalności instytucji otoczenia biznesu służącej rozwojowi współpracy.

Projekt zakłada, że budowa nowoczesnej i konkurencyjnej bazy gospodarczej w województwie łódzkim nastąpi w wyniku realizacji działań zmierzających do wzmocnienia roli przedsiębiorstw oraz rozwoju ich potencjału innowacyjnego. Dla osiągnięcia rozwoju naukowego regionu oraz transferu technologii będzie się wspierać finansowo instytucje sfery B+R i otoczenie biznesu.
Aby zmienić niekorzystną strukturę gospodarki w województwie i wspierać obniżenie wysokiego wskaźnika bezrobocia, największy nacisk zostanie położony na rozwój firm z sektora usług. Podstawowym czynnikiem wzrostu konkurencyjności gospodarki w regionie będzie poprawa kondycji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, głównie pod kątem innowacyjności. Ze względu na ograniczony dostęp firm sektora MSP do zewnętrznych źródeł finansowania, zostaną dofinansowane już istniejące fundusze pożyczkowe i doręczeniowe oraz utworzone fundusze mikropożyczek i funduszy poręczeniowych dla mikroprzedsiębiorstw i MSP, działających na rynku lokalnym i regionalnym.
Ponadto z programu wspierane będą inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w mikroprzedsiębiorstwach oraz MSP (projekty do wartości 2 mln euro, z wyłączeniem projektów mających na celu dostosowanie do wymogów ochrony środowiska, bo uzyskają one wsparcie w PO Infrastruktura i Środowisko). Będą również środki na specjalistyczne doradztwo przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, prowadzone przez instytucje otoczenia biznesu, wraz z infrastrukturą niezbędną w tym zakresie. Innym rodzajem pomocy przeznaczonym dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP jest wsparcie inwestycji związanych z inicjowaniem i prowadzeniem działalności kooperacyjnej w zasięgu województwa łódzkiego.
W celu zwiększenia roli wiedzy w procesie wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu, projekt przywiązuje dużą wagę do rozwoju platform transferu technologii i innowacji, przede wszystkim poprzez instytucje otoczenia biznesu. Dlatego w programie otrzymają dofinansowanie projekty zgłaszane przez parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości oraz nowotworzone ośrodki proinnowacyjne, które są zgodne ze strategiami regionalnymi i dotyczą działań inwestycyjnych, doradczych oraz promocji. Stanowią one bowiem dobrze rozwijający się element życia gospodarczego w regionie, a ich potencjał w tworzeniu innowacyjnej gospodarki jest ogromny. Dzięki doświadczeniu i posiadanej wiedzy są w stanie wesprzeć transfer innowacji do sfery biznesu oraz pomóc w inicjowaniu oraz rozszerzaniu działalności gospodarczej o wysokiej konkurencyjności.
Priorytetowo będą traktowane działania proinnowacyjne przedsiębiorstw związane z prowadzeniem własnych badań oraz prac rozwojowych. W ramach RPO WŁ przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, konsorcjami naukowymi będą mogły uzyskać do 100 tys. euro dotacji na projekty badawcze (badania stosowane, prace rozwojowe, badania przemysłowe i przedkonkurencyjne). Wsparciem objęte będą również prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R oraz ich wdrażanie przez przedsiębiorstwa.
W celu rozwoju infrastruktury jednostek badawczych oraz szkół wyższych, stanowiących o potencjale naukowym województwa, wsparcie otrzymają projekty do 1 mln euro, dotyczące:

 •  zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych,
 • inwestycji budowlanych i zakupu obiektów budowlanych, realizowane przez jednostki naukowe w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym, w szczególności działające na bazie konsorcjów naukowych (m.in. CZT oraz laboratoria świadczące specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców) i specjalistyczne laboratoria, w tym działające na bazie sieci naukowych (m.in. CD).

Jednostki naukowe mogą się także starać o wsparcie na inwestycje związane z zakupem zaawansowanej, infrastruktury sieciowej, rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne.
Więcej informacji na ten temat na  http://www.lodzkie.pl/export/download/bip_strategia/RPO-lodzkie-29-08-2006-1.pdf

Open Days do góry
Prof. Bogdan Piasecki został zaproszony do udziału w seminarium poświęconemu wymianie doświadczeń na temat innowacyjności oraz najlepszych praktyk w zakresie budowania klasterów w różnych regionach europejskich. Seminarium odbędzie się 10 października 2006 r w Brukseli w ramach „Open Days”. Głównym tematem tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast jest publiczno-prywatne partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i miejsc pracy. Organizatorzy spodziewają się ponad 3 tysięcy uczestników, którzy w dn. 9-12 października 2006 r będą mieli sposobność wzięcia udziału w ponad 100 sesjach, seminariach i warsztatach. Więcej informacji na temat Open Days można znaleźć na http://www.cor.europa.eu/en/index.htm

Zakończenie projektu
Zakończył się projekt Analiza instrumentów wsparcia procesu tworzenia nowych firm powstających w wyniku restrukturyzacji, z udziałem pracowników Instytutu EEDRI. Koordynatorem projektu, realizowanego w ramach sieci European Network for Social and Economic Research był hiszpański Instytuto Vasco de Estudios a Investigación (IKEI).
Najważniejszymi zadaniami było:

 • opisanie przykładów publicznego wsparcia, regulacji prawnych oraz zespołowych porozumień występujących w Polsce, które mają na celu rozwój przedsiębiorczości jako alternatywnego narzędzia do tworzenia nowych miejsc pracy przez pracowników przedsiębiorstw dotkniętych restrukturyzacją,
 • opisanie trzech najbardziej spektakularnych doświadczeń biznesowych, które miały miejsce w ostatnich 10-15 latach w Polsce,
 • opracowanie i szczegółowe opisanie najbardziej reprezentatywnych polskich case study.

Dokładniejsze informacje i raporty z badań są dostępne na stronie European Monitoring Centre on Change: http://www.emcc.eurofound.eu.int/content/source/eu06012a.html

Brzeziny jak Zakopane do góry
Co zrobić, aby rozwinąć turystykę weekendową wśród mieszkańców Łodzi? Jakie atrakcje mogłyby zapewnić sukces i skąd wziąć pieniądze na ich realizację? Subregionalne Forum Innowacyjne, które odbyło się 27 września 2006 r w Starym Folwarku w Tworzyjankach (gmina Brzeziny) było próbą odpowiedzi na te pytania. Jednocześnie było to spotkanie grupy inicjatywnej Kompleksu Rekreacji, Edukacji Ekologicznej i Turystyki Weekendowej dla Aglomeracji Łódzkiej (KREET), w którym wzięli udział przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządowych, świata nauki i otoczenia biznesu oraz instytucji związanych z turystyką.
Atrakcyjność terenów położonych na południowy wschód od Łodzi jest poważnym potencjałem, który umożliwia rozwój turystyki weekendowej – przekonywał Kristofer Erlandsson, europejski ekspert w zakresie analizy klasterowej - mogą one być punktem wyjścia dla lokalnego biznesu. Nie można jednak liczyć, że same w sobie przyciągną turystów, dlatego potrzeba pomysłów. Zwykle prostych pomysłów, takich jak Legoland, Icehotel czy Disneyland w Skandynawii, które powstały na terenach umiarkowanie atrakcyjnych, ale pomysł okazał się decydujący dla rozwoju turystyki w tamtych rejonach (zobacz prezentację). Zatem, aby kompleks KREET mógł powstać potrzebni są przede wszystkim kreatywni i aktywni ludzie, którzy rzeczywiście chcą coś zrobić dla regionu łódzkiego. Tym bardziej, że w powiecie brzezińskim i sąsiadujących nie brak ciekawych miejsc takich jak choćby Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, którego bogate zasoby naturalne prezentował podczas spotkania dyrektor parku, Hieronim Andrzejewski . Na terenie naszego województwa znajduje się 7 parków krajobrazowych, 88 rezerwatów. Oprócz krajobrazu, ukształtowania terenu ważna jest również kultura i historia (na przykład: klasztor w Łagiewnikach, kościół Św. Wojciecha, odtworzone cmentarze ewangelickie).
- Pomysł uruchomienia kompleksu doskonale wpisuje się w politykę przestrzenną rozwoju województwa – potwierdziła Ewa Paturalska-Nowak, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Podobne porozumienia już podpisały gminy leżące w dorzeczu Warty i Pilicy. Pokazują one, że taka współpraca jest potrzebna i ma spore szanse powodzenia. W okolicy Brzezin istnieje jednak pewna sprzeczność interesów: z jednej strony łodzianie chcą rozwijać turystykę, zachować środowisko naturalne i piękny krajobraz, z drugiej chcą się tu budować. Dlatego też jeżeli władze lokalne nie zapanują nad urbanizacją tego terenu, to nie ma szans na rozwój turystyki. Podstawową potrzebą dla samorządu jest obecnie inwentaryzacja i rzetelne oznakowanie tego terenu. Niezbędne są też mapy przeznaczone dla turystów – przekonywała dyrektor Poturalska-Nowak. Zdaniem dyrektora Regionalnej Organizacji Turystycznej, Zbigniewa Frączyka (zobacz prezentację) województwo łódzkie ma jedną z najbardziej interesujących ofert w kraju. Potencjał jest tu ogromny, jednak brakuje kompleksowej oferty regionalnej - produktu, który warto promować. Jest nadzieja, że Brzeziny wypracują swoje produkty, bo dzieje się tak w wielu innych polskich podregionach. Największym problemem jest jednak – zdaniem dyrektora Frączyka - przełamanie negatywnych stereotypów dotyczących turystyki i przekonanie przedsiębiorców, że taka działalność może przynosić niemałe korzyści. Trzeba też dodać, że samorządy są ustawowo zobligowane do rozwoju turystyki. Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie potrzeb wspólnoty jako organizatorów turystyki. W podregionach i regionach województwa łódzkiego tworzone są strategie, natomiast brak koordynacji w skali województwa – powiedział dyrektor Frączyk. Chęć współpracy w uruchamianiu Kompleksu KREET zgłosili także przedstawiciele świata nauki. Prorektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki, dr Andrzej Stasiak zaproponował przeprowadzenie inwentaryzacji części terenu i zlokalizowania produktów turystycznych.
Spotkanie zakończyła dyskusja na temat szans i barier w rozwijaniu turystyki weekendowej na terenach położonych na południowy wschód od Łodzi. Często wskazywanym problemem był stan infrastruktury, kiepskie oznakowanie terenu, a przede wszystkim często brak oznakowania atrakcji turystycznych, a także nieprzystosowany do potrzeb turystyki weekendowej transport publiczny. Jedną z głównych barier dla rozwoju jakiejkolwiek turystyki w tym rejonie jest – zdaniem niektórych uczestników spotkania – fakt, że te tereny nie funkcjonują w świadomości mieszkańców Łodzi jako tereny atrakcyjnie turystycznie. Stąd istnieje potrzeba akcji promocyjnych czy wizerunkowych, które zbudowałyby taką świadomość u łodzian. Taki klaster ma szansę powstać pod warunkiem, że znajdzie się jakiś lider - instytucja związana z tym terenem, który poprowadzi przedsięwzięcie. Spotkanie w Tworzyjankach zakończyło się podpisaniem porozumienia o woli współpracy i decyzją o ustaleniu harmonogramu spotkań. Organizatorem tego spotkania byli: Wójt Gminy Brzeziny i realizatorzy projektów: EEDRIPART i Loris Plus: Centrum "Knowbase" (Uniwersytet Łódzki) i Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI.
Zobacz galerię

Wizja rozwoju dla regionu
Podstawowym celem projektu jest opracowanie prognoz rozwoju technologii w okresie do 2020 roku dla województwa łódzkiego w polujustify41justify41justify41 Zrównowa&a name=0;ony rozwój (poziom życia społeczeństwa, energia, ekologia, technologie na rzecz ochrony środowiska, zasoby naturalne, nowe materiały, wzrost gospodarczy i infrastruktura) decydujących o przyszłości województwa, opisywanej w kategoriach dynamiki wzrostu gospodarczego, zmianach w poziomie innowacyjności i konkurencyjności, potencjału tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu poziomu dobrobytu. Wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa projektu
Projekt jest kontynuacją wcześniejszych prac Instytutu EEDRI (SWSPIZ) i Centrum Doskonałości Knowbase (Uniwersytet Łódzki), których celem było przygotowanie systemu innowacji województwa łódzkiego.
Projekt LORIS WIZJA ma na celu zweryfikowanie wcześniej określonych priorytetów Regionalnej Strategii Innowacji, budowę przyszłych scenariuszy rozwoju, wskazanie kierunków rozwoju współpracy między nauką a gospodarką i aktywizację społeczeństwa. Jednocześnie następowało będzie rozszerzenie sieci powiązań i dalsza konsolidacja w zakresie konsensusu społecznego, związanego z kierunkami i tempem rozwoju regionu.
Projekt pomoże regionowi i jego głównym aktorom strategicznie przygotować się do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom.
Partnerzy:

Zobacz galerię

Program pilotażowy klastera
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prawdopodobnie jeszcze w październiku ogłosi regulamin konkursu na rozwój klastera 2006-2007. Budżet pilotażowego programu wynosi 2 miliony zł. Jego beneficjentami są fundacje, stowarzyszenia, spółki z o.o. oraz organizacje przedsiębiorców działających na podstawie ustawy o samorządzie gospodarczym. Wnioskodawcą może być koordynator klastera. Nie może on działać dla zysku i musi posiadać doświadczenie w zakresie zarządzania klasterem.
Okres trwałości produktów projektu ustalono na dwa lata. W tym czasie beneficjent nie może odsprzedać nabytych w ramach projektu środków trwałych. Wartość wsparcia projektu musi zawierać się w przedziale 150-550 tys. zł. Wskaźnik wsparcia określono na poziomie 95% sumy kosztów kwalifikowanych. Twórcy programu zakładają możliwość uzyskania przez beneficjenta 50% zaliczki, płatności okresowej na poziomie 20% oraz 30% płatności końcowej. Obszary wsparcia programu to: komunikacja wewnętrzna klastera, wzajemna współpraca, doskonalenie kwalifikacji, internacjonalizacja, podwyższenie poziomu innowacyjności produktowej i procesowej. Dla przykładu przedmiotem wsparcia może być utworzenie specjalistycznego zaplecza badawczego (wyposażenie laboratoriów, oprogramowania do projektowania wyrobów, prototypowania produktów, zatrudnienie specjalistów dla wzmocnienia działań biznesowych, opracowanie i wykonanie strony internetowej, udział w imprezach targowo-wystawienniczych. Więcej informacji można znaleźć w poniższej prezentacji, zamieszczonej na Portalu Innowacyjnym PARP:

Rozwijanie zarządzania innowacjami
Realizatorzy projektu IMP3rove - Zarządzanie innowacjami zapraszają do współpracy firmy i instytucje doradcze zainteresowane poznaniem nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania innowacjami. Szczególnie zachęcamy instytucje otoczenia biznesu, świadczące usługi w zakresie zarządzania innowacjami.(zobacz prezentację)
Korzyści z udziału w projekcie:

 • bezpłatne szkolenie z zakresu technik zarządzania innowacjami ze szczególnym uwzględnieniem internetowego narzędzia do prowadzenia samooceny firmy
 • nabycie umiejętności lub rozszerzenie świadczenia usług doradczych dla MSP o zarządzanie innowacjami
 • prestiż wynikający z udziału w przedsięwzięciu na skalę europejską (projekt Europe INNOVA)

Najlepsi znajdą się na platformie internetowej instytucji specjalizujących się w świadczeniu usług doradczych zarządzania innowacjami MSP, nad kt&´rą sprawuje nadzór Komisja Europejska.
Projekt IMP3rove jest częścią programu Komisji Europejskiej Europe INNOVA (zobacz prezentację) i dotyczy zarządzania innowacjami w MSP. Skierowany jest on zarówno do przedsiębiorstw, jak i instytucji otoczenia biznesu. IMP3rove polega na stworzeniu internetowej platformy z narzędziem do prowadzenia samooceny, oceny porównawczej firmy w obszarze sektora, studiów przypadku, opisu możliwości stosowania różnych narzędzi zarządzania innowacjami, a także listy instytucji doradczych specjalizujących się w świadczeniu usług w zakresie zarządzania innowacjami.
Osoba do kontaktu: Sylwia Kosińska, sylwiakosinska@uni.lodz.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć , tel. 042 664 22 31

Posiedzenie ACTE
W piątek 27 października 2006 r w Malej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbędzie się posiedzenie polskiej grupy Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE. Wezmą w nim udział przedstawiciele projektu Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny LORIS TEX, realizowanego przez Instytut badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI. Początek posiedzenia o godz. 13.00. Instytut należy do ACTE od 8 lipca 2006 roku.

Subregionalne Forum Innowacyjne w Bełchatowie
Zapraszamy przedsiębiorców z regionu łódzkiego do udziału w spotkaniu dotyczącym poziomu zaawansowania technologicznego i innowacyjności, które odbędzie się 7 listopada w Bełchatowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Bełchatowie. Raporty z audytów technologicznych i innowacyjnych, przeprowadzonych w przedsiębiorstwach wybranych branż w regionie ujawniły konkretne problemy w rozwoju firm tekstylno-odzieżowych i przetwórstwa spożywczego.
Zostaną one przedstawione w Bełchatowie. Przedsiębiorcy będą mieli okazję przedyskutowania tych wyników i proponowanych rozwiązań w zarządzaniu innowacjami. Będą mogli też wskazać działania niezbędne – ich zdaniem - dla podniesienia innowacyjności i konkurencyjności łódzkich firm z sektorów: tekstylno-odzieżowego i przetwórstwa spożywczego
Druga część będzie poświęcona benchmarkingowi regionalnemu. Przedsiębiorcy i przedstawiciele otoczenia biznesu porozmawiają o efektywności działalności jednostek otoczenia biznesu. Wymiana doświadczeń ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, na ile ich oferta jest przydatna firmom w regionie i co można zrobić, by usługi otoczenia biznesu były bardziej dopasowane do realnych potrzeb rynku.
1

 Co dalej z branżą tekstylną w regionie łódzkim?
Władza samorządowa skazała branżę tekstylno-odzieżową na śmierć i stało się tak prawdopodobnie dlatego, że sektor nie ma mocnego lobby na poziomie samorządu regionalnego. Tymczasem to właśnie samorząd i instytucje badawcze powinny być motorem innowacyjności. Generalnie brakuje rzetelnej informacji. Nie wiadomo nawet gdzie jej szukać – to w największym skrócie wnioski przedsiębiorców z Subregionalnego Forum Innowacyjnego, które odbyło się 7 listopada w Bełchatowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym.
Podstawą do dyskusji o szansach łódzkich firm tekstylnych i odzieżowych oraz na temat poziomu ich zaawansowania technologicznego były raporty z audytów technologicznych i innowacyjnych, przeprowadzonych wiosną tego roku. Wynika z nich, że szansą tej branży jest przede wszystkim jakość produkcji i zarządzania.
Sukces w branży tekstylno – odzieżowej jest wypadkową wielu czynników. Między innymi zależy od dobrych rozwiązań i pomysłów, a w regionie łódzkim brakuje pomysłodawców, pokazujących kierunki w rozwoju i wskazujących nieznane dotąd rozwiązania – podkreślali przedsiębiorcy, którzy przyznali instytutom badawczym oraz wyższym uczelniom znaczącą rolę w rozwoju regionalnej przedsiębiorczości. Z drugiej strony – mówili uczestnicy spotkania - same instytucje naukowe mają jeszcze wiele do zrobienia. System grantów i tzw. zewnętrznego finansowania powoduje, że naukowcy nie mają motywacji, aby wyjść do przedsiębiorców, którzy zwracali też uwagę, że istniejące inkubatory są zbyt hermetyczne i skoncentrowane na kilku najsilniejszych finansowo łódzkich przedsiębiorstwach branży tekstylno – odzieżowej. To zamknięcie instytucji naukowych było głównym zarzutem przedsiębiorców wobec nauki.
Przedsiębiorcy zgodnie uznali, że nie ma potrzeby oglądania się wstecz, do czasów, kiedy branża tekstylno – odzieżowa była w regionie absolutnie dominująca. Szansą do odrodzenia się sektora jest nastawienie na produkcję jakościową, a nie masową. Nie ma także potrzeby, aby konkurować ze Wschodem. Produkty rynków azjatyckich zawsze były nastawione na ilość, a co za tym idzie ich cena była i będzie zawsze niższa od ceny rodzimych produktów. Zwiększająca się stopa życiowa Polaków sprawia, że być może już niebawem przestanie nas interesować tani produkt złej jakości.
Do pytania o rolę władz krajowych we wspieraniu innowacji w regionie, uczestnicy forum odnieśli się sceptycznie. Przedsiębiorcy są zmęczeni sytuacją polityczną i tracą wiarę w dobre chęci poprawy sytuacji wyrażane przez kolejne ekipy rządzących. Pojawiły się głosy opowiadające się za koniecznością powstania lobby tekstylnego na poziomie krajowym, które walczyłoby o interesy całej branży. Obecnie – zdaniem uczestników bełchatowskiego forum – brakuje ludzi wspierających branżę, dlatego stała się ona sektorem nieco zapomnianym, działającym na marginesie wielkiego biznesu. Być może stworzenie lobby spowodowałoby, że interesy i potrzeby branży tekstylno – odzieżowej zaczęłyby być traktowane poważnie. Uczestnicy forum w Bełchatowie podkreślili konieczność organizowania tego typu spotkań, bo są one – ich zdaniem – doskonałą okazją wymiany niezbędnych dla rozwoju sektora informacji.
[zobacz galerie]

Szanse i zagrożenia przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego
Jaka jest pozycja firm przetwórstwa spożywczego z regionu łódzkiego w porównaniu do przedsiębiorstw europejskich i jaki jest poziom ich innowacyjności? Odpowiedzi na te pytania dały audyty technologiczne i innowacyjne, przeprowadzone w wybranych przedsiębiorstwach sektora. 7 listopada 2006 r przedstawiciele badanych firm wzięli udział w Subregionalnym Forum Innowacyjnym w Bełchatowie, by przedyskutować wyniki audytów.
Jednym z poruszanych zagadnień były szkolenia. Zdaniem uczestników forum, w małych przedsiębiorstwach nie opłaca się inwestować w wiedzę pracowników najniższego szczebla ze względu na prosty charakter wykonywanych przez nich czynności i często sezonowość prac. Warto natomiast inwestować w szkolenia pracowników najwyższego szczebla tj. technologów mimo, że stanowią oni zdecydowaną mniejszość w firmie. Sytuacja taka wynika ze struktury małych firm przetwórstwa spożywczego i związanego z nią sposobu zarządzania - często scentralizowanego, gdzie know-how posiada właściciel firmy i ewentualnie jeden zaufany technolog. Kolejnym problematycznym aspektem szkoleń, dostrzeganym przez uczestników forum są regulacje prawne, które nie dają pracodawcom narzędzi umożliwiających zatrzymanie wyszkolonego pracownika. Dlatego też w praktyce inwestuje się przede wszystkim w osoby sprawdzone, tym bardziej dlatego, że szkolenia są często drogie.
Przedsiębiorcy sygnalizowali też coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników z branży spożywczej, głównie mięsnej i gastronomicznej. Ta sytuacja związana jest z jednej strony z wejściem Polski do Unii Europejskiej, z drugiej zaś z likwidacją szkół zawodowych i zwykłą niechęcią młodych ludzi do kształcenia się w tych kierunkach. Sugerowali tworzenie atrakcyjniejszych, dających realne perspektywy zatrudnienia, kierunków czy centrów kształcenia zawodowego związanych z tą branżą.
Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas forum w Bełchatowie była budowa klasterów. Przedsiębiorcy dostrzegają potrzebę powstawania sieci współpracy, ale też podkreślają konieczność odpowiedniego dofinansowania tych działań. Dlatego – jak mówią – czekają na wsparcie w nowym okresie programowania 2007-2013 gdzie, jak wiadomo finansowanie działań klasterowych stanowi znaczną część budżetu.
Dyskusja ujawniła też, że główny kierunek zainteresowania innowacjami w branży przetwórstwa spożywczego wiąże się z produktami. Zdaniem przedsiębiorców niepokojący jest natomiast fakt, iż główne ośrodki badawcze w naszym regionie nie stanowią odpowiedniego zaplecza badawczo-rozwojowego, a ich działania w zakresie innowacji mają przede wszystkim charakter makro. Przyznali jednocześnie, że nie obarczają odpowiedzialnością za taki stan rzeczy wyłącznie ośrodków badawczo-rozwojowych.
[zobacz galerie]

Informacja - bezcenna, bezpłatna, konieczna.
Informacja wciąż jest powszechnie poszukiwanym, choć niestety coraz częściej luksusowym, dobrem. To główny wniosek z dyskusji poświęconej benchmarkingowi regionalnemu, która odbyła się 7 listopada 2006 r. w Bełchatowie w ramach Subregionalnego Forum Innowacyjnego.
Przedsiębiorcy z regionu łódzkiego, biorący udział w dyskusji zgodnie stwierdzili, że efektywność jednostek otoczenia biznesu jest trudna do określenia, bo instytucje świadczące usługi o charakterze szkoleniowo – informacyjnym są zbyt mało widoczne, lub działają na marginesie wielkiego biznesu. Ośrodki te podzielono na dwie grupy: typu non – profit, np. uczelnie wyższe oraz jednostki prywatne, to jest firmy sprzedające swe usługi za ustalone ceny. Oba typy instytucji mają – zdaniem przedsiębiorców – poważne wady. Instytucje typu non – profit to głównie zamknięte, hermetyczne placówki, którym jakiekolwiek „wspomaganie” biznesu najzwyczajniej nie opłaca się. Zdaniem uczestników spotkania jednostki finansowane z zewnątrz, (np. z grantów) nie są zainteresowane wychodzeniem do klienta, ani tym bardziej zabieganiem o niego, a bez pieniędzy – przekonywali – nie ma szansy na promowanie tak cennej dziś informacji. Jeśli za instytucjami otoczenia biznesu nie będą stały poważne pieniądze, oferta pomocy będzie miernej jakości, bądź nie będzie jej wcale.
Instytucje drugiego typu oferują z kolei szeroką gamę szkoleń, ale są one najczęściej tak drogie, że wydają się być luksusem, na który stać jedynie najsilniejsze firmy. Przedsiębiorcy wielokrotnie zwracali uwagę na potrzebę informacji bezpłatnej, szeroko dostępnej i skutecznie promowanej, przy czym źródło samej informacji ma dla nich drugorzędne znaczenie. Jednym z zaproponowanych pomysłów była idea stworzenia biuletynu, wydawanego np. przez Urząd Marszałkowski, który stanowiłby powszechnie dostępny, usystematyzowany bank informacji „dla każdego”, w tym także dla, małych, rozwijających się firm o niewielkim kapitale.

Czy inwestujemy w przyszłość?
Ogólna sytuacja innowacyjności w regionie nie jest najlepsza. Na tle współpracujących z nami regionów Europy wypadamy blado. Budżet przeznaczamy najczęściej na konkretne rozwiązania techniczne, na tzw. twardą infrastrukturę, czy szeroko pojęte udogodnienia, służące polepszeniu jakości życia, natomiast prawie nigdy na rozwój potencjału naukowego, szukanie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na przyszłość.
Podczas spotkania Regionalnego Podkomitetu Sterującego LORIS PLUS, które miało miejsce 7 listopada 2006 r w Bełchatowie, prof. Anna Rogut przedstawiła wyniki pierwszego etapu badań dotyczących sposobów i metod ewaluacji systemów innowacji. Zbadano kilka obszarów, między innymi politykę przemysłową, środowisko i turystykę, żeby sprawdzić (ważny z punktu widzenia innowacyjności) zakres realizacji regionalnych polityk, które zawarte są w dokumentach strategicznych. Analiza dokumentów regionalnych pokazała, że większość celów to
tzw. cele „puste”, nie poparte żadnym działaniem. Wyjątkiem okazała się sfera pracy, gdzie za każdym celem stała konkretna akcja, a więc sformułowane cele nie były jedynie pustymi deklaracjami.
Paweł Żuromski z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przedstawił założenia metodologiczne dla monitoringu i ewaluacji RSI LORIS, poruszył kwestię wymogów formalno – prawnych, jakie obowiązują w zakresie monitoringu i ewaluacji oraz mówił o powodach, dla których warto prowadzić monitoring innowacji. Ponieważ proces monitoringu i ewaluacji wspomagany jest przez europejskie regiony, w tym dolną Austrię, posłużono się tu przykładem tego regionu, jako reprezentującego stosowanie „dobrych praktyk” w realizacji monitoringu i ewaluacji.
Zobacz galerię

Regionalny Tydzień Innowacji - Łódź 2006
Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz naukowców do udziału w Regionalnym Tygodniu Innowacji – Łódź 2006, który będzie miał miejsce w dn.28 listopada – 8 grudnia 2006 r. Głównym celem tego cyklu seminariów jest przedyskutowanie możliwości innowacyjnego rozwoju regionu łódzkiego, a także pokazanie  kierunków przyszłych działań w województwie.
Poszczególne seminaria będą poświecone różnym aspektom innowacyjności w regionie, takim jak: foresight technologiczny, analiza klasterowa, poradnictwo zawodowe dla tworzenia kadr czy projekty pilotażowe dla przedsiębiorstw sektora tekstylno-odzieżowego. Moderatorem seminarium „Technologie przyszłości” będzie prof. Jerzy Buzek. Dokładny program całego Tygodnia jest dostępny tutaj.
Głównymi organizatorami Regionalnego Tygodnia Innowacji są: Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI oraz Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy KNOWBASE

Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach
Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek otoczenia biznesu i środowiska finansowego oraz instytucji krajowych i samorządowych do udziału w spotkaniu informacyjnym „Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach”, które odbędzie się 30 listopada 2006 r. w Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej BROst w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 210.
Celem spotkania będzie przedstawienie założeń projektu IMP3Rove, a więc sposobów wypracowywania narzędzi wspomagających umiejętności zarządzania innowacjami w firmie. Spotkanie połączone będzie ze szkoleniem z procesu świadczenia usług z zakresu zarządzania innowacjami.
Program spotkania:

 • 10.00 – rozpoczęcie spotkania
 • 10.10 – 11.30 – przedstawienie założeń projektu IMP3rove Rozwój i testowanie lepszych usług zarządzania innowacjami
 • 11.30 – 11.45 przerwa kawowa
 • 11.45 – 13.15 szkolenie z procesu świadczenia usług z zakresu zarządzania innowacjami w firmach
 • 13.15 – 14.00 lunch
 • 14.00 – 16.00 testowanie internetowego narzędzia do samooceny poziomu zarządzania w firmie
 • 16.00 – 16.15 przerwa kawowa
 • 16.15 – 17.00 podsumowanie, dyskusja

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dn. 27. 11. 2006
tel.: (42) 664 22 37
mail: awisniewska@swspiz.pl. Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć

Klaster meblowy w Radomsku
„Współpraca instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców w budowie Radomszczańskiego Klastera Meblowego” – to pierwsze z cyklu seminariów Regionalnego Tygodnia Innowacji – Łódź 2006 odbędzie się 28 listopada w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku przy ul. Brzeźnickiej 22. Początek spotkania o godz.10.00.
Głównym celem tego seminarium jest omówienie możliwości budowy Radomszczańskiego Klastera Meblarskiego. Ma ono też posłużyć prezentacji istoty i funkcji klasterów – niezwykle istotnego dzisiaj elementu polityki regionalnej państw Unii Europejskiej, oraz korzyści płynących z rozwijania tego typu sieci współpracy. Przedstawione zostaną pozytywne przykłady podobnych inicjatyw w Polsce i na świecie oraz sposoby pozyskiwania środków na realizację tych przedsięwzięć. Przewidziana jest także dyskusja na temat inicjatywy klastera. Spotkanie poprowadzi Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej, Henryk Białek. W seminarium zorganizowanym w ramach realizacji Regionalnej Strategii Innowacji LORIS PLUS udział wezmą przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy.
Program seminarium:

 • 9:30 – 10.00
  Rejestracja gości
 • 10:00 – 10:05
  Otwarcie seminarium
 • 10:05 – 10:35
  Struktura gospodarcza oraz strategia rozwoju miasta – Jerzy Słowiński, Prezydent Miasta Radomska
 • 10:35 – 10:50
  Założenia rozwoju współpracy przedsiębiorstw – Henryk Białek, Prezes  Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku
 • 10:50 – 11:15
  Koncepcja i proces budowy klastera na przykładzie klastera meblowego z Manzano – Maciej Bieńkiewicz, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI
 • 11:15 – 11:30
  Przerwa na kawę
 • 11:30 – 12:00
  Inicjatywy klasterowe w regionie – Wiesław Słomka, Sekretarz Skierniewickiej Izby Gospodarczej
 • 12:00 – 12:30
  Doświadczenia w budowie klasterów na Śląsku – Monika Ptak,  Dawid Szarański
 • 12:30 – 13:00
  Dostępność funduszy europejskich dla wspierania inicjatyw klasterowych – Jacek Skwierczyński, Zastępca Dyrektora Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • 13:00 – 14:00
  Dyskusja

Organizatorzy główni:

 • Prezydent Miasta Radomska
 • Starosta Powiatu Radomszczańskiego
 • Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku
 • Prezes Rady Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku
 • Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy KNOWBASE przy Uniwersytecie Łódzkim
 • Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SWSPIZ
 • Radomszczańska Izba Przemysłowo – Handlowa

Współorganizatorzy:

 • Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
 • Zarządu Fameg Sp. z o.o.
 • Meble Stylowe „Stol – Meb”

Kadry dla innowacyjnego regionu łódzkiego
„Poradnictwo zawodowe – tworzenie kadr dla rozwoju innowacyjnego regionu” to drugie seminarium, organizowane w ramach Regionalnego Tygodnia Innowacji – Łódź 2006. Spotkanie z udziałem specjalistów z zakresu poradnictwa zawodowego i personalnego z Wojewódzkiego i Powiatowych Urzędów Pracy, firm doradztwa personalnego, Akademickich Biur Karier, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Regionalnych Forów Poradnictwa Zawodowego z innych województw odbędzie się 29 listopada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26 (aula A1). Początek seminarium o godz.10.00.
Celem tego spotkania organizowanego w ramach realizacji projektów´r

NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.