Szukaj:
Strona główna
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

Początki

W styczniu 2004 roku Senat Społecznej Akademii Nauk (wówczas: Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania) w Łodzi zdecydował o wyodrębnieniu placówki naukowej, której celem byłyby podjęcie na szeroką skalę międzynarodowych i krajowych badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania.

Był to kolejny krok powstałej dziesięć lat wcześniej w realizacji ambitnych planów budowy silnego akademickiego ośrodka dydaktycznego i naukowego. Instytut naukowo badawczy dawał szansę nie tylko rozwoju i doskonalenia procesu kształcenia lecz także rozwoju kadry naukowej, nawiązywaniu współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

Kilka lat intensywnej działalności zaowocowało pozyskaniem wysoko wykwalifikowanej kadry badawczej, nawiązaniem szerokiej współpracy międzynarodowej i rozwinięciem wszechstronnych kontaktów z gospodarką i jej otoczeniem.
Aktualnie Instytut jest w stanie podjąć każde nowe wyzwanie badawcze, dając gwarancję oryginalności i wysokiej jakości prowadzonych prac.

NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.