Search:
Home
|
Have a question?
|
Sitemap
|
Contact
|
PL
90-519 Lodz, Gdanska 121
e-mail:

foto
Working Papers No 3 / 2009
Vasssileva B., Cluster Branding Strategy for Lodz Region

Download PDF


foto
Working Papers No 2 / 2009
Toivonen M., The role of KIBIS in technology transfer process.

Download PDF


foto
Working Papers No 1 / 2009
Vassilieva B., Marketing strategy for agriculture clusters in Lodz region

Download PDF


foto
Working Papers No 7 / 2008
Mazurek B., Monitoring i ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego - opis modelu, przykłady.

Download PDF


foto
Working Papers No 6 / 2008
Mazurek B., Prognoza inicjatyw klastrowych w województwie łódzkim

Download PDF


foto
Working Papers No 5 / 2008
Kubiak K., Strategia i plan akcji transformacji przemysłu włókienniczo-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny - raport

Download PDF


foto

Working papers No 4 / 2008
Kubiak K., Ekspertyza dotycząca instrumentów obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa TCL - Textile - Clothing - Leather


Download PDF


foto

Working Papers No 3 / 2008
Żuromski P., LORIS PLUS Metodologia realizacji zadania nr 12 - "Monitoring i ewaluacja"


Download PDF


foto
Working papers No 2 / 2008
Bieńkiewicz M., Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Download PDF


foto

Working Papers No 1 / 2008
Kubiak K., The economic effects of seasonal migrations on the Dutch economy / Wpływ migracji sezonowej na politykę gospodarczej Holandii


Download PDF


foto

"Working Papers No 2 - 2007" 
Rogut A., Piasecki B., The impact of the Single Market Programme on the internationalisation of Polish SMEs


Download PDF


foto

"Working Papers No 1 - 2007'"

Rogut A., Piasecki B., The role of entrepreneurship in responding to employment problems. The case of Poland


Download PDF


NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.