Szukaj:
Strona główna
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

ARCHIWUM 2006

Spis treści

Styczeń-marzec

„Klastery – konkurencja czy współpraca?”
Współpraca na rzecz wymiany informacji między nauka a biznesem
Nowe technologie z ulgą
Building Design Regions of Europe
Branżowe Forum Innowacyjne
Współpraca czy konkurencja?
Przyszłość polskiego przemysłu?
Nominacja prof. B. Piaseckiego
Działania przewidziane do wsparcia środkami Programu Operacyjnego Konkurencyjna Gospodarka
Konferencja w Urzędzie Miasta
Zmiany w zakresie wypłat wsparcia
Regionalne Strategie Innowacji w regionach konwergencji

 

kwiecień-czerwiec

Jak rozwinie się przemysł tekstylno-odzieżowy? Panel ekspertów.
Platforma wymiany wiedzy w sieci
Posiedzenie podkomitetu sterującego
Bezpłatne audyty technologiczne dla firm
Audyty innowacyjne dla firm
Zgłoszenia potrzeb innowacyjnych
Jak wykorzystać nano- i mikrotechnologie?
Wizyta studyjna we Włoszech
Prezes LARR na Open Days
Ankieta dla przedsiębiorstw
Jak zdobyć unijne fundusze?
Czy powstanie klaster przetwórstwa owocowo-warzywnego?
Praca przy rozliczaniu projektów
Jaka będzie przyszłość sektora przetwórstwa spożywczego? Spotkanie na UŁ
Łódź proponuje
Wizyta studyjna we Włoszech
ACTE w Instytucie EEDRI

 

Styczeń-marzec

„Klastery – konkurencja czy współpraca?”
Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem sieci współpracy do udziału w spotkaniu innowacyjnym „Klastry – konkurencja czy współpraca?”, które odbędzie się 30 stycznia 2006 r. w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa przy ul. Pomologicznej 18 w Skierniewicach. Początek o godz. 11.00. Bezpłatne spotkanie to poprowadzi Kristofer Erlandsson, który jest wybitnym ekspertem w zakresie analizy klasterowej, analitykiem oraz konsultantem w zakresie handlu międzynarodowego, polityki przemysłowej, a także przemian strukturalnych w przemyśle, związanych z procesem globalizacji i integracji. Jest on również wybitnym ekspertem w dziedzinie krajowych programów badawczych, projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej a także kapitału wiedzy w firmach i sieciach instytucji. Pytania i chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać na adres lorisplus@swspiz.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć

Współpraca na rzecz wymiany informacji między nauka a biznesem
13 stycznia został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy w ramach projektu Platforma transferu wiedzy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami. Pod dokumentem podpisała się koordynator projektu Beata Ostrowska z firmy „Brost” oraz dyrektor Instytutu EEDRI, prof. Bogdan Piasecki. Współpraca przewiduje wspieranie wszelkich form tworzenia i rozwoju systemu komunikacji pomiędzy nauka i biznesem, wspólne dążenie do innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz podejmowanie inicjatyw służących wzmocnieniu współpracy pomiędzy biznesem i sfera nauki. Uruchomienie Platformy planowane jest na kwiecień 2006 r.

Nowe technologie z ulgą
Unowocześniając proces produkcyjny liczyć możemy w tym roku na ulgę w podatku dochodowym. Odliczenie na zakup nowych technologii, wchodzące w życie 1 stycznia 2006 pozwala przedsiębiorcom na zmniejszenie podstawy opodatkowania o 30% poniesionych wydatków a w przypadku przedsiębiorców małych i średnich oraz mikroprzedsiebiorców- 50%. Za nowe technologie uważa się wiedzę, w szczególności wyniki prac badawczych i rozwojowych, nabyta przez podatnika od jednostek naukowych. Wydatki odlicza się od podstawy opodatkowania. Dokumentami stanowiącymi podstawę odliczenia są dowody poniesienia wydatków oraz opinia niezależnej jednostki naukowej. Należy podkreślić, ze ulga dotyczy tylko faktycznie poniesionych wydatków. Do jej uzyskania niezbędny jest wiec dowód zapłaty za zakupiona wiedze. Prawo do odliczenia traci się, jeżeli podatnik udzieli praw do nowej technologii innym podmiotom, uzyska w jakikolwiek sposób zwrot poniesionych na nią wydatków, lub też ogłosi upadłość czy likwidacje działalności. Opinia niezależnej jednostki naukowej, wymagana przy korzystaniu odliczenia, ma potwierdzić nie tylko wartość zakupionych technologii ale także fakt, ze są one faktycznie nowe - czyli stosowane na świecie nie dłużej, niż piec lat. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniesiono wydatki.

Building Design Regions of Europe
24.02.2006 w Brukseli odbędą się warsztaty „Building Design Regions of Europe”, przeznaczone dla regionalnych autorytetów odpowiedzialnych za przemysł lekki, innowacyjność, ekonomie i zatrudnienie. Także dla tych, którzy chcą odgrywać znaczącą role w rozwoju tekstylno-odzieżowego oraz organizacji odpowiedzialnych za innowacyjność i rozwój kreacji przedsiębiorstw. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowana idea powstania „Designing Hub”, narzędzia służącego wspomaganiu kreatywności w europejskich regionach. Uczestnicy spotkania zapoznają się miedzy innymi z ciekawymi inicjatywami organizacji juz należących do „Designing Hub”. Celem tej inicjatywy jest dostarczenie europejskim regionom mechanizmów i narzędzi, które ułatwia przedsiębiorstwom implementacje innowacji i rozwój kreatywności w zakresie przemysłu tekstylno-odzieżowego. Więcej informacji na temat „Designing Hub” i bardziej szczegółowy plan warsztatów można znaleźć na http://www.designinghub.org/DH_W2_1401_WS_Description.php

Branżowe Forum Innowacyjne
Określenie podstawowych celów Platformy Tekstylnej: synchronizacja jej działań z platforma europejska oraz opracowanie strategii i omówienie zagadnień związanych z realizacja projektów badawczych było tematem pierwszej części Branżowego Forum Innowacyjnego, które odbyło się 26 stycznia 2006 r na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie prowadziła szefowa platformy, prof. dr hab. Izabella Krucińska z Centrum Zaawansowanych Technologii „Pro Humano Tex”, która mówiła między innymi o udziale polskich ekspertów w pierwszej rundzie rozmów w Brukseli. Prof. Krucińska zachęcała jednocześnie uczestników Branżowego Forum Innowacyjnego do zgłaszania propozycji projektów i prac badawczych do realizacji. Kolejnym istotnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkania było omówienie projektu Loris Tex i najważniejszych kierunków działań, do których należą miedzy innymi: stworzenie zaplecza dla tzw. elektroniki noszonej w tekstyliach, przyszłość wyrobów biodegradowalnych (używanych dla celów medycznych, higienicznych, agrotechnicznych), wyroby medyczne, personalizacja wyrobów odzieżowych, technika komputerowa, z pominięciem etapu szycia - nowe technologie. Biorący udział w spotkaniu Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego 6 Programu Ramowego, dr Andrzej Siemaszko skoncentrował się w swojej wypowiedzi na możliwościach utworzenia punktu kontaktowego przy każdej platformie, przy jednoczesnym poparciu całego sektora branżowego (z czym wiązałoby się opracowanie wspólnego budżetu) i otrzymaniu dotacji z MEiN. Mówił także o prawach platform do zgłaszania propozycji projektów do odpowiedniego programu ramowego.
Branżowe Forum Innowacyjne zakończyła dyskusja na temat kondycji polskiego przemysłu tekstylnego. Przedsiębiorcy biorący udział w spotkaniu koncentrowali się na tragicznej – ich zdaniem – sytuacji przemysłu lekkiego w Polsce. Naukowcy zaś na potrzebie tworzenia lobbingu i konieczności zorganizowania współpracy przedsiębiorstw sektora tekstylno – odzieżowego. Tylko taka współpraca gwarantuje – jak przekonywała prof. Anna Rogut z Uniwersytetu Łódzkiego – zwrócenie uwagi sil politycznych na stan i potrzeby polskich firm, co w efekcie może przełożyć sie na odpowiednie akty prawne, które wspomogą rozwój tego sektora w Polsce.

Współpraca czy konkurencja?
Co to są klastery? Czym różnią się od tradycyjnych powiązań kooperacyjnych? Jakie płyną z nich korzyści, a jakie zagrożenia dla firm? Na te i podobne pytania usiłowali znaleźć odpowiedz zgromadzeni eksperci, przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele władz samorządowych podczas poniedziałkowego spotkania innowacyjnego „Klastery- współpraca czy konkurencja?”, które odbyło się w Instytucie Kwiaciarstwa i Sadownictwa w Skierniewicach. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Loris Plus przez zespól Centrum Doskonałości „Knowbase” Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Instytutem Kwiaciarstwa i Sadownictwa i Regionalna Izba Gospodarcza w Skierniewicach. Zamiarem organizatorów było przedstawienie środowisku przedsiębiorców z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, a także zaznajomienie lokalnych decydentów z koncepcja klasterów. Podczas spotkania poruszono zagadnienie integracji lokalnych firm i instytucji w taką właśnie siec wspólpracy, co mogłoby się przełożyć na poprawę konkurencyjności wszystkich przedsiębiorstw.
O konieczności takiej integracji mówili także prof. Bogdan Piasecki z UŁ oraz prof. Lech Michalczuk z Instytut Kwiaciarstwa i Sadownictwa (zobacz prezentację szans i zagrożeń dla przemyslu przetwórstwa owoców i warzyw). Dostrzegli ja także praktycy: Edward Papuga, dyrektor LG Philips oraz konsultant w zakresie klasterów, jeden z twórców szwedzkiej polityki w zakresie wspierania „klasteringu”, Kristofer Erlandsson.
- Tym co odróżnia klaster od zwykłej kooperacji jest zaangażowanie szerokiej grupy jednostek: od dostawców surowca, producentów, przetwórców i dystrybutorów poczynając, po instytucje naukowe, które maja zapewnić postęp w zakresie innowacji, po instytucje otoczenia biznesu i władze, które często same są inicjatorami współpracy firm w regionie – tłumaczył prof. Bogdan Piasecki – w ten sposób tworzy się silna siec współpracy, której przewaga nad konkurencja jest ilość i jakość. Konieczność rozpoczęcia współpracy dostrzegają sami przedsiębiorcy, dla których większe możliwości produkcyjne oznaczają korzystniejsze i stabilniejsze kontrakty. Wiedzą też, że zjednoczenie działań pozwala podnosić jakość produktów bez obaw, że jeden nieodpowiedzialny producent niszczy markę polskiego produktu na rynkach zagranicznych.
Podczas spotkania ujawniły się także wątpliwości i obawy związane z ochrona interesów wszystkich uczestników klastera. - Takie obawy są naturalne; pojawiają się zawsze i wszędzie. To od Państwa zależy jak pokierujecie współpraca. My możemy wam w tym pomóc, ale nie zrobimy tego za was”- mówił Kristofer Erlandsson, który na spotkanie w Skierniewicach przyjechał z gotowym rozwiązaniem, mającym wspomóc organizowanie się sektora przetwórczego w siec wzajemnej współpracy. Kristofer Erlandsson jest jednym z ekspertów, którzy realizować będą ogólnopolski projekt, finansowany przez PARP. Projekt ten zakłada cykl szkoleń dla firm w zakresie „klasteringu” (zobacz prezentację). Dzięki niemu przedsiębiorcy będą mogli się dowiedzieć jak budować współpracę w grupie przedsiębiorstw oraz innych instytucji.
Do bezwzględnego zaangażowania się w budowanie sektorowej współpracy zachęcał także Edward Papuga, dyrektor LG Philips (zobacz prezentację), który choć jako przedstawiciel innej branży przekonywał, że to właśnie klaster ocalił jego firmę. - To właśnie wkład nauki, mimo zmniejszonego zatrudnienia, pozwolił nam utrzymać firmę, a obecnie dynamicznie ją rozwijać. Bez tej współpracy nie byłoby nas teraz - mówił Edward Papuga.

Przyszłość polskiego przemysłu?
„Dokąd zmierza polski przemysł? Foresight technologiczny” – to tytuł ogólnopolskiej konferencji, będącej polskim podsumowaniem europejskiego projektu Manufacturing Vissions (Man Vis). W spotkaniu wzięli udział zainteresowani rozwojem innowacyjności przedsiębiorcy oraz naukowcy z całego kraju i zagranicy. Konferencja odbyła się 26 stycznia na Uniwersytecie Łódzkim. Głównym celem obrad było nakreślenie wizji polskiego przemysłu do 2020 r na tle europejskiego foresightu technologicznego realizowanego w ramach projektu Man Vis, a także pokazanie słabych i mocnych stron profili innowacyjnego polskiego przemysłu. Trzecim celem spotkania było przedyskutowanie niezbędnych kierunków przyszłego wsparcia. Obecny na konferencji Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego, dr Andrzej Siemaszko (zobacz prezentację) podkreślił w swoim wystąpieniu potrzebę współpracy z europejskimi Narodowymi Platformami Technologicznymi oraz aktywnego uczestnictwa w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej.
Mówił tez o niezwykle niskim poziomie dofinansowania badan w Polsce. Ubolewał, ze nasi przedsiębiorcy w niedostateczny sposób wykorzystują potencjał studentów. W Polsce juz funkcjonuje 25 platform technologicznych. A to z kolei z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw to bardzo istotne. Firmy współpracujące w ramach klasterów, same decydują, który z zakładów trzeba doinwestowywać, by klaster działał sprawnie i był konkurencyjny na rynku europejskim. Ten zaś jest coraz bardziej zagrożony przez kraje azjatyckie. Dlatego – zdaniem wielu uczestników konferencji - jedyną możliwością zatrzymania i rozwoju przemysłu w Polsce jest obudowanie go centrami naukowo-badawczymi. Znakomitym przykładem działania klasterów był omówiony przez Kristofera Erlandssona (zobacz prezentację), wybitnego specjalistę w zakresie analizy klasterowej, szwedzki region Hudiksvall, gdzie w ciągu kilku lat powstało centrum technologii światłowodowych. Region ten nie tylko odważnie wykorzystał nowoczesne technologie, ale też zbudował lobby, w skład którego wchodzą koncerny, ośrodki naukowe i 1700 małych i średnich przedsiębiorstw. Równie interesujące prezentacje Profesor Edward Chlebuś (zobacz prezentację) z Politechniki Wrocławskiej, koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Procesów Produkcji podkreślał, iż strategicznymi celami działania narodowych platform technologicznych sa: pomoc w rozwoju strategii naukowo-badawczych w państwach członkowskich UE oraz wyrównywanie dysproporcji w poziomie technologicznym pomiędzy krajami unijnymi oraz przenoszenie nowych modeli biznesowych do sektora naukowo-badawczego.
Stwierdził, ze głównym wyzwaniem dla strefy naukowo-badawczej jest obecnie orientacja na cały cykl życia produktu, łącznie z odbiorem, przetwarzaniem, przechowywaniem i utylizacja. Placówki naukowo-badawcze powinny być bardziej zainteresowane zarabianiem pieniędzy ze współpracy z biznesem. Działalność platform technologicznych była także głównym punktem prezentacji Christosa Tokamanisa. Uczestnicy konferencji mogli usłyszeć wiele praktycznych informacji podczas prezentacji prof. Carstena Drehera z Niemiec, który w kontekście europejskich wyników projektu Man Vis przedstawił scenariusze przydatne dla polskich firm. Mówił o zagrożeniach, które niesie budowanie przewagi konkurencyjnej firm w oparciu o koszty. Jego zdaniem należy bezwzględnie iść w kierunku konkurencyjności związanej z innowacyjnością, bo tylko taka będzie efektywna w najbliższej przyszłości. Wiadomo bowiem ponad wszelka wątpliwość, ze Europa nie wygra wojny cenowej z Azja. Tymczasem wszedł w życie Krajowy Program Ramowy. Zarówno ten program w ogóle, jak szczegóły związane z priorytetami w badaniach jest dostępny w prezentacji Krzysztofa Kurzydłowskiego z Ministerstwa Edukacji i Nauki. - Jeśli to, co usłyszeliśmy podczas konferencji będzie stymulacja dla polskiego przemysłu, nauki i polityków, to za 10 lat będziemy w znacznie lepszej sytuacji niż dziś. Jeśli uznamy, ze nie mamy się czego obawiać, to najpóźniej za dekadę będziemy mieli problemy, z którymi obecnie borykają się Niemcy, Francuzi czy Włosi, a przemysł będzie ulokowany na dalekiej Syberii – przekonuje prof. Anna Rogut  z Centrum Doskonałości Gospodarki opartej na wiedzy „Knowbase” przy Uniwersytecie Łódzkim.
Organizatorzy liczą, że styczniowa konferencja „Dokąd zmierza polski przemysł? Foresight technologiczny” będzie inspiracja dla ludzi zaangażowanych w działalność narodowych platform, a także w działaniach mających na celu kontynuacje Narodowego Programu Foresightowego, oraz ze wyniki dyskusji, a także efekty projektu Man Vis zostaną wykorzystane w przygotowaniu strategii dla działania poszczególnych sektorów polskiej gospodarki. – Chcemy, aby ta wiedza dala do myślenia politykom, żeby zaczęli poważnie myśleć o przyszłości naszego przemysłu – dodaje prof. Rogut - żeby w kontekście europejskiego foresightu było jasne które sektory będą się rozwijać w najbliższej przyszłości tak, żeby nie inwestować środków w sposób nieefektywny i w ciemno.

Nominacja prof. B. Piaseckiego do góry
Profesor Bogdan Piasecki został członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Narodowego Programu Foresight. Z początkiem lutego 2006 r. powołał go na to stanowisko prof. Krzysztof Kurzydłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W zespole znaleźli się członkowie komisji Rady Nauki oraz eksperci: przedstawiciele świata biznesu, nauki, administracji, organizacji pozarządowych i mediów. Do zadań Zespołu (Komitetu Sterującego) należy miedzy innymi doradztwo w pracach przy realizacji Narodowego Programu Foresight, wybór ekspertów i metodologii, a także ustalenie zakresu poszczególnych dziedzin badawczych i opiniowanie planów finansowych. Pola badawcze w Programie obejmują poziom życia społeczeństwa, technologie na rzecz ochrony środowiska, zasoby naturalne, a także technologie informacyjne i telekomunikacyjne oraz bezpieczeństwo. Zespół zakończy swoją działalność z końcem 2007 roku.

Działania przewidziane do wsparcia środkami  Programu Operacyjnego Konkurencyjna Gospodarka
Poniżej przedstawiamy wybrane działania przewidziane do wsparcia środkami Programu Operacyjnego KONKURENCYJNA GOSPODARKA w latach 2007-2013, będącego w kompetencji Ministra Gospodarki. Program ten został zaprezentowany przez Ministerstwo Gospodarki na spotkaniu z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich w Konstancinie-Jeziornej na początku lutego 2006 r.

Działanie 3.3. Kredyt technologiczny

Działanie polega na udzielaniu, zgodnie z zapisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej na warunkach rynkowych kredytu technologicznego przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych w oparciu o te technologie. Kredyt może zostać umorzony do wysokości 50%. Kredytów udzielać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Beneficjenci: przedsiębiorcy

Działanie 4.1. Inwestycje w B+R w przedsiębiorstwach

Działanie polega na dofinansowaniu:

 • działalności B+R realizowanej przez przedsiębiorców,
 • prac wdrożeniowych w zakresie implementacji własnych lub nabytych nowych technologii, w tym opracowania procedur (np. w zakresie kontroli jakości), norm, dokumentacji technicznej, łącznie z testami końcowymi, wstępnymi badaniami rynku, testami rynkowymi,
 • opracowania, rozwoju i wdrożenia produkcji pilotażowej, a następnie przygotowania produkcji masowej,
 • opracowania, aktualizacji i doskonalenia oprogramowania niezbędnego do wprowadzenia innowacji technicznych,
 • opracowania i wdrożenia strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR,
 • inwestycji niezbędnych do prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorców. Beneficjenci: przedsiębiorcy

Działanie 4.2. Inwestycje w innowacje
Działanie obejmuje dofinansowanie:

 • dokonania nowych inwestycji z zastosowaniem nowych, co najmniej w skali kraju, rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych (w tym marketingowych, logistycznych, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania);
 • dokonania nowych inwestycji z zastosowaniem nowych, co najmniej w skali kraju, technologii prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (w tym m. in.: ograniczenie energo-, wodo- i materiałochłonności produktów i usług, zastosowania analizy cyklu życia na wszystkich etapach procesów technologicznych).

Beneficjenci: przedsiębiorcy

Działanie 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności
Działanie obejmuje wsparcie instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym, świadczących kompleksowe usługi dla przedsiębiorców i jednostek naukowych w zakresie innowacyjności, poprzez dofinansowanie:

 • inwestycji oraz doradztwa niezbędnych dla utworzenia instytucji oraz jej rozwoju;
 • specjalistycznych usług świadczonych przedsiębiorcom (doradztwo w zakresie kojarzenia jednostek naukowych z przedsiębiorcami, opracowanie, wdrożenie i transfer technologii);
 • działań informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu, w szczególności podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności, innymi ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców, w szczególności MSP.

Konferencja w Urzędzie Miasta do góry
„Klaster jako innowacyjne narzędzie zarządzania miastem” – konferencja z udziałem władz miasta, ekspertów i naukowców będąca spotkaniem podsumowującym dotychczasowa realizacje projektu „Klaster lódzki jako sieć wspólpracy w zakresie innowacji w regionie” odbędzie się 17 marca 2006r w Urzędzie Miasta Lodzi. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną dotychczasowe efekty wdrożenia projektu, a także opinie różnych jednostek na temat celowości tworzenia klasterów w miastach, oraz przewagi konkurencyjności regionów korzystających z tego typu projektów. Więcej informacji na http://www.klasterlodzki.pl/konferencja

Zmiany w zakresie wypłat wsparcia
Ministerstwo Gospodarki zgodziło się nie wstrzymywanie wypłat wsparcia dla przedsiębiorców do czasu pełnego osiągnięcia punktowanych wskaźników i wypłacać dofinansowanie na podstawie prognoz osiągnięcia wskaźników do końca danego roku.
Dotychczas, zgodnie z interpretacjami Instytucji Zarządzającej (z dnia 22.09.2005r. i 6.10.2005r.) PARP była zobowiązana do wstrzymywania akceptacji sprawozdania końcowego i wypłaty wsparcia do czasu złożenia przez beneficjenta oświadczenia o stuprocentowym osiągnięciu wskaźników, które miały decydujący wpływ na przyznanie wsparcia. W przypadku projektów, których termin realizacji przypadał na ostatni kwartał roku, zwłoka w wypłacie wsparcia z tego tytułu była niewielka, bo weryfikacja sprawozdania i wniosku zbiegała się w czasie z zakończeniem roku i osiągnięciem wskaźników zaplanowanych na dany rok. W innych przypadkach wyplata była wstrzymywana na wiele miesięcy, bo poziomy osiągnięcia wskaźników są określane na zakończenie danego roku i sprawozdania sporządzane w pierwszej połowie roku mogą wykazywać niepełne osiągnięcie wskaźników rezultatu i oddziaływania, w tym również wskaźników, które przesądzają o przyznaniu wsparcia.
W związku z tym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wystąpiła do ministerstwa z propozycja, aby nie wstrzymywać wypłaty wsparcia do czasu pełnego osiągnięcia punktowanych wskaźników, ale akceptować sprawozdania końcowe w oparciu o oświadczenie beneficjenta o przewidywanym osiągnięciu wskaźników do końca danego roku i wypłacać dofinansowanie zgodnie z terminami zawartymi w procedurze . Weryfikacja osiągnięcia wskaźników po zakończeniu danego roku byłaby przeprowadzana przez uprawnione instytucje w ramach wizyt kontrolnych.

Regionalne Strategie Innowacji w regionach konwergencji do góry
Jak wykorzystać potencjał naukowy i w efekcie poprawić konkurencyjność firm w regionie łódzkim? Co zrobić, żeby przybywało inwestorów, a wykształceni, młodzi ludzie nie wyjeżdżali z województwa w poszukiwaniu pracy? Próby odpowiedzi na te pytania podjęli się uczestnicy konferencja „Regionalne Strategie Innowacji w regionach konwergencji”, która odbyła się w połowie marca w Lodzi.
Region łódzki reprezentowali realizatorzy projektu Loris Plus. Naukowcy juz dziś wiedza w co powinny inwestować łódzkie firmy, by nie pozostać w tyle. Badania ujawniły, ze w najbliższych latach największy wpływ na wzrost poziomu konkurencyjności i innowacyjności naszego regionu będą miały: intensyfikacja wykorzystania zaawansowanych technologii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym, a także rozwój produkcji aktywnych tekstyliów, co z kolei powinno nastąpić po roku 2010. Wiadomo też, że na rozwój przemysłów wysokich technologii, jak choćby: nano-, biotechnologie, przemysł elektromechaniczny czy farmaceutyczny możemy liczyć w znacznie odleglejszej perspektywie – podkreślała prof. Anna Rogut z Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jako region zajmujemy pod tym względem dość niska pozycje, nawet w skali Polski. Nikt nie ma tez wątpliwości, ze istnieje duża potrzeba promocji polityki innowacyjnej w regionie, co potwierdza fakt, ze – jak utrzymuje Agnieszka Turyńska z Komisji Europejskiej – w dobie globalizacji, Europa od lat skłania się ku regionalizacji. zobacz prezentację Projekty, takie jak Loris Plus umożliwiają dialog i aktywizują działania. W efekcie wspomagają współpracę miedzy nauka a gospodarka w regionie, przyczyniając się w końcu do powstania społeczeństwa innowacyjnego i kultury innowacyjnej na określonym terenie.
Strategia innowacji naszego regionu, na tle innych, wyróżnia się pozytywnie. Potwierdzają to wnioski Sekcji Polskiej Regional Studies Association. Do tej pory zainicjowano wdrażanie 4 priorytetów, takich jak: tworzenie warunków dla rozwoju przemysłów high-tech, wzrost poziomu naukochlonności tradycyjnych przemysłów, rozbudowa usług społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy i antycypowanie przyszłości.
Pewne jest natomiast, ze tempo rozwoju przedsiębiorstw może podnieść zwiększenie nakładów na badania i rozwój (zobacz prezentację), a na poziomie regionalnym podejmowanie takich decyzji, które będą ukierunkowane przede wszystkim na wzrost poziomu inwestycji i rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości. Dopiero wtedy będzie można zacząć myśleć o doganianiu Europy.

Kwiecień-czerwiec


Jak rozwinie się przemysł tekstylno-odzieżowy? Panel ekspertów. 
Powszechne stosowanie nanotechnologii w wyrobach włókienniczych, rozwój produkcji roślin włóknistych z odmian modyfikowanych genetycznie pod kątem ekonomiki ich przerobu, zawężenie specjalizacji kształcenia – to trzy z wielu możliwych kierunków rozwoju przemysłu tekstylno-odzieżowego w regionie łódzkim. Powszechne stosowanie nanotechnologii w wyrobach włókienniczych, rozwój produkcji roślin włóknistych z odmian modyfikowanych genetycznie pod kątem ekonomiki ich przerobu, zawężenie specjalizacji kształcenia – to trzy z wielu możliwych kierunków rozwoju przemysłu tekstylno-odzieżowego w regionie łódzkim. 4 kwietnia w Instytucie EEDRI odbył się panel ekspertów z udziałem najwybitniejszych specjalistów w zakresie włókiennictwa i odzieżownictwa. Uczestnicy spotkania sformułowali 30 hipotez rozwoju przemysłu tekstylno-odzieżowego w naszym województwie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Loris Tex.

Platforma wymiany wiedzy w sieci 
Rusza Platforma transferu wiedzy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami. Platforma, będąca portalem internetowym ma służyć lepszemu wykorzystaniu potencjału naukowego województwa łódzkiego oraz wymianie informacji i rozwojowi współpracy między nauka a biznesem. W piątek, 21 kwietnia w Małej Sali Obrad UMŁ odbędzie się konferencja inaugurująca uruchomienie projektu. Portal umożliwi przedsiębiorcom, naukowcom i przedstawicielom administracji swobodną komunikację przy użyciu interaktywnych stron www, poczty elektronicznej, list dyskusyjnych i systemu zapytań. Program konferencji jest dostępny tutaj. Pomysłodawcą i realizatorem Platformy jest łódzkie centrum Edukacji i Technologii Komputerowej BROst.

Posiedzenie podkomitetu sterującego
Założenia i zakres działań projektu Loris Plus oraz kierunki monitoringu i ewaluacji w projekcie IASMINE zostały omówione podczas posiedzenia „Regionalne Strategie Innowacyjne – polityka innowacyjna województwa”, które miało miejsce 20 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim. Dyrektor Departamentu polityki Regionalnej, Włodzimierz Mielczarek przedstawił drogi realizacji priorytetów Regionalnych Strategii Innowacji. Ponadto zostały przyjęte dwie uchwały, akceptujące założenia obydwu projektów. Dyskusja dotyczyła problemów związanych z budowa regionu opartego na wiedzy, transferu wiedzy i współpracy miedzy światem nauki a gospodarka, a także powstawania klasterów oraz znaczenia foresightu dla rozwoju województwa. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, instytutów naukowych, łódzkich uczelni oraz realizatorzy projektów IASMINE i LORIS PLUS.

Bezpłatne audyty technologiczne dla firm do góry
W maju ruszają bezpłatne audyty technologiczne dla producentów z sektorów: tekstylno-odzieżowego i przetwórstwa spożywczego, których przedsiębiorstwa są zlokalizowane w województwie łódzkim. Audyty realizowane w ramach projektów Loris Plus i Loris Tex beda prowadzone przez specjalistę Ośrodka Przetwarzania Informacji wraz z przedstawicielami zainteresowanych firm. Efektem tych działań będą wspólnie wypracowane raporty, dające pełen obraz stanu technologicznego zaawansowania poszczególnych przedsiębiorstw w porównaniu do najlepszych firm w branży, wraz ze wskazówkami działań na przyszłość. Raporty te mogą stanowic istotny dokument przy aplikowaniu o dotacje z funduszy strukturalnych. Zgłoszenia przyjmuje Sylwia Kosińska pod adresem: / sylwiakosinska@uni.lodz.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć. Rezultaty badań zostaną wykorzystane za zgodą firmy przez realizatorów projektów Loris Plus i Loris Tex do opracowania analizy sektorów tekstylnego i przetwórczo-spożywczego woj. łódzkiego pod kątem jego innowacyjności.

 Audyty innowacyjne dla firm
Zapraszamy firmy sektora przetwórstwa spożywczego i tekstylno-odzieżowego do przeprowadzenia bezpłatnego audytu innowacyjnego. Audyt innowacyjny to analiza stanu innowacyjności firmy w odniesieniu do produktu, procesów, technologii, form organizacyjnych oraz rynków. Stan ten określa się na podstawie ankiety, która ujawnia poziom innowacyjności konkretnego przedsiębiorstwa. Odpowiedzi firm staną się też podstawa raportu, który posłuży przeprowadzeniu analizy klasterów: spożywczego i tekstylnego, jakie najprawdopodobniej powstaną w województwie łódzkim. Tego typu sieci współpracy będą szczególnie wspierane środkami europejskimi w latach 2007-2013. Wyniki raportu zostaną także wykorzystane w badaniach, które wskażą władzom województwa jak wspierać te branże. Zgłoszenia firm zainteresowanych przeprowadzeniem audytu innowacyjnego przyjmuje Sylwia Kosińska sylwiakosinska@uni.lodz.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć

Zgłoszenia potrzeb innowacyjnych
Prosimy o ramowe opisanie potrzeb Państwa firmy w zakresie podniesienia innowacyjności i transferu wiedzy (na przykład: tematu seminarium czy szkolenia) oraz przesłanie ich w formie maila na adres eedri@eedri.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć . Prosimy jednocześnie o dołączenie ogólnej informacji nt. przedsiębiorstwa oraz imienia, nazwiska osoby odpowiedzialnej za kontakt. Oferowana pomoc jest kierowana do firm z regionu łódzkiego i finansowana z projektu „Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny” - Loris Tex

Jak wykorzystać nano- i mikrotechnologie?
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych włókien i tzw. elektroniki noszonej do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 19 maja na Wydz. Inżynierii i Marketingu Tekstyliów PL (audytorium W-21). Podczas spotkania zostanie zaprezentowany projekt PROETEX, dotyczący wytwarzania specjalistycznej odzieży dla służb ratowniczych. Będzie też omówiona działalność polskiej i francuskiej platformy tekstylnej. Początek spotkania o godz.10.00. Zgłoszenia przedsiębiorców przyjmuje Elżbieta Cyniak, tel. (42) 631 33 02; ecyniak@p.lodz.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć Informacja o spotkaniu w ramach projektu PROETEX „Protection e-Textiles: MicroNanoStructured fibre systems for Emergency-Disaster Wear”* Projekt badawczy pod tytułem PROETEX dotyczy wytworzenia odzieży przeznaczonej dla służb ratowniczych (interweniujących podczas różnorodnych katastrof, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka), przetestowania jej oraz wprowadzenia na rynek europejski. Wyroby te mają za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa, ułatwienia koordynacji działań i podniesienie skuteczności akcji ratowniczych. Do wytworzenia inteligentnych systemów włókienniczych, które są systemami zintegrowanymi (tkaniny, części garderoby), musi zostać użyta nano- i mikrotechnologia. Systemy te są zdolne do łączenia się z różnorodnymi produktami, dlatego obejmują szeroki zasięg wykorzystania: od sportów ekstremalnych, przez ochronę zdrowia, a kończąc na sektorze transportu i budownictwa. Systemy tekstyliów łączące w swojej strukturze sensory będą niezwykle pomocne w ocenie stanu fizycznego i psychicznego ratownika oraz osoby poszkodowanej poprzez:

 • ciągle monitorowanie oznak życia (kontrola rytmu serca, badanie oddechu),
 • ciągle monitorowanie stanu fizjologicznego (wydzielanie potu, odwodnienie, poziom elektrolitów, wskaźniki nacisku, stężenie O2, stężenie CO),
 • monitorowanie pozycji oraz ruchu,
 • posiadanie niezależnego łącza (anteny tekstylne),
 • aktywne powiększenie widzialności,
 • włókna emitujące światło,
 • wewnętrzne monitorowanie temperatury przez używanie sensorów tekstylnych,
 • wykrywanie zewnętrznych zagrożeń chemicznych (zawierające toksyczne gazy i pary)
 • przechowywanie energii.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele platform tekstylnych i partnerów w projekcie: Izabella Krucińska z Politechniki Łódzkiej, Piotr Jakubiak z Governing Council Europ. Platformy Tekstylnej, Annalisa Bonfiglio z Consilio Nazionale delle Ricerche (INFM), Isabelle Chartier z Commissariat a l’Energie Atomique i Thierry Lanier z Sofilety.
*) PROETEX jest realizowany w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskie

 Wizyta studyjna we Włoszech
Przedstawiciele świata nauki, władz samorządu terytorialnego i przedsiębiorców z regionu łódzkiego biura udział w wizycie studyjnej we włoskiej Puglii w ramach projektu Loris Plus. Wizyta ma na celu wymianę „dobrych praktyk” w zakresie proinnowacyjności w ramach analizy klasterowej sektora przetwórstwa spożywczego i benchmarkingu regionalnego. Łódzka delegacja odwiedzi miedzy innymi firmę wytwarzającą maszyny do produkcji nabiału, laboratorium analiz spożywczych w Gioia del Colle, przyjrzy się technologiom wspomagającym produkcje żywności w Molfetta oraz zwiedzi park naukowy w Bari i spotka się z władzami regionu Puglia. Wizyta zakończy sie 17 maja.

Prezes LARR na Open Days
Paweł Żuromski, prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – partnera w projekcie Loris Plus został zaproszony do wystąpienia podczas warsztatów Open Days 2006 - Regional Plans for Innovation’ , organizowanych przez Komisje Europejska w dn. 9-12 października 2006 w Cantabrii.

Ankieta dla przedsiębiorstw
Zachęcamy przedsiębiorców do wypełnienia ankiety dotyczącej jakości usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczo-konsultingowych, świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowo - badawcze zlokalizowane na terenie województwa.

Raport sporządzany na podstawie uzyskanych odpowiedzi zostanie przedstawiony władzom regionalnym, w celu odpowiedniego zagospodarowania środków europejskich na lata 2007-2013 i wsparcia najpotrzebniejszych działań. Zebrane opinie przyczynią się także do lepszego dostosowania oferty usług świadczonych przez jednostki otoczenia biznesu do realnych potrzeb firm.

Uzyskane wyniki zostaną porównane z wynikami w regionach partnerskich – Dolnej Austrii i włoskiej Puglii, w celu wymiany doświadczeń oraz skorzystania z najlepszych praktyk partnerów dla poprawy tych usług, które cechuje najniższy poziom.

 

Jak zdobyć unijne fundusze?
1 czerwca 2006 roku odbędzie się w Urzędzie Miasta Lodzi bezpłatne szkolenie pt. "Praktyczne metody aplikowania o fundusze europejskie", przeznaczone dla do łódzkich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających własną działalność gospodarcza. Szczegóły na http://www.lop.uml.lodz.pl/system_doradztwa/oferta.php

Czy powstanie klaster przetwórstwa owocowo-warzywnego? do góry
Przedsiębiorcy, producenci rolni, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele izb gospodarczych spotkają się, by pogłębić wiedzę na temat organizacji i działania klasterów. 23 i 24 maja 2006 o godz. 10.00 odbędą się dwa spotkania informacyjne w siedzibach starostw kutnowskiego i skierniewickiego.

Spotkania te maja przyczynić się do powołania klastera przetwórstwa owocowo-warzywnego w północno-wschodniej części województwa łódzkiego. Zaproszeni goście to przede wszystkim przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z powiatów: łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego, skierniewickiego i rawskiego. Skierniewicka Izba Gospodarcza we współpracy z Instytutem EEDRI w ramach realizacji projektu Loris Plus liczą, że właściciele firm sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego i producenci rolni wezmą udział w budowie tej nowoczesnej struktury sieci współpracy.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o kontakt z Wiesławem Słomką, tel. +46 832 10 59 lub mail: sig@skierniewice.com.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć

Praca przy rozliczaniu projektów do góry
Centrum "Knowbase" poszukuje pracownika do rozliczania projektów unijnych. Więcej informacji w załączniku do pobrania.

Jaka będzie przyszłość sektora przetwórstwa spożywczego? Spotkanie na UŁ
Realizatorzy projektu Loris Plus zapraszają przedsiębiorców reprezentujących sektor przetwórstwa spożywczego do udziału w spotkaniu, podczas którego zostaną omówione korzyści dla biznesu wynikające z badań foresightowych, prowadzonych w ramach projektu.

Spotkanie będzie też okazja do dyskusji nt. Przyszłości branży spożywczej i trendów rozwoju tego sektora, z uwzględnieniem przewidywań przedsiębiorców - praktyków. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca w godzinach 14.00 – 17.30 na Wydziale Zarządzania UL (Łódź ul. Matejki 22 sala 206).

Współudział przedstawicieli świata biznesu jest niezbędny dla realizacji projektu, który ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności województwa łódzkiego na rynku europejskim oraz stworzyć warunki wspierające rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wypracowane podczas spotkania stanowisko będzie miało wpływ na regionalna politykę wsparcia, w tym na ustalanie priorytetów podziału Funduszy Strukturalnych. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 29.05.2006r. telefonicznie 042 664 22 32, mailowo: magdalenaraszka@uni.lodz.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć lub korespondencyjnie pod adres: Magdalena Raszka, Instytut EEDRI, ul. Gdańska 121, 90-519 Łódź.

Łódź proponuje
Urząd Miasta zaprasza przedsiębiorców do udziału w konkursie na najlepsze łódzkie produkty „Łódź proponuje”. Szczegóły są dostępne na stronach Urzędu Miasta http://www.lop.uml.lodz.pl/konkurs/

Wizyta studyjna we Włoszech
Przedstawiciele świata nauki, władz samorządu terytorialnego i przedsiębiorców z regionu łódzkiego wzięli udział w wizycie studyjnej we włoskiej Puglii w ramach projektu Loris Plus. Wizyta miała na celu wymianę „dobrych praktyk” w zakresie analizy klasterowej sektora przetwórstwa spożywczego i benchmarkingu regionalnego.
Polska delegacja obejrzała cały łańcuch produkcji mleka i przetworów mlecznych: od hodowli krów, organizacji pracy mleczarni, laboratoriów i zakładów przetwórstwa mleka, po produkcję serów charakterystycznych dla tego regionu. Polska delegacja zapoznała się także z innowacyjnymi metodami produkcji i przetwarzania żywności. Ciekawostką była technologia Misya przedstawiona przez przedsiębiorstwo Emitech, wykorzystująca działanie fal elektromagnetycznych dla ochrony żywności przed bakteriami, grzybami i owadami we wszystkich stadiach rozwojowych, a także przy dezynfekcji palet i opakowań drewnianych do przechowywania żywności. Technologia ta pozwala oszczędzać pieniądze i znacznie skrócić czas pracy, a także chroni środowisko naturalne, bo nie wymaga użycia chemii.
Interesująca okazała się też wizyta w parku technologicznym Tecnopolis w Valnezano. Ta organizacja non profit zrzesza instytucje publiczne, izby gospodarcze i stowarzyszenia przemysłowe. Jej misją jest wspieranie rozwoju gospodarki lokalnej (szczególnie podniesienie konkurencyjności MSP) poprzez strategiczne wykorzystanie innowacji, a także wspieranie regionalnej administracji publicznej w zakresie procesów innowacyjnych. Jej działalność jest wykorzystywana przez władze przy budowie społeczeństwa informacyjnego w regionie Puglia.
Polska delegacja odwiedziła także farmy ekologiczne typowe dla regionu, wyspecjalizowane w produkcji serów typu mozarella. Ponadto przyjrzała się pracy laboratoriów analizujących jakość mleka i jego przetworów. Trzydniowa wizyta zakończyła się 17 maja.

ACTE w Instytucie EEDRI
 Do Łodzi przyjechały władze Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE. To duże wyróżnienie dla naszego miasta, bo Łódź jest członkiem tego prestiżowego Stowarzyszenia dopiero od stycznia 2006 roku. Celem spotkania było podsumowanie ostatnich miesięcy działalności ACTE, a ze strony łódzkiej – zaprezentowanie specyfiki regionu i zapoznanie mieszkańców z działalnością Stowarzyszenia. 
Podczas wizyty członkowie komitetu - przedstawiciele miast i regionów Europy, w których przemysł włókienniczy pełni istotną rolę - rozmawiali o szansach i zagrożeniach, jakie stwarza dla europejskiej gospodarki obecna sytuacja na globalnym rynku tekstyliów.
W niedzielę, 21 maja władze i przedstawiciele ACTE z całej Europy oraz reprezentanci władz miasta wzięli udział w spotkaniu ze środowiskiem naukowym, które odbyło się w Instytucie EEDRI. Łódzkie uczelnie i jednostki naukowo-badawcze zaprezentowały projekty dotyczące przemysłu tekstylnego-odzieżowego, realizowane w naszym regionie, w tym projekt Loris Tex. Członkowie ACTE przyjechali do Łodzi na zaproszenie prezydenta Jerzego Kropiwnickiego.Więcej na temat działalności ACTE na http://www.acte.net

 

. /p/p.
NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.