Szukaj:
Strona główna
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

ARCHIWUM 2005

Spis treści

Perspektywy przemysłu rolno-spożywczego w Polsce Panel ekspertów. - Skierniewice
Perspektywy przemysłu rolno-spożywczego w Polsce Panel ekspertów. - Zgierz
Panel ekspertów "Przyszłość przemysłu tekstylno - odzieżowego".
IV Regionalne Forum Innowacyjne
Benchmarking regionalny (warsztaty)
Foresight regionalny (warsztaty)
Regionalna Strategia Innowacji – panel tematyczny „Analiza klasterowa”
Audyt technologiczny (warsztaty)
Współpraca między nauka i biznesem
Subregionalne Fora Innowacyjne
Jak będzie się rozwijał przemysł tekstylno-odzieżowy w Europie?
Zmiany w gospodarce województwa łódzkiego
Konkurs z zakresu przedsiębiorczości
Subregionalne Fora Innowacyjne
Perspektywy przemysłu rolno-spożywczego
Być albo nie być przemysłu tekstylnego
W poszukiwaniu konkurencyjności
Przemysł tekstylny w USA i Europie
Zaproszenie na konferencję
Branżowe Forum Innowacyjne dla firm tekstylnych i odzieżowych

 

Perspektywy przemysłu rolno-spożywczego w Polsce Panel ekspertów.
6 maja 2005r. siedzibie Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach przy Ul. Pomologicznej 18 odbył się panel ekspertów „Perspektywy przemysłu rolno-spożywczego w Polsce” Czytaj całość

Jak konkurować z przedsiębiorstwami krajów UE. Panel ekspertów.
11 maja w Zgierzu odbył się panel ekspertów na temat funkcjonowania i budowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przetwórczych, budowlano-montażowych i usługowych w UE. Tutaj można znaleźć zapis wypowiedzi.

Panel ekspertów "Przyszłość przemysłu tekstylno - odzieżowego"
15 kwietnia 2005r. siedzibie Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 121 odbył się panel ekspertów "Przyszłość przemysłu tekstylno - odzieżowego". Czytaj całość [plik pdf do pobrania tutaj]

IV Regionalne Forum Innowacyjne
Zapraszamy do udziału w IV Regionalnym Forum Innowacyjnym, które odbędzie się 20 października w ramach dwudniowej III Konferencji Regionalnej „Nauka dla Gospodarki”. Poniższe spotkania odbywa się będą na Wydziale Zarządzania UŁ, w Łodzi przy ul. Matejki 22/26. Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w sesjach plenarnych:

 • 9.30 – 11.30 „Różne koncepcje rozwoju regionu łódzkiego”
 • 12.00 – 14.00 „Czynniki decydujące o sukcesie regionu”

oraz w wybranym spotkaniu dyskusyjnym w ramach równoległych warsztatów :

 • 15.00 – 16.30

I warsztat: benchmarking

 • jak doskonalić kluczowe procesy działalności przedsiębiorstwa (wzrost satysfakcji klientów, redukcja kosztów, wzrost satysfakcji pracowników)

II warsztat: analiza klasterowa

 • jakie korzyści powinny wynikać dla przedsiębiorstwa ze współpracy z innymi firmami

III warsztat: audyt technologiczny

 • jak można we własnym zakresie poprowadzić przegląd technologiczny przedsiębiorstwa
 • które procesy w firmie maja największy wpływ na pozycje rynkowa

IV warsztat: foresight regionalny

 • jaki jest kierunek i tempo rozwoju naszego regionu
 • w co i kiedy należy inwestować

Benchmarking regionalny (warsztaty)
Brak synchronizacji działań urzędów z potrzebami przedsiębiorstw, nieumiejętnie prowadzony marketing regionalny, rozbudowana biurokracja i brak lobbingu to – zdaniem uczestników warsztatów, zorganizowanych w ramach IV Forum Innowacyjnego – tylko część przyczyn słabości regionu łódzkiego. Inne czynniki wiążą się – ich zdaniem - z brakiem współpracy wydziałów promocji w urzędach w Łódzkiem, brakiem platformy informacyjnej, a także z nieskutecznością działań instytucji wsparcia. Wiele czasu zabrało także omówienie postawy samych przedsiębiorców wobec benchmarkingu, których zaangażowanie – jak stwierdzono – nie przekłada się na wymierne korzyści, a granice działań najczęściej wyznaczają osobiste kontakty. Innym czynnikiem ograniczającym łódzkie firmy jest brak współpracy w zakresie działań promocyjnych podczas dużych imprez targowych.
Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni co do konieczności ustalenia i implementacji dobrych praktyk z innych regionów europejskich, by podnieść atrakcyjność inwestycyjna i konkurencyjność Łódzkiego. Jednocześnie podkreślali potrzebę wskazania lidera działań benchmarkingowych.

Foresight regionalny (warsztaty)
W którym kierunku ma szanse rozwinąć się region łódzki, w jaki sposób zrealizować pomysły, jakie są mocne strony naszego województwa, w co warto inwestować – na takie pytania szukali odpowiedzi uczestnicy warsztatów, które odbyły się 20 października w ramach IV Forum Innowacyjnego towarzyszącego ogólnopolskiej konferencji „Nauka dla Gospodarki”.
Warsztaty z udziałem przedsiębiorców i naukowców były próba stworzenia wizji rozwoju regionu. Jedna z nich dotyczyła reklamowania naszych lasów. Biura podróży na całym świecie od wielu lat kusza turystów reklamami wyjazdów na rajskie, słoneczne plaże. Jednak w erze poważnych zagrożeń, które niesie światowy terroryzm, anomalie pogodowe czy choćby dziura ozonowa, warto się poważnie zastanowić nad turystycznym wykorzystaniem lasów do budowy wizerunku miejsc odpoczynku w prawdziwie dzikiej przyrodzie, sprzyjających zacieśnianiu rodzinnych więzi, etc.
Inna obiecująca idea wiązała się z promowaniem Łodzi akademickiej jako nowego, ważnego ośrodka na mapie europejskich uczelni wyższych. Jeszcze inna – z reklamowaniem turystyki medycznej. Prowadzącymi warsztat byli: prof. dr Bruce Henry Lambert ze Stockholm School of Economic, Stockholm School of Entrepenurship i dr Elżbieta Strzelecka z Politechniki Łódzkiej.

Regionalna Strategia Innowacji – panel tematyczny „Analiza klasterowa”
Czy i jakie klastery są szansą dla gospodarki regionu łódzkiego? To pytanie bylo tematem przewodnim panelu, który odbył się podczas ogólnopolskiej konferencji „Nauka dla Gospodarki” (20 X 2005) w Łodzi. Uczestnicy zastanawiali się w jakich branżach w regionie łódzkim maja szanse powstać klastery, a także czy mogłyby się one koncentrować wokół juz funkcjonujących platform technologicznych. Za jedną z barier powstawania klasterów uznano brak ogólnie dostępnej wiedzy na temat zasad ich tworzenia i działania. To sprawia, ze pojecie „klaster” jest najczęściej nadużywane i stosowane potocznie do grup jednorodnych branżowo firm (np. AGD), a nie do sieci współpracy przedsiębiorców z instytucjami wsparcia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi i samorządami. Tymczasem w klasterach rozumianych jako łączenie zasobów, przedsiębiorcy widzą szanse na poprawę konkurencyjności i dostępności innowacji.
Spotkanie prowadziła Maria Góreczna z ASM Centrum Badan i Analiz Rynku sp. z o.o. w Kutnie.

Audyt technologiczny (warsztaty)
To jeden z czterech warsztatów zorganizowany w ramach I sesji tematycznej konferencji „Nauka dla Gospodarki” (20 X 2005). Przedsiębiorców interesowała przede wszystkim metodologia przeprowadzania oceny technologicznych możliwości firmy oraz techniki wyznaczania procedur i potrzeb firmy w zakresie technologii. Wszyscy uczestnicy byli zainteresowani jak najlepszym określeniem stanu technologicznego własnej firmy. Dlatego przedstawiono im zasady prowadzenia zarówno audytu wewnętrznego, który każdy przedsiębiorca może przeprowadzić sam w oparciu o odpowiednio skonstruowana ankietę oraz zewnętrznego, który wymaga zaangażowania audytora spoza firmy.
Przedsiębiorcy mieli tez okazje przedyskutować pozytywne strony audytu: określenie skuteczności wykorzystania potencjału technologicznego, zidentyfikowanie kluczowych potrzeb firmy w zakresie technologii, efektywne planowanie rozwoju technologicznego, wyznaczanie obszarów generujących zysk oraz zwiększenie świadomości pracowników zakresie technologii.

Współpraca między nauka i biznesem
Czwarte Forum Innowacyjne zorganizowane w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka dla Gospodarki” przeszło do historii. Tegoroczne spotkania pokazały wyraźnie, ze zarówno naukowcy, jak przedsiębiorcy w regionie są zainteresowani współpracą, która może przełożyć się na podniesienie konkurencyjności polskich, a przede wszystkim łódzkich firm. Niektóre z nich, takie jak Bosch już wyraziły zapotrzebowanie na konkretne badania naukowe i badawcze. Forum uświadomiło również organizatorom potrzebę dalszego dialogu. Stąd zrodził się pomysł organizowania cyklicznych, comiesięcznych spotkań reprezentantów nauki i biznesu. Będą służyć poprawie komunikacji, a odbywać się będą w Łodzi i regionie. Ich tematyka ma być związana z bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi innowacyjności, barierami rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, możliwościami pozyskiwania środków na rozwój, etc.

Subregionalne Fora Innowacyjne
Przedstawiciele regionu łódzkiego mieli okazje zapoznać się z ideą i celami regionalnej Strategii Innowacji Loris Plus podczas subregionalnych forów innowacyjnych. Spotkania z udziałem przedsiębiorców, urzędników i lokalnych władz odbywały się w Brzezinach, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Łowiczu i Łodzi. Miały one zachęcić do udziału w projekcie wszystkie jednostki zainteresowane unowocześnieniem gospodarki, identyfikacja potrzeb i barier w rozwoju między przedsiębiorstwami oraz innowacyjnością w warunkach europejskich. Uczestnicy forów mieli także okazję wymienić własne doświadczenia w zakresie korzystania z pieniędzy unijnych, trudności związanych z realizacją europejskich projektów i organizowania działań na gruncie lokalnym. Organizatorem spotkań był Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Jak będzie się rozwijał przemysł tekstylno-odzieżowy w Europie?
Zachęcamy do zapoznania się z raportem opisującym cztery prawdopodobne scenariusze rozwoju przemysłu tekstylnego w Europie. Scenariusze te są zgodne z istniejącymi trendami, kierunkami i wydarzeniami, które mogą wpłynąć na kształt przemysłu. Zawarte tu idee nie są – co trzeba podkreślić - naukowa prognoza, a zaledwie kilkoma z wielu możliwości rozwoju przemysłu w ciągu najbliższych 6 lat. Raport został opracowany przez European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Zmiany w gospodarce województwa łódzkiego
Przodującą dziedziną gospodarki w województwie łódzkim jest przemysł (25,5% pracujących), na drugim miejscu znajduje się rolnictwo (21,7%), rośnie liczba zatrudnionych w sektorze usług, a spada - w przemyśle. Wzrasta także liczba zatrudnianych absolwentów. Więcej danych dotyczących sytuacji gospodarczej można znaleźć w raporcie "Zmiany w strukturze gospodarczej województwa łódzkiego w latach 2000-2004", opracowanym przez Urząd Statystyczny w Lodzi.

Konkurs z zakresu przedsiębiorczości
Europejska Rada Małego Biznesu (ECSB) rozpisuje konkurs na case studies ( studium przypadku) z zakresu przedsiębiorczości. Prace mogą dotyczyć zarówno przykładów na różnych etapach prowadzonej działalności gospodarczej: tuż przed jej rozpoczęciem, wstępnej fazy działalności, stanu zaawansowanego. Szczególnie mile są widziane prace z Europy Wschodniej. Konkurs ma charakter otwarty dla członków ECSB i ICSB i jest finansowany przez Wydział Strategii Badan (Faculty of Business) przy Instytucie Technologicznym w Dublinie.
Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:

 • I miejsce – 2500 Euro
 • II miejsce – 1500 Euro
 • III miejsce – 500 Euro

Dodatkowo, najlepsze przykłady zostaną włączone do publikacji „European Cases in Entrepreneurship”, która zostanie wydana przez Thomasa M. Cooney’a. Prace należy składać do 28 maja 2006 r. Wyniki zostaną ogłoszone podczas konferencji Research in Entrepreneurship and Small Business (RENT) w listopadzie 2006 r. Bliższe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.ecsb.org

Subregionalne Fora Innowacyjne
Przedstawiciele regionu łódzkiego mieli okazje zapoznać się z ideą i celami regionalnej Strategii Innowacji Loris Plus podczas subregionalnych forów innowacyjnych. Spotkania z udziałem przedsiębiorców, urzędników i lokalnych władz odbywały się w Brzezinach, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Łowiczu i Łodzi. Miały one zachęcić do udziału w projekcie wszystkie jednostki zainteresowane unowocześnieniem gospodarki, identyfikacja potrzeb i barier w rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami oraz innowacyjnością w warunkach europejskich. Uczestnicy forów mieli także okazje wymienić własne doświadczenia w zakresie korzystania z pieniędzy unijnych, trudności związanych z realizacja europejskich projektów i organizowania działań na gruncie lokalnym. Organizatorem spotkań był Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Lodzi.

Perspektywy przemysłu rolno-spożywczego
Jakie są perspektywy rozwoju polskiego przemysłu rolno-spożywczego w świetle zagranicznej konkurencji? W jaki sposób połączyć doświadczenia naukowców i przedsiębiorców. Co stanowi zagrożenie dla rodzimych producentów i gdzie poszukiwać szans na rozwój polskich zakładów. Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy panelu ekspertów, który miał miejsce w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Tutaj można znaleźć zapis wypowiedzi.

Być albo nie być przemysłu tekstylnego
Jakie czynniki decydują o konkurencyjności przemysłu w Europie ze szczególnym uwzględnieniem sektora tekstylno-odzieżowego? Co kształtuje tendencje i rozwój sektora i co może mieć wpływ na jego przyszłość? Próbę odpowiedzi na te pytania można znaleźć w raporcie „Być albo nie być przemysłu tekstylnego”

W poszukiwaniu konkurencyjności
Walka na rynku odzieżowym dotyczy kosztów produkcji, jakości i ceny produktu, i to niezależnie od tego czy mamy na myśli sklepy second hand czy luksusowe butiki światowych kreatorów mody. Dokonanie segmentacji tego rynku i wybór segmentu docelowego, to podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstwa. Więcej wniosków z na temat polskiego przemysłu odzieżowego można znaleźć w opracowaniu Ewy Grandys.

Przemysł tekstylny w USA i Europie
W ciągu ostatnich 10 lat ponad połowa zatrudnionych straciła prace we włókiennictwie USA. O tym jak obecnie wygląda przemysł tekstylny w USA w artykule Henry’ego Walczyka z American Textile Machinery Inc. GA, USA. Ocenę stanu europejskiego przemysłu tekstylno-odzieżowego można znaleźć w opracowaniu profesor Zofii Wysokińskiej „Konkurencyjność polskiego sektora tekstylnego na jednolitym rynku europejskim”.

Zaproszenie na konferencję
Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Perspektywy polskiego przemysłu przetwórczego w Europie”, będącej podsumowaniem projektu Manufacturing Visions. Konferencja odbędzie się 26 stycznia 2006 r na Uniwersytecie Łódzkim. Formularze zgłoszeniowe, program i więcej informacji o projekcie na stronie www.knowbase.uni.lodz.pl/konferencje

Branżowe Forum Innowacyjne dla firm tekstylnych i odzieżowych
Branżowe Forum Innowacyjne to pierwsze z cyklu spotkań naukowców i przedsiębiorców z branży tekstylno-odzieżowej. Forum będzie okazją do przedyskutowania możliwych scenariuszy rozwoju sektora w Polsce i województwie w kontekście rozwoju Europy. Będzie też okazją do przedstawienia rezultatów ogólnoeuropejskiego foresightu technologicznego w zakresie sektora, a także case’ów udanych strategii firm z Europy i Polski. Zainicjowana przez organizatorów wizja, zostanie przedstawiona do przedyskutowania uczestnikom spotkania. W wyniku tego powstanie plan akcji na najbliższe 2 lata. Ten z kolei ułatwi polskim firmom tekstylnym i odzieżowym obronę swojej pozycji na rynku w kontekście ekspansji tanich producentów z Indii i Chin.

Branżowe Forum będzie też okazją do zaprezentowania działań skierowanych na podniesienie konkurencyjności firm branży tekstylno-odzieżowej podjętych w związku z realizacją projektu Loris Tex. Jednym z nich jest uruchomienie projektu szkoleniowego Tex Plus.
Forum odbędzie się w ramach ogólnopolskiej konferencji „Perspektywy polskiego przemysłu przetwórczego w Europie. Platformy technologiczne. Europejski foresight technologiczny”, która odbędzie się 26 stycznia 2006 r na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Program i zgłoszenia do bezpłatnego udziału w Branżowym Forum Innowacyjnym i konferencji są dostępne na stronie www.knowbase.uni.lodz.pl/konferencje

 

/p
NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.