Szukaj:
Strona główna
|
zadaj pytanie
|
mapa strony
|
kontakt
|
EN
90-519 Łódź ul. Gdańska 121
e-mail:

Jednym z fundamentalnych założeń, jakie towarzyszyło powstawaniu Instytutu było rozwijanie praktycznej współpracy między nauką a biznesem na poziomie Regionu Łódzkiego i całej Polski. Kolejnym założeniem było inicjowanie współdziałania na poziomie europejskim na gruncie projektów badawczych oraz szkoleniowych. Dlatego też realizatorzy poszczególnych projektów od początku istnienia Instytutu EEDRI starają się promować najlepsze praktyki z krajów Unii Europejskiej w zakresie takiej współpracy oraz zachęcać do aktywności jak największą liczbę przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, zainteresowanych innowacyjnym rozwojem firm.

Akademia Zarządzania Innowacjami Plus (2012-2014)

SPIN-OFF - Rozwój przedsiębiorczości akademickiej drogą do sukcesu Województwa Łódzkiego (2010-2011)

SPIN-OFF (Raport końcowy)

Koncepcja rozwojowa Regionalnego Portalu Innowacji Województwa Świętokrzyskiego (2010)

Akademia Zarządzania Innowacjami (2010-2011)

IMPROVE - Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach (2006-2009)

Improve (Raport końcowy)

TEX PLUS - Innowacyjne przedsiębiorstwa – doskonalenie kadr sektora tekstylno-odzieżowego (2005-2007)


Koncepcja rozwojowa Regionalnego Portalu Innowacji Województwa Świętokrzyskiego

Usługa wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
Instytut EEDRI został wybrany do realizacji zadania, polegającego na opracowaniu dokumentu Koncepcja rozwojowa Regionalnego Portalu Innowacji Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie to jest częścią projektu Perspektywy RSI Świętokrzyskie. Umowa z 4 stycznia 2010 r.

Działania

Przeprowadzenie analizy założeń rozwojowych Regionalnego Portalu Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego, opracowanie założeń ramowych portalu, specyfikacja jego użytkowników oraz określenie mechanizmów funkcjonowania, opartych o rozwiązania posiadając e charakter "dobrych praktyk".

 powrót 

 

NASZYM ZDANIEM

Wyzwania szybko zmieniającego się, konkurencyjnego świata wymagają nie tylko zmian w podejściu do zarządzania, ale też nowego modelu przywództwa.